Contact
  1. Wereld COPD dag

Jaarlijks krijgen 700 patiënten van Isala te horen dat zij COPD hebben. Een longziekte die niet kan genezen. De afdeling Longgeneeskunde wil patiënten zo goed mogelijk behandelen en begeleiden en ging in het kader van Wereld COPD-dag met patiënten in gesprek. Hoe kan Isala volgens hen de COPD-zorg nog beter op de wensen en behoeften van patiënten afstemmen? Onder andere digitalisering van zorg speelt daar volgens patiënten een belangrijke rol in.

De COPD-bijeenkomst vond plaats in het kader van de Wereld COPD-dag

Ruim 130 mensen woonden de bijeenkomst ‘COPD-zorg van de toekomst in Isala’ bij.

Ruim 130 mensen namen deel aan de bijeenkomst ‘COPD-zorg van de toekomst in Isala’. Allemaal patiënten die de afgelopen twee jaar de diagnose COPD kregen. COPD heeft een flinke impact op het dagelijkse leven van deze mensen. Het behandelteam van de afdeling Longgeneeskunde wil hen zo goed mogelijk behandelen en begeleiden. Met medicatie om de ziekte onder controle te houden, maar ook met informatie over hoe zij hun leven kunnen inrichten. En wat ze zelf kunnen doen om zo min mogelijk last te hebben van COPD in het dagelijks leven.

Regie op eigen leven houden

Tijdens deze bijeenkomst vertelden longartsen, longverpleegkundigen en fysiotherapeuten meer over de ontwikkelingen in de behandeling en begeleiding van COPD. Wat kunnen patiënten in de toekomst verwachten? Hoe houden ze regie op hun eigen leven? Met ondersteunende ademhalingstechnieken voor in het dagelijks leven. Of proactieve zorgplanning voor de toekomst.

Individuele aandacht en begeleiding

Daarnaast was er vooral ruimte voor een gesprek over hoe Isala de COPD-zorg nog beter op de wensen en behoeften van patiënten kan afstemmen. Met elkaar is er gediscussieerd over wat kwaliteit van zorg is en wat patiënten daarin belangrijk vinden. Individuele aandacht en goede begeleiding stak daar met kop en schouders bovenuit. En daar zijn patiënten over het algemeen erg tevreden over.

Digitale zorg draagt bij

Ook is er uitgebreid gesproken over de digitale gastvrijheid van de afdeling Longgeneeskunde en de digitale mogelijkheden die er zijn voor het verlenen van zorg. Wat vinden patiënten juist een aanwinst en wat niet? En waar kan het beter?

De bijeenkomst heeft ons onder andere geleerd dat patiënten openstaan voor de digitalisering in de zorg. Én dat dit volgens hen de individuele aandacht en begeleiding ten goede kan komen, als de middelen hiervoor eenvoudig en toegankelijk in gebruik zijn. De ervaring en mening van patiënten is voor ons erg waardevol en helpt ons de zorg en hoe we de zorg organiseren beter te maken.