Contact
  1. 5600-Verpleegkundig Spreekuur Obstetrie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het doel van het Verpleegkundig Spreekuur Obstetrie (VSO, obstetrie betekent verloskunde) is om vrouwen die zwanger zijn informatie te verstrekken over de zwangerschap, bevallen in het ziekenhuis en onderwerpen die daarbij horen. De arts of verloskundige van de polikliniek Verloskunde verzorgt de doorverwijzing naar het VSO.

Hoe werkt het VSO?

Het VSO is bedoeld voor alle zwangeren die voor hun zwangerschapscontroles naar Isala zijn verwezen en onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in het ziekenhuis gaan bevallen.

Tijdens uw zwangerschap bezoekt u eenmalig het VSO, tenzij er, afhankelijk van de indicatie, andere afspraken met u worden gemaakt. De verpleegkundigen die het spreekuur verzorgen, werken ook op de verpleegafdeling Verloskunde.

Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten; dan weet u zeker dat u niets vergeet te bespreken.

Wat gebeurt er tijdens een afspraak?

Als u komt voor een afspraak op het VSO, dan kunt u informatie krijgen over:

  • de praktische betekenis voor u van het behandelplan dat de arts met u heeft afgesproken;
  • leefregels en voeding tijdens de zwangerschap;
  • diverse zwangerschapscursussen;
  • hoe om te gaan met de diverse ongemakken en zwangerschapskwalen;
  • de aanstaande opname en bevalling;
  • de voeding voor uw baby;
  • de gang van zaken bij het ontslag uit het ziekenhuis na de bevalling;
  • verloskundige nazorg en kraamzorg;
  • bespreking geboorteplan (op verzoek).

Er vindt tijdens uw afspraak een verpleegkundig opnamegesprek plaats als voorbereiding op uw aanstaande opname. Uiteraard is er tijdens het VSO ruimte uw eigen vragen (van niet-medische aard) te stellen.

Waar vindt het VSO plaats?

Uw afspraak op het VSO vindt plaats op de polikliniek Verloskunde.

Contact

Heeft u nog medische vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Verloskunde
(038) 424 35 55 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

U kunt niet-medische vragen over zwangerschapgerelateerde onderwerpen zoals borstvoeding of het maken van een geboorteplan mailen naar vso@isala.nl. Wij streven ernaar uw vraag binnen één werkdag te beantwoorden.

Foto team VSO Verloskundev.l.n.r.:Mariëtte van de Vecht, Evelien Snoeijer, Desiree van de Wurff, Jose Bosveld, Anouk Mulder, Marleen Reuvekamp, Joke Kloosterboer en Mariska Halman.

 

23 november 2018 / 5600