Contact
  1. 5922-Lastmeter

Tijdens de behandeling van kanker

Kanker is een ziekte die het leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling ervan nemen klachten met zich mee. Om ervoor te zorgen dat patiënten op het juiste moment ondersteuning krijgen van de juiste zorgverlener, maakt Isala gebruik van de Lastmeter. Hier kunt u daar meer over lezen.

Klachten

Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen, maar ook psychische, praktische en sociale.

  • Bij psychische gevolgen kunt u denken aan angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en boosheid.
  • Op praktisch gebied kunt u aanlopen tegen problemen met het huishouden, vervoer of financiën.
  • Voorbeelden van sociale gevolgen zijn veranderingen in uw persoonlijke relaties, sociale activiteiten en werksituatie.

Het kan zijn dat u goed in staat bent om eventuele problemen zelf op te lossen met hulp van familie en vrienden, uw behandelend arts en verpleegkundige. Het is ook mogelijk dat u tijdens de behandeling of daarna behoefte heeft aan ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat u die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maakt Isala gebruik van de Lastmeter.

Wat is de Lastmeter?

Op de Lastmeter geeft u aan hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. De verpleegkundige bespreekt uw antwoorden met u en verwijst u zo nodig en als u dat wilt naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. U kunt in Isala bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, verpleegkundig consulent palliatieve zorg, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut. Ook deelname aan een revalidatieprogramma of contact met een lotgenoot kan helpen.

Hoe vaak invullen?

Wij vragen u om meerdere keren tijdens uw behandeling en de controleperiode de Lastmeter in te vullen. Dit zal minimaal vier keer per jaar zijn. Dit kan zowel klinisch (terwijl u opgenomen bent) of poliklinisch (als u thuis bent) gebeuren. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om het vaker dan vier keer per jaar te doen, minder vaak of helemaal niet.

Wat biedt de Lastmeter u?

De Lastmeter biedt u de mogelijkheid om zelf aan uw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met u gaat. Het is een middel om u te helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over de gevolgen die u ervaart van uw ziekte. Bij het invullen van de Lastmeter kunt u aangeven met welke gespecialiseerde zorgverlener u mogelijk contact wilt.

Waar vindt u de Lastmeter?

U krijgt de Lastmeter uitgereikt door de verpleegkundige op de polikliniek of – als u bent opgenomen – van de afdelingsverpleegkundige. U kunt de Lastmeter ookzelf  printen en zelf meenemen naar het ziekenhuis of – vanuit huis of het ziekenhuis – mailen naar de zorgverlener van wie u daarvoor het emailadres heeft gekregen. Bovendien kunt u zich op de website waar u de Lastmeter vindt laten registreren en de ingevulde Lastmeter opslaan in uw eigen beschermde dossier. U kunt dan later altijd inzien wat u op eerdere momenten heeft ingevuld.

Lastmeter

De Lastmeter biedt u de mogelijkheid om te laten weten hoe het met u gaat. Het wordt gebruikt om in kaart te brengen op welk vlak er problemen zijn. Vul na de lastmeter de probleemlijst in voor eventueel afgelopen week ervaren problemen.

Uw gegevens


Invuldatum:


Naam:


Geboortedatum:


 

Hoeveel last heeft u van klachten en/of zorgen?

Omcirkel op onderstaande thermometer het cijfer dat het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.
10 = extreem veel last, 0 = helemaal geen last

Afbeelding LastmeterAfbeelding Lastmeter 

Probleemlijst

Kunt u voor aanstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week (inclusief vandaag) hier moeite mee heeft gehad of problemen bij heeft ervaren? Wilt u elke vraag beantwoorden?​

Tabel probleemlijst 
  Ja (ik heb problemen gehad)                          Nee (ik heb geen problemen gehad)
Praktische zaken ​ ​
Zorg voor kinderen O O
Wonen / huisvesting O O
​Huishouden ​O ​O
Vervoer​ ​O O​
Werk / school / studie​ ​O ​O
Financiën​ O ​O
Verzekering​ O​ ​O
Gezin/sociale kring ​ ​
​Omgang met partner ​O​ ​O​
​Omgang met kinderen ​O​ ​O​
​Omgang met familie / vrienden ​O​ ​O​
Emoties ​ ​
​Greep hebben op emoties ​​O​ ​​O​
​Herinneren van dingen ​​O​ ​​O​
​Zelfvertrouwen ​​O​ ​​O​
​Angsten ​​O​ ​​O​​
​Neerslachtigheid / somberheid ​​O​ ​​O​
​Spanning ​​O​ ​​O​
​Eenzaamheid ​​O​ ​​O​
​Concentratie ​​O​ ​​O​
​Schuldverlies ​​O​ ​​O​
​Controleverlies ​​O​​ ​​O​
Religie/spiritualiteit ​ ​
​Zin van het leven / levensbeschouwing ​​​O​​ ​​​O​​
​Vertrouwen in God / geloof ​​​O​​ ​​​O​​
Lichamelijke zaken
​Uiterlijk ​​​O​​ ​​​O​​
​Veranderde urine / uitscheiding ​​​O​​ ​​​O​​
​Verstopping / obstipatie ​​​O​​​​ ​​​O​​
​Diarree ​​​O​​ ​​​O​​
​Eten ​​​O​​ ​​​O​​
​Opgezwollen gevoel ​​​O​​ ​​​O​​
​Koorts ​​​O​​ ​​​O​​
​Mondslijmvlies ​​​O​​ ​​​O​​
​Misselijkheid ​​​O​​ ​​​O​​
​Droge / verstopte neus ​​​O​​ ​​​O​​
​Pijn ​​​O​​ ​​​O​​
​Seksualiteit ​​​O​​ ​​​O​​
​Droge / jeukerige huid ​​​O​​ ​​​O​​
​Slaap ​​​O​​​​ ​​​O​​
​Benauwