Contact
  1. 5600-Verpleegkundig Spreekuur Obstetrie

Het doel van het Verpleegkundig Spreekuur Obstetrie (VSO, obstetrie betekent verloskunde) is om vrouwen die zwanger zijn informatie te verstrekken over de zwangerschap, bevallen in het ziekenhuis en onderwerpen die daarbij horen. De arts of verloskundige van de polikliniek Verloskunde verzorgt de doorverwijzing naar het VSO.

Hoe werkt het VSO?

Het VSO is bedoeld voor alle zwangeren die voor hun zwangerschapscontroles naar Isala zijn verwezen en onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in het ziekenhuis gaan bevallen.

Tijdens uw zwangerschap bezoekt u eenmalig het VSO, tenzij er, afhankelijk van de indicatie, andere afspraken met u worden gemaakt. De verpleegkundigen die het spreekuur verzorgen, werken ook op de verpleegafdeling Verloskunde.

MijnIsala
Het is belangrijk dat u ter voorbereiding op uw gesprek met de verpleegkundige, de folders en de film die in MijnIsala voor u worden klaargezet, leest en bekijkt. Dan kunt u tijdens het gesprek gerichte vragen stellen en passende informatie krijgen.

Wat gebeurt er tijdens een afspraak?

Het gesprek met de verpleegkundige kan fysiek plaatsvinden, maar ook middels beeldbellen of eventueel telefonisch. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over:

  • de praktische betekenis van het behandelplan voor u, dat de arts met u heeft besproken;
  • leefregels en voeding tijdens de zwangerschap;
  • diverse zwangerschapscursussen;
  • hoe om te gaan met de diverse ongemakken en zwangerschapskwalen;
  • de aanstaande opname en bevalling;
  • de voeding voor uw baby;
  • de gang van zaken bij het ontslag uit het ziekenhuis na de bevalling;
  • verloskundige nazorg en kraamzorg;
  • bespreking geboorteplan (op verzoek).

Er vindt tijdens uw afspraak een verpleegkundig opnamegesprek plaats als voorbereiding op uw aanstaande opname. Uiteraard is er tijdens het VSO ruimte om uw eigen vragen (van niet-medische aard) te stellen.

Waar is het VSO?

Uw afspraak op het VSO vindt plaats op de polikliniek Verloskunde (Isala Zwolle, V4, 4e verdieping, bij het liftenblok linksaf).

Contact

Heeft u nog medische vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Verloskunde
088 624 35 55 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

U kunt niet-medische vragen over zwangerschapsgerelateerde onderwerpen zoals borstvoeding of het maken van een geboorteplan mailen naar vso@isala.nl. Wij streven ernaar uw vraag binnen één werkdag te beantwoorden.

Laatst gewijzigd 16 januari 2023 / 5600