Contact
 1. 5899-Hemodialyse: Thuisdialyse

Thuisdialyse

​Thuisdialyse biedt diverse voordelen. Er zitten echter ook nadelen aan. Hier kunt u daar meer over lezen. Ook kunt u lezen wat patiënten kunnen verwachten bij thuisdialyse, met wie of wat zij te maken krijgen en aan welke voorwaarden hun leefomgeving moet voldoen.

Voor- en nadelen van thuisdialyse

Naast centrumdialyse, peritoneaaldialyse en actieve dialyse biedt Isala ook actieve thuisdialyse aan. Thuis dialyseren heeft diverse voordelen:

 • U bent flexibel in de aansluittijden waardoor u ruimere mogelijkheden krijgt om de dialyse in uw dagelijkse leven in te passen. Daardoor kunt u blijven werken en uw hobby’s uitoefenen.
 • Het bespaart u veel reistijd. Zo houdt u tijd over voor andere leuke bezigheden.
 • Daarnaast bent u zeer nauw betrokken bij uw eigen behandeling en u krijgt zelf de verantwoordelijkheid in handen.
Thuisdialysemachine
 Afbeelding: Dialysemachine Artis (Baxter)

Thuisdialyse kent ook een aantal nadelen:

 • In geval van dialyse met hulp van uw eigen partner kan dit een extra belasting betekenen voor hem/haar naast een eventuele baan of het huishouden. Heeft u hulp van een verpleegkundig dialyse-assistent (VDA) (zie bij ‘Wie assisteert u thuis?’), dan kunt u dat als een inbreuk op uw privacy ervaren.
 • Bij thuisdialyse overdag heeft u ruimte in huis nodig.
 • Bovendien moet u ruimte vrijmaken voor een voorraad dialysematerialen (voor één maand).
 • Ten slotte moet u er rekening mee houden dat u bij thuisdialyse niet zo gemakkelijk contact heeft met lotgenoten.

Wie komt in aanmerking?

In principe komt iedereen voor thuisdialyse in aanmerking die voor een goede uitvoering van de dialysebehandeling thuis zorg kan dragen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan op zich kan en wil nemen. Toestemming van uw behandelend nefroloog is een voorwaarde. Ook moeten uw dialyses stabiel verlopen.

Wie assisteert u thuis?

Thuisdialyse kan plaatsvinden met uw echtgenoot, partner, familielid of met een VDA-er. De VDA-er is in dienst van Isala en is opgeleid om u overdag te helpen bij uw thuisdialyse. Nachtelijke thuisdialyse met een VDA is niet mogelijk. Bij thuisdialyse overdag is de combinatie van partner en VDA wel goed mogelijk.

De combinatie thuisdialyse overdag met VDA-er en nachtdialyse met partner zien we ook steeds vaker. (bijvoorbeeld twee dagdelen overdag en twee nachten).

Mogelijkheden bij thuisdialyse

Omdat ieder mens een ander leefritme heeft, is thuis dialyseren een ideale manier om dialyse goed in uw dagelijkse bestaan in te passen. U kunt in overleg met uw nefroloog bijvoorbeeld kiezen voor drie keer per week, of voor dagelijks kort, of voor om de dag. U bepaalt zelf het tijdstip van dialyseren. Dit kan prettig zijn in het weekend.

Ook kunt u ervoor kiezen om ’s nachts te dialyseren, bijvoorbeeld vijf of zes nachten per week gedurende 8 uur. U bent dan wel afhankelijk van een partner, echtgenoot of inwonend familielid, omdat een DA ’s nachts niet bij u thuis komt. Nachtdialyse bootst het best uw eigen nierfunctie na, omdat deze vorm van dialyse langzaam verloopt, vaker plaatsvindt en lang duurt. Hierdoor zal uw kwaliteit van leven verbeteren. Ook zult u vrijwel geen dieet en vochtbeperking meer nodig hebben. Verder zal uw voedingstoestand beduidend verbeteren en heeft u veel minder medicatie nodig.

