Contact
  1. 5060-Cardioversie dagbehandeling

Cardioversie is een behandeling waarbij wordt geprobeerd uw hart weer een normaal en regelmatig hartritme te geven. Dit gebeurt door middel van een elektrische stroomstoot. U heeft in overleg met uw specialist gekozen voor een cardioversie.

Voorbereidingen

  • In verband met de narcose is het belangrijk dat u vanaf 0.00 uur ’s nachts niets meer eet of drinkt. Komt u om 11.30 uur, dan mag u om 7.00 uur nog licht ontbijten. Daarna mag u niets meer gebruiken.
  • Het is van belang dat u uw medicijnen inneemt, met uitzondering van plasmedicijnen. Hierbij mag u enkele slokjes water drinken.
  • In verband met de narcose (algehele verdoving) mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg dus van tevoren dat uw vervoer naar huis geregeld is.

Wat neemt u mee?

Op de opnamedag neemt u een lijst mee van de medicijnen die u slikt (of alle doosjes). Laat kostbaarheden zo veel mogelijk thuis.

Melden

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Om te beoordelen of de cardioversie kan plaatsvinden, zijn er twee onderzoeken gepland. U krijgt formulieren om bloed af te laten nemen en een hartfilmpje te laten maken. Afhankelijk van deze uitslagen kan de cardioversie wel of niet doorgaan.

De uitslag van deze onderzoeken neemt minimaal een uur in beslag. Kan uw opname vanwege de uitslagen niet doorgaan, dan wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt.

Opname op de afdeling

Als de bloeduitslagen goed zijn en op het hartfilmpje de onregelmatigheid te zien is, gaat de behandeling door. Op de afdeling wordt u voorbereid op de cardioversie:

  • Draagt u een pacemaker of een ICD dan vraagt de verpleegkundige aan welke kant u deze draagt.
  • U krijgt een ziekenhuisjasje aan.
  • U wordt aangesloten op de monitor zodat tijdens en na de behandeling uw hartritme gecontroleerd kan worden.
  • U krijgt een infuusnaald ingebracht, meestal in uw onderarm of hand.
  • Uw bloeddruk wordt gemeten.

Fotoboek

Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw opname op de afdeling?
Bekijk het fotoalbum Cardioversie in dagbehandeling onderaan deze pagina. U krijgt een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. 

Verloop van de behandeling

De arts dient via de infuusnaald de narcose toe. U valt langzaam in slaap. Als u diep genoeg slaapt, wordt de stroomstoot toegediend. Hiermee wordt geprobeerd uw ritmestoornis op te heffen en uw hart weer regelmatig te laten kloppen. Als het nodig is worden meer stroomstoten gegeven. Omdat u onder narcose bent, merkt u hier niets van.

Resultaat van de behandeling

De behandeling is geslaagd als uw hart regelmatig blijft kloppen. Het komt voor dat de cardioversie niet het gewenste resultaat heeft. Mogelijk krijgt u dan andere medicijnen om de cardioversie binnen enkele weken te herhalen. Ook kan het zijn dat er een andere oplossing nodig is. Uw cardioloog zal dit beoordelen en verder met u bespreken.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u last hebben van gevoelige plekken op de huid. Soms is er sprake van spierpijn. Deze klachten verdwijnen binnen enkele dagen.

Als u goed wakker bent, krijgt u voordat u naar huis gaat nog een broodmaaltijd.

Weer naar huis

Voor een cardioversie moet u rekenen op een opname van een halve dag. Het kan echter gebeuren dat de arts het beter vindt om u wat langer onder controle te houden.

Houdt u er rekening mee dat u vanwege de narcose niet zelf per auto naar huis mag rijden?

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Cardiologie
(038) 424 23 74 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

23 november 2018 / 5060
Cardioversie in dagbehandeling

U krijgt in overleg met uw cardioloog een cardioversie. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. 

Stroomstoot
Opname

De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.

Opname
Aanmelden

U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

Aanmelden
Gastvrouw of - heer
Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.
Gastvrouw of -heer
ECG
U krijgt een ECG en gaat naar de Bloedafname om bloed te laten prikken.

ECG
Shortstay
De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.
Shortstay
Gesprek met verpleegkundige

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

Gesprek met verpleegkundige
Tablet
Terwijl u wacht op de bloeduitslagen kunt u op de afdeling gebruik maken van een tablet.
Tablet
Infuus

Eenmaal op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de cardioversie. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks medicijnen toegediend.

Infuus
Bewakingsapparatuur

U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur.

Bewakingsapparatuur
Medicatie voorbereiden

De verpleegkundige bereidt de medicatie voor.

Medicatie voorbereiden
Wachtruimte

Tijdens de ingreep kan uw familie in de buurt blijven, bijvoorbeeld in de wachtruimte bij de liften. Wij brengen uw familie op de hoogte als u weer goed wakker bent.

Wachtruimte
Time-out procedure

Voordat de cardioversie plaatsvindt, voeren de sedatie praktijk specialist, physician assistant en verpleegkundige een time-out procedure uit. Dit is een extra medisch inhoudelijke veiligheidscheck.

Time-out procedure
Slaapmiddel

U wordt in diepe slaap gebracht. Via het infuus dient de sedatie praktijk specialist sedatie toe met een slaapmiddel.

Slaapmiddel
Stroomstoot

Als u diep genoeg slaapt, wordt de stroomstoot toegediend. Hiermee wordt uw hartritmestoornis opgeheven om uw hart weer regelmatig te laten kloppen.

Stroomstoot
Controles

Terwijl u wakker wordt, voert de verpleegkundige een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk en zuurstofgehalte.

Controles
Eten en drinken

Als u weer goed wakker bent, krijgt u wat te eten en te drinken.

Eten en drinken
Weer naar huis

Bent u goed wakker en zijn de controles goed, dan geeft de verpleegkundige aan dat u naar huis mag.

Weer naar huis
Hulp thuis

Als u naar huis gaat, is het noodzakelijk dat de eerste 24 uur na de ingreep iemand bij u (in huis) is, om u te helpen en te verzorgen mocht dat nodig zijn.

Hulp thuis
Stroomstoot
Opname
Aanmelden
Gastvrouw of -heer
ECG
Shortstay
Gesprek met verpleegkundige
Tablet
Infuus
Bewakingsapparatuur
Medicatie voorbereiden
Wachtruimte
Time-out procedure
Slaapmiddel
Stroomstoot
Controles
Eten en drinken
Weer naar huis
Hulp thuis

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.