Contact
 1. 5060-Cardioversie dagbehandeling

Cardioversie is een behandeling waarbij wordt geprobeerd uw hart weer een normaal en regelmatig hartritme te geven. Dit gebeurt door middel van een elektrische stroomstoot. U heeft in overleg met uw specialist gekozen voor een cardioversie.

Voorbereidingen

 • Niet meer eten en drinken
  In verband met de narcose is het belangrijk dat u vanaf 0.00 uur ’s nachts niets meer eet of drinkt.
 • Medicijnen
  Het is van belang dat u uw medicijnen inneemt, met uitzondering van plasmedicijnen. Hierbij mag u enkele slokjes water drinken.
 • Vervoer naar huis
  In verband met de narcose (algehele verdoving) mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg dus van tevoren dat uw vervoer naar huis geregeld is.

Wat neemt u mee?

Op de opnamedag neemt u een actueel medicatieoverzicht mee van de medicijnen die u slikt. Het medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek. 

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich met uw identiteitsbewijs aan bij de aanmeldzuil, bij binnenkomst op locatie Meppel. De aanmeldzuil print uw afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak en de route. Op de afdeling neemt u plaats in de wachtruimte. Een verpleegkundige haalt u op uit deze wachtruimte.

Om te beoordelen of de cardioversie kan plaatsvinden, zijn er twee onderzoeken gepland. Op de afdeling wordt er bloed bij u afgenomen en een hartfilmpje gemaakt. Afhankelijk van deze uitslagen kan de cardioversie wel of niet doorgaan.

De uitslag van deze onderzoeken neemt minimaal een uur in beslag. Tot die tijd moet u wachten of de cardioversie kan plaatsvinden. Kan uw opname vanwege de uitslagen niet doorgaan, dan wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt.

Opname op de afdeling

Als de bloeduitslagen goed zijn en op het hartfilmpje de onregelmatigheid te zien is, gaat de behandeling door. Op de afdeling wordt u voorbereid op de cardioversie:

 • Draagt u een pacemaker of een ICD dan vraagt de verpleegkundige aan welke kant u deze draagt.
 • U krijgt een ziekenhuisjasje aan.
 • U wordt aangesloten op de monitor zodat tijdens en na de behandeling uw hartritme gecontroleerd kan worden.
 • U krijgt een infuusnaald ingebracht, meestal in uw onderarm of hand. Via dit infuus krijgt u eerst medicatie en later een slaapmiddel (een soort korte narcose) toegediend.
 • Uw bloeddruk wordt gemeten.

Fotoboek

Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw opname op de afdeling?
Bekijk het fotoalbum Cardioversie in dagbehandeling onderaan deze pagina. U krijgt een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. 

Verloop van de behandeling

De sedatie praktijk specialist dient via de infuusnaald de narcose toe. U valt langzaam in slaap. Als u diep genoeg slaapt, wordt de stroomstoot toegediend. Hiermee wordt geprobeerd uw ritmestoornis op te heffen en uw hart weer regelmatig te laten kloppen. Als het nodig is worden meer stroomstoten gegeven. Omdat u onder narcose bent, merkt u hier niets van.

Resultaat van de behandeling

De behandeling is geslaagd als uw hart regelmatig blijft kloppen. Het komt voor dat de cardioversie niet het gewenste resultaat heeft. Mogelijk krijgt u dan andere medicijnen om de cardioversie binnen enkele weken te herhalen. Ook kan het zijn dat er een andere oplossing nodig is. Uw cardioloog zal dit beoordelen en verder met u bespreken.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u last hebben van gevoelige plekken op de huid. Soms is er sprake van spierpijn. Deze klachten verdwijnen binnen enkele dagen.

Als u goed wakker bent, krijgt u voordat u naar huis gaat nog een broodmaaltijd.

Weer naar huis

Voor een cardioversie moet u rekenen op een opname van een halve dag. Het kan echter gebeuren dat de physician assistant het beter vindt om u wat langer onder controle te houden.

Let op!
Houdt u er rekening mee dat u vanwege de narcose niet zelf per auto naar huis mag rijden?

