Contact
 1. 5204-Vernauwing plasbuis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Informatie over de operatie

Een vernauwing in de plasbuis kan met een operatie worden opgeheven. Hier leest u meer over de gang van zaken rondom de operatie.

Voorbereiding operatie

De dag voor de operatie

Wordt u morgen aan het begin van de dag geopereerd? Dan moet u nuchter zijn vanaf 24.00 uur ‘s nachts.
Wordt u morgen later op de dag geopereerd? Dan mag u ‘s ochtends een licht ontbijt (thee en beschuit) gebruiken. Een verpleegkundige of medewerker van de afdeling Opname zal u hierover informeren.

De dag van de operatie

Een verpleegkundige bereidt u voor op de operatie.

 • U krijgt een injectie met Fraxiparine om bloedstolling (trombose) te voorkomen. De komende dagen krijgt u deze injectie dagelijks, totdat u weer naar huis gaat.
 •  U krijgt een tablet waarvan u wat slaperig wordt, zodat u zich beter kunt ontspannen (premedicatie).
 • Wanneer u aan de beurt bent, brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog. U heeft hem of een van zijn collega’s gesproken tijdens het preoperatief spreekuur.
 • De anesthesioloog dient de verdoving toe.

De operatie

De uroloog brengt een instrument in de plasbuis, waarmee hij de plasbuis van binnen bekijkt en waarmee hij de vernauwing opheft. Gemiddeld duurt de operatie twintig minuten. U mag nog niet zelf plassen. Daarom krijgt u aan het eind van de operatie een blaaskatheter in de plasbuis. Deze voert de urine af.

Na de operatie

U gaat voor korte tijd naar de uitslaapkamer (recovery). Hier worden onder andere uw bloeddruk en ademhaling gecontroleerd. Als deze in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Nu begint de periode van herstel. U wordt goed in de gaten gehouden:

 • Op de operatiedag controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur.
 • De verpleegkundige bespreekt iedere dag met u de verpleegkundige zorg.
 • De uroloog of zijn assistent komt dagelijks bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en om eventuele vragen te beantwoorden.

Verwijderen van de blaaskatheter

De blaaskatheter wordt één dag na de operatie verwijderd. Nadat de katheter is verwijderd, kan een aantal dingen anders zijn dan u gewend bent:

 • U kunt ongewild wat urine verliezen.
 • Er kan nog wat bloed in uw urine voorkomen. 
 • Soms kunt u niet plassen, terwijl u wel aandrang heeft.
 • Het plassen kan met kleine beetjes gaan.

Dit zijn normale verschijnselen van voorbijgaande aard. Wanneer u denkt dat het afwijkend is, waarschuwt u dan een verpleegkundige. Om de blaas goed door te spoelen, moet u ongeveer 2 liter vocht per dag drinken en als het warm weer is 2,5 à 3 liter.

Pijn

U krijgt medicijnen tegen de pijn. Blijft u ondanks deze medicijnen pijn houden, geeft u dat dan door aan een verpleegkundige. Zij kan u in overleg met de arts extra of andere medicijnen geven.

Naar huis na de operatie

Eén of twee dagen na uw operatie gaat u naar huis. Wanneer u dat zelf niet kunt, zal de verpleegkundige uw contactpersoon van uw ontslag op de hoogte stellen. Ook regelt zij het controlebezoek op de polikliniek voor u. Dit vindt ongeveer zes weken na de operatie plaats.

De eerste twee weken na de operatie kunt u beter niet fietsen.

Tot ongeveer zes weken na uw ontslag uit het ziekenhuis kan er nog wat bloed in de urine
voorkomen en kan het plassen nog pijnlijk zijn. Houden deze verschijnselen langer dan zes weken aan, maakt u dan een afspraak op de polikliniek Urologie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle of Kampen

Urologie
(038) 424 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
(0522) 23 38 22 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 6 februari 2019 / 5204