Contact
 1. 5204-Vernauwing plasbuis

Een vernauwing in de plasbuis kan met een operatie worden verholpen. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rondom deze operatie (urethraplastiek). Zo bent u goed voorbereid.

Voorbereiding

Nadat u met uw arts heeft besproken dat u wordt geopereerd, krijgt u een afspraak voor een preoperatief onderzoek. Meer informatie over dit onderzoek en de opname leest u in de folder Opname in Isala.

Oproep voor operatie

Zodra uw operatie gepland staat, ontvangt u hierover schriftelijk bericht van onze planningscoördinator. Een week vóór uw operatie, belt onze collega het tijdstip van uw opname door.

 • Bent u telefonisch niet bereikbaar? Dan ontvangt u opnieuw schriftelijk bericht.
 • Heeft u vragen over uw opname? Bel dan 088 624 24 36.
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? De afdeling Preoperatief onderzoek informeert u óf en wanneer u hiermee moet stoppen.

Opname

Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de Centrale balie in de Centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of -vrouw brengt u daarna naar de verpleegafdeling. Daar heeft u een gesprek met een verpleegkundige over de gang van zaken op de afdeling. De verpleegkundige begeleidt u zo veel mogelijk tijdens uw opname.

Voorbereiding op de operatie

 • Scheer het te opereren gebied de dag vóór uw operatie. 
 • Denk aan goede mondhygiëne.
 • Scheer bij voorkeur uw snor of baard af. Dit omdat mogelijk wangslijmvlies wordt gebruikt om een langere vernauwing te verhelpen. 
 • Voorafgaand aan uw operatie krijgt u medicijnen. Deze zijn door de anesthesioloog voorgeschreven.
 • Zodra u aan de beurt bent, brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer.
 • U ontmoet hier de anesthesioloog. U heeft hem of een van zijn collega’s ook al gesproken bij het preoperatief onderzoek. Lees ook de folder Algehele anesthesie (narcose)  

Operatie

Bij een urethraplastiek wordt een vernauwing van de plasbuis (urethra) hersteld. De lengte van de vernauwing van de plasbuis bepaalt welke operatie hiervoor nodig is. Bij een korte vernauwing kan de plasbuis hersteld worden door de vernauwing eruit te knippen en de uiteinden van de plasbuis weer aan elkaar te hechten. Bij een langere vernauwing kan wangslijmvlies gebruikt worden om de vernauwing op te heffen.

 • Tijdens de operatie ligt u met uw benen in beensteunen.
 • Het te opereren gebied zit tussen de balzak en de anus. Zo is de plasbuis goed te bereiken.
 • Tijdens de operatie worden oplosbare hechtingen gebruikt.
 • U krijgt een katheter door de plasbuis. Deze blijft meestal 14 dagen zitten.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de verkoeverkamer (recovery of uitslaapkamer) gebracht. Hier verblijft u totdat u weer goed wakker bent en/of de verdoving is uitgewerkt.

Herstel

 • Zodra u weer op de verpleegafdeling bent, begint de periode van herstel.
 • Na de operatie komt u terug op de afdeling met een infuus en een transurethrale katheter.
 • Op de operatiedag controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur.
 • Ook bespreekt de verpleegkundige elke dag met u de verpleegkundige zorg.
 • Dagelijks krijgt u een injectie (Fraxiparine) om trombose (bloedstolling) te voorkomen. Deze prik krijgt u totdat u enkele dagen na de operatie weer voldoende in beweging bent.
 • Dagelijks komt de uroloog of zijn assistent bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen te beantwoorden.

Verwijderen van de blaaskatheter

 • De blaaskatheter wordt 14 dagen na de operatie verwijderd.
 • Voordat de katheter verwijderd wordt, wordt met röntgenonderzoek gekeken of de plasbuis goed genezen is. Als dat zo is, dan mag de katheter eruit.
 • Nadat de katheter is verwijderd, kunnen een aantal dingen anders zijn dan u gewend bent:
  • U kunt wat urine verliezen.
  • Er kan nog wat bloed in uw urine zitten. 
  • Soms kunt u niet plassen, terwijl u wel aandrang heeft.
  • Het plassen kan met kleine beetjes gaan.

Dit is normaal en gaat voorbij. Twijfelt u? Neem dan contact op met de verpleegkundige. Om uw blaas goed door te spoelen, moet u ongeveer twee liter vocht per dag drinken. Bij warm weer 2,5 à 3 liter.

Pijn

De verpleegkundige vraagt een paar keer dag hoeveel pijn u heeft. Zo hebben wij een duidelijk beeld van de hoeveelheid pijn die u heeft. En kunnen wij daar op inspelen. Meer informatie over pijnbestrijding en pijnregistratie leest u in de folder Pijnbestrijding en pijnregistratie.                                                         

Ontslag

Meestal kunt u de dag na uw operatie weer naar huis.

Instructies voor een goed herstel

Specifieke leefregels

 • Ga drie weken niet in bad, zwemmen of naar de sauna.
 • De eerste drie weken mag u geen zware lichamelijke werkzaamheden doen. Til niet meer dan 5 kilo. Niet fietsen en niet sporten. Wandelen mag wel.
 • De eerste 24 uur na uw operatie mag u geen auto besturen. Daarna mag het wel weer, afhankelijk van hoe uw herstel gaat. Bij twijfel informeer bij uw verzekeringsmaatschappij.
 • Het plassen kan de eerste dagen nog onregelmatig zijn, nadat de katheter is verwijderd. Zo kunt u vaker dan normaal moeten plassen, constante aandrang hebben, wat urine verliezen en een pijnlijk/branderig gevoel hebben.
 • Het kan ook zijn dat u met een katheter naar huis gaat. De arts overlegt dat met u. Verdere informatie krijgt u dan tijdens uw opname.

Voeding

 • U mag alles eten en drinken, zoals u dat thuis ook gewend bent.

Pijnbestrijding

 • Paracetamol: 4 keer per dag 1.000 mg. Slik de pijnstillers op vaste tijden: 8.00-12.00-17.00-22.00 uur. Heeft u geen pijn meer ?Dan kunt u de paracetamol afbouwen.
 • Het kan zijn dat uw arts u ook andere medicijnen tegen de pijn adviseert (naast Paracetamol). 

Bloedverdunnende medicijnen (indien van toepassing)

 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Uw arts en/of eventuele trombosedienst geeft aan u door wanneer u deze weer mag gebruiken.
 • Eventuele nieuw voorgeschreven medicijnen kunt u ophalen bij de ziekenhuisapotheek of uw eigen apotheek. De verpleegkundige geeft u hier informatie over.

Controle

Een controlebezoek op de polikliniek Urologie vindt ongeveer zes weken na de operatie plaats. De afspraak hiervoor krijgt u thuis gestuurd.

Complicaties

 • urineweginfectie
 • nabloeding
 • wondinfectie
 • pijn
 • recidief urethrastrictuur
 • erectieproblemen
 • problemen met zaadlozing

Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met het ziekenhuis bij:

 • koorts (boven 38,5 graden)
 • zwelling van het wondgebied
 • toenemende pijn ondanks medicijnen tegen de pijn
 • niet meer (goed) kunnen plassen
 • continu aandrang hebben/weinig plassen/brandende pijn bij het plassen
 • als u iets niet vertrouwt

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Kampen

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 maart 2022 / 5204