Leefregels

De gegeven medicijnen voor de ingreep (slaapmiddel) kunnen uw oordeelsvermogen nog een aantal uren beïnvloeden, ook al bent u wakker. Daarom wordt u de eerste 24 uur na het onderzoek afgeraden om:

 • Actief deel te nemen aan het verkeer, dus géén auto of andere voertuigen te besturen.
 • (Gevaarlijke) machines te bedienen.
 • Belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld financiële verplichtingen.
 • Alcoholische dranken te gebruiken.

Voor de eerste 24 uur na het onderzoek geven wij het advies dat er iemand bij u (in huis) is, zodat deze persoon u kan helpen en verzorgen mocht dit nodig zijn.

Contact

Heeft u vragen over de opname, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat opnameplanning Cardiologie in Zwolle, via telefoonnummer 088 624 27 61.
Voor alle overige vragen kunt u bellen met het algemene secretariaat afdeling Cardiologie:

Meppel

Cardiologie
088 624  96 32 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Zwolle

Cardiologie
088 624 23 74 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

Laatst gewijzigd 16 oktober 2023 / 5060

Cardioversie in dagbehandeling

U krijgt in overleg met uw cardioloog een cardioversie. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen. 

Patiënt ontvangt een ruggenprik

Opname

De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.

Telefoniste achter beeldscherm aan de telefoon

Aanmelden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich eerst bij de receptie bij de hoofdingang van Isala Diaconessenhuis in Meppel. Een gastvrouw of -heer begeleidt u naar afdeling C1. Hier meldt u zich aan bij de secretaresse van de afdeling. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte op de afdeling. Een verpleegkundige haalt u op uit deze wachtruimte.

Aanmelden aan de receptie

ECG en bloedafname

Om te beoordelen of de cardioversie kan plaatsvinden, zijn er twee onderzoeken gepland. Op de afdeling wordt er bloed bij u afgenomen en een hartfilmpje gemaakt.

 

ECG

Gesprek met verpleegkundige

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

Gesprek met verpleegkundige

Infuus

Eenmaal op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de cardioversie. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks medicijnen toegediend.

Infuus

Bewakingsapparatuur

U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur.

Bewakingsapparatuur

Medicatie voorbereiden

De verpleegkundige bereidt de medicatie voor.

Medicatie voorbereiden

Wachtruimte

Tijdens de ingreep kan uw familie in de buurt blijven, bijvoorbeeld in de familiekamer op de afdeling of in het restaurant op de begane grond.

Vrouw zit in de wachtruimte

De ingreep

Een verpleegkundige brengt u naar de ruimte waar de ingreep plaatsvindt. Voordat de cardioversie van start gaat, voeren de sedatie praktijk specialist, physician assistant en verpleegkundige een time-out procedure uit. Dit is een extra medisch inhoudelijke veiligheidscheck.

Time-out procedure

Slaapmiddel

U wordt in diepe slaap gebracht. Via het infuus dient de sedatie praktijk specialist sedatie toe met een slaapmiddel.

Slaapmiddel

Stroomstoot

Als u diep genoeg slaapt, wordt de stroomstoot toegediend. Hiermee wordt uw hartritmestoornis opgeheven om uw hart weer regelmatig te laten kloppen.

Elektrodenpad op borst van patiënt

Controles

Terwijl u wakker wordt, voert de verpleegkundige een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk en zuurstofgehalte.

Controles

Uitslapen

Na de ingreep gaat u terug naar de zaal om uit te slapen. Als u weer goed wakker bent, krijgt u wat te eten en te drinken.

Eten en drinken

Weer naar huis

Bent u goed wakker en zijn de controles goed, dan geeft de verpleegkundige aan dat u naar huis mag.

Patiënt mag weer naar huis

Hulp thuis

Als u naar huis gaat, is het noodzakelijk dat de eerste 24 uur na de ingreep iemand bij u (in huis) is, om u te helpen en te verzorgen mocht dat nodig zijn.

Patiënt loopt arm in arm door de gang met hulp
Patiënt ontvangt een ruggenprik
Telefoniste achter beeldscherm aan de telefoon
Aanmelden aan de receptie
ECG
Gesprek met verpleegkundige
Infuus
Bewakingsapparatuur
Medicatie voorbereiden
Vrouw zit in de wachtruimte
Time-out procedure
Slaapmiddel
Elektrodenpad op borst van patiënt
Controles
Eten en drinken
Patiënt mag weer naar huis
Patiënt loopt arm in arm door de gang met hulp