Om ’s nachts met een veilig gevoel te kunnen slapen en dialyseren wordt er een aantal beveiligingen ingebouwd, zoals een lekwekker tegen bloedlekkage, een waterdetector tegen lekkage van de waterinstallatie, een BVS-systeem voor de bloedvolumebewaking en een beveiligingskastje voor direct contact met de bereikbare dienst in het ziekenhuis.

Opleiding voor thuisdialyse

U volgt altijd eerst de basisopleiding. Deze opleiding vindt plaats tijdens uw dialyses in het ziekenhuis. Als u heeft gekozen voor thuisdialyse, gaat u daarna een aanvullende opleiding volgen. Dit gebeurt op de afdeling Actieve dialyse in Zwolle of op de dialyseafdeling in Meppel. De laatste trainingen kunnen ook in de thuissituatie plaats vinden. Voor de nachtdialyse vindt ook een klein deel van de opleiding ’s nachts plaats op de afdeling Centrumdialyse. Uw partner volgt met u deze aanvullende opleiding. Als het de bedoeling is dat VDA’s bij u thuis komen helpen, zullen enkelen van hen gedurende uw opleiding assisteren tijdens uw dialyses. Op die manier kunnen u en uw partner met hen kennis maken en wennen aan elkaars manier van werken.

De opleiding is deels theoretisch en deels praktisch. U wordt opgeleid door twee thuisdialyseverpleegkundigen en er wordt gewerkt met een opleidingsboek. U leert omgaan met de dialysemachine en de waterbehandeling. Ook leert u zelf de shunt aan te prikken of zelf de getunnelde katheter steriel aan te sluiten. Op die manier krijgt u steeds meer inzicht in uw dialysebehandeling.

De duur van de opleiding is afhankelijk van de tijd die nodig is voor de training van u, uw partner en/of VDA-ers en is hierdoor niet concreet aan te geven, maar bedraagt gemiddeld vier tot vijf maanden. Het is vooral belangrijk dat u zich bij de afronding van de opleiding voldoende zeker voelt om thuis te gaan dialyseren.

Bij de opleiding voor nachtdialyse moet u eerst minimaal twee maanden overdag thuis dialyseren. Pas daarna krijgt u nog een korte opleiding voor de nachtdialyse.

Aanpassingen thuis

Om thuis te kunnen dialyseren heeft u een geschikte ruimte in of rondom uw huis nodig. Bij thuisdialyse overdag is dit een ruimte waar minimaal een dialysemonitor, een bed of dialysestoel met tafel geplaatst kunnen worden, evenals een stoel voor de partner of VDA en een voorraadkast. Deze ruimte kan een slaapkamer, een andere kamer of eventueel een aanbouw zijn.

Dialysekamer
​​​Afbeelding: De dialysekamer
watervoorziening dialyse
Afbeelding: De watervoorziening voor thuisdialyse
elektriciteitsvoorziening voor thuisdialyse
​​​Afbeelding: De elektriciteitsvoorziening voor de thuisdialyse


Nachtelijke thuisdialyse vindt plaats op uw slaapkamer of logeerkamer. Daar moet de mogelijkheid zijn om de dialysemonitor naast het bed te plaatsen. Uw partner of familielid hoeft niet op dezelfde kamer als u te slapen.

De dialysetechnicus komt samen met de thuisdialyseverpleegkundige bij u thuis om te kijken welke mogelijkheden er in uw huidige situatie zijn. De dialysetechnicus adviseert de aannemer welke aanpassingen er in uw woning nodig zijn.

Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten van de aanpassingen geheel of gedeeltelijk vergoed. Toestemming van de zorgverzekeraar is bij aanpassingen altijd nodig. Bij een huurhuis is er ook toestemming van uw verhuurder nodig.

