Contact
 1. 5756-Hemodialyse: Nachtelijke hemodialyse

Nachtelijke hemodialyse

​Uit onderzoek en ervaringen van andere dialysepatiënten blijkt dat met de nachtelijke hemodialyse bijzonder goede resultaten worden bereikt. In deze folder leest u meer informatie.

Uitleg

Op onze afdeling Centrumdialyse bestaat de mogelijkheid om ’s nachts te dialyseren. Hierbij vindt dialyse plaats terwijl u slaapt. Uit onderzoek en ervaringen van andere dialysepatiënten blijkt dat met de nachtelijke hemodialyse bijzonder goede resultaten bereikt worden:

 • Uw algemeen welbevinden zal toenemen.
 • Uw eetlust neemt toe en dieetbeperkingen worden minder.
 • Uw medicijngebruik kan afnemen.
 • Uw dialysekwaliteit verbetert.
 • De langere dialysetijd is beter te verdragen.
 • Overdag heeft u meer tijd voor andere zaken.

Taakverdeling

De dialyseverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de dialysebehandeling. Zij verrichten het grootste deel van de handelingen, zoals:

 • De voorbereiding voor de dialyse.
 • Het aanprikken van de shunt.
 • Het aansluiten aan de kunstnier.
 • Het bedienen van de apparatuur.
 • Het verlenen van nazorg.

Zelf voert u ook bepaalde handelingen uit, zoals:

 • De voorbereiding voor de dialyse.
 • Het wegen van uzelf.
 • Het meten van uw bloeddruk.
 • Het testen van de lekwekker en het oproepsysteem.
 • Het afdrukken van de shunt na dialyse.

Wanneer u zelf de monitor wilt opbouwen mag dat altijd.

Medische begeleiding

Om de week loopt een nefroloog op de maandagavond visite. Dialyseert u op maandagavond? Dan adviseren we u om die nefroloog als behandelend arts te kiezen. Maar dit is niet verplicht.

Als u niet op maandagavond dialyseert of liever niet die nefroloog als behandelend arts kiest, komt u één keer per maand bij de nefroloog op controle. Dit bezoek vindt op de polikliniek plaats, aansluitend op een nachtdialyse.

Hebt u tussen de controles door vragen van medische aard? Die kunt u via de verpleegkundige doorgeven aan de arts. Recepten voor medicijnen kunt u aanvragen tijdens de visite op maandagavond of tijdens de controle op de polikliniek.

Dialysetijden

De afdeling Centrumdialyse is zes nachten per week geopend voor nachtelijke centrumdialyse.

 • U komt in principe drie nachten per week dialyseren, tenzij de behandelend nefroloog anders beslist.
 • U krijgt een vast tijdstip – ergens tussen 22.00 en 23.00 uur – waarop u op de afdeling wordt verwacht.
 • Bij bijzondere gelegenheden kan hiervan na overleg worden afgeweken. De dialyse duurt ongeveer 7,5 uur.

Voorzieningen

 • Tijdens de nachtelijke dialyse ligt u op een zaal. U beschikt over een eigen televisie. Ook hebt u de beschikking over een persoonlijk kluisje waarin u uw toilettas en kleine persoonlijke eigendommen kunt opbergen.
 • Op de afdeling is omkleed- en wasgelegenheid en een mogelijkheid om te douchen.
 • Aan het begin van de dialyse krijgt u iets te drinken aangeboden.
 • ‘s Ochtends kunt u tussen 5.30 en 8.00 uur op de afdeling ontbijten.

Vervoer

U gaat meestal met de taxi naar het ziekenhuis en weer naar huis. De kosten hiervoor worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5756 / P