Contact
 1. 5492-Botbreuk vijftigste

Uitleg en behandeling

Bij 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen van vijftig jaar of ouder die met een botbreuk op de spoedeisende hulp komen, heeft botontkalking (osteoporose).  Behandeling van osteoporose kan vaak botbreuken voorkomen. Om deze reden zien wij u graag binnen onze Fractuur- en osteoporosepolikliniek of mobiliteitspolikliniek om te onderzoeken of u osteoporose heeft. Hier leggen we uit wat de Fractuur- en osteoporosepolikliniek of de mobiliteitspolikliniek in zo'n situatie kan doen.

Botontkalking (osteoporose) is een aandoening waarbij het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak is verstoord. Hierdoor neemt de hoeveelheid bot geleidelijk af. Deze verminderde hoeveelheid bot is op den duur niet meer in staat om een normale belasting op te vangen. Het gevolg is dat gemakkelijk botbreuken kunnen ontstaan. Door tijdig botontkalking op te sporen en te behandelen kan het risico op een nieuwe breuk verminderd worden.

Risicofactoren

Er kunnen omstandigheden (factoren) zijn waardoor het risico (de kans) op botontkalking groter is. Dit worden risicofactoren genoemd. De risicofactoren zijn onder andere:

 • Een botbreuk na uw vijftigste levensjaar;
 • U bent ouder dan vijftig jaar;
 • Een heupbreuk bij een van uw ouders. Osteoporose kan een erfelijkheidsfactor hebben;
 • Vrouwelijk geslacht;
 • Onvoldoende lichaamsbeweging;
 • Gebruik van bepaalde medicijnen (steroïden), anti hormonale behandelingen;
 • Gering lichaamsgewicht;
 • Bepaalde darmziekten waarbij voeding minder goed wordt opgenomen of er ontstekingen zijn;
 • Afwijkingen van de schildklier, bijschildklier, reumatoïde artritis;
 • Roken en alcoholgebruik;
 • Verlaagd vitamine D-gehalte in uw bloed;
 • Slechte voedingsgewoonten en/ of te weinig calciumrijke voeding. 

Onderzoek

 • Botontkalking kan vastgesteld worden door middel van het maken van een botdichtheidmeting (DXA-scan). Met deze meting wordt bepaald hoe uw botdichtheid is. De gebruikte dosis röntgenstraling hierbij is zeer laag.
 • Naast de botmeting wordt bij u bloed afgenomen. Hiermee kan bekeken worden of er een oorzaak te vinden is voor het sterkteverlies van het bot.
 • Er is geen voorbereiding nodig voor deze twee onderzoeken.

Gesprek

Tijdens het gesprek dat u heeft op de Fractuur- en osteoporosepolikliniek of de mobiliteitspolikliniek, kijkt de verpleegkundig consulent osteoporosezorg of de verpleegkundig specialist met u naar mogelijke risicofactoren en krijgt u persoonlijke informatie en advies. Het zal onder andere gaan over:

 • Uw eventuele eerdere botbreuken;
 • De manier van vallen;
 • De frequentie (hoe vaak u valt);
 • Uw medicijngebruik bijvoorbeeld of u al medicijnen tegen botontkalking gebruikt;
 • Over uw gezondheid in het algemeen.

Wat moet u meenemen?

 • Ingevulde vragenlijst (tenzij u deze al heeft ingeleverd bij de secretaresse);
 • Recente medicatielijst.

Behandeling

Mocht uit de onderzoeken naar voren komen dat u botontkalking heeft, dan kan dat goed behandeld worden. De behandeling is erop gericht ervoor te zorgen dat de broosheid in uw botten niet verder toeneemt waarmee het risico op nieuwe breuken kleiner wordt. Dit kan met behulp van medicatie. De duur van de behandeling kan variëren van drie tot vijf jaar. Daarbij krijgt u als ondersteunende behandeling vaak calciumtabletten en/of vitamine D voorgeschreven en wordt met u gekeken of een aanpassing van uw leefstijl of valpreventie helpend kan zijn.

Verzekerde zorg

De onderzoeken vanuit de Fractuurpreventie en osteoporosepolikliniek en mobiliteitspolikliniek vallen onder verzekerde zorg. De vergoeding valt onder het eigen risico.

Meer informatie

Deze tekst is een aanvulling op uw gesprek met uw behandelend arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de verpleegkundig consulenten van onze polikliniek. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Ook kunt u terecht bij Osteoporose Vereniging. De Osteoporose Vereniging is de landelijke patiëntenorganisatie voor osteopenie- en osteoporosepatiënten. Zij bieden een telefonische hulplijn en ook kunt u uw vragen via de website stellen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Traumachirurgie
088 624 62 85 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Interne ouderengeneeskunde
088 624 33 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel


Interne ouderengeneeskunde
088 624 45 45 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken we een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 5492