Betrokken zorgverleners bij thuisdialyse

Er is een aantal zorgverleners betrokken bij uw thuisbehandeling. Hier staan ze op een rijtje.

 • De nefroloog draagt, in overleg met u, zorg voor uw medische behandeling.
 • De thuisdialyseverpleegkundige draagt zorg voor de opleiding van u en uw partner/VDA’s. Daarnaast zorgt ze ervoor dat bij u thuis alles goed voorbereid is als u thuis gaat dialyseren. Ook wanneer u thuis dialyseert, blijft de verpleegkundige de eerst verantwoordelijke op wie u bij vragen en problemen een beroep kunt doen.
 • De dialysetechnicus controleert de verbouwing/aanpassing van uw dialysekamer en plaatst de dialyseapparatuur. Hij verzorgt ook het technische deel van de opleiding.
 • De maatschappelijk werker kan u helpen bij de aanvraag bij uw zorgverzekeraar, verhuurder of gemeente en bemiddelt zo nodig tussen u en uw werkgever. Daarnaast adviseert hij/zij bij financiële vraagstukken en geeft informatie over zaken op psychosociaal terrein die met uw dialyse te maken hebben.
 • De diëtiste geeft adviezen over uw voeding en eventueel dieet.

Vergoeding voor thuisdialyse

Bij thuis dialyseren maakt u extra kosten van gas, water, elektriciteit, telefoon, ISDN, schoonmaak en onderhoud. Per maand ontvangt u van uw zorgverzekeraar een vaste vergoeding hiervoor. De vergoeding is aan verandering onderhevig; het exacte bedrag kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Materialen

De eenmalig geleverde materialen zoals de dialysemonitor, waterinstallatie, dialysestoel en tafel en weegschaal geeft Isala u in bruikleen. Het is niet nodig hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. De overige dialysematerialen die nodig zijn, worden iedere vier weken door een Isala-bode bij u thuis afgeleverd. U bestelt ze via een digitale lijst. De apotheekbestelling krijgt u mee tijdens uw afspraak met de thuisdialyseverpleegkundige (eens in de zes weken).

Controles

Isala heeft drie nefrologen die zich specifiek richten op de thuisdialyse. Het kan zijn dat u tijdens de opleiding van de thuisdialyse tijdelijk te maken krijgt met een andere nefroloog. Wanneer u echter thuis gaat dialyseren, krijgt u definitief een van deze nefrologen toegewezen. Zij krijgen een uitgebreide overdracht van uw huidige nefroloog.

Vanaf het moment dat u thuis dialyseert, komt u om de zes weken bij uw vaste nefroloog op het spreekuur voor controle. Aansluitend volgt een bezoek aan de thuisdialyseverpleegkundige. Ook komt de thuisdialyseverpleegkundige minimaal een keer per jaar bij u op huisbezoek.

Vakanties

Er bestaan mogelijkheden om zowel in het binnen- als buitenland te dialyseren in diverse centra. De Nierstichting geeft eens per jaar een folder uit met vakantiebestemmingen. Ook zijn er op de afdeling

Thuisdialyse adressen beschikbaar van diverse dialysecentra in binnen- en buitenland. De verpleegkundige kan de overdracht verzorgen en is behulpzaam bij het invullen van de benodigde formulieren.

Contact

Heeft u thuis vragen of problemen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Actieve dialyse van het Dialysecentrum
088 624 25 30 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 7.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 7.30 tot 15.30 uur)
Mailen kan ook: thuisdialyse@isala.nl.

Meppel

Dialyse
088 624 11 43 (bereikbaar van maandag, woensdag en vrijdag van 7.00 tot 20.30 uur. Op dinsdag, donderdag en zaterdag van 7.00 tot 15.30). Buiten deze tijden is er altijd een dialyseverpleegkundige bereikbaar via het algemene nummer 088 624 50 00. Technische problemen worden binnen 24 uur opgelost.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 maart 2022 / 5899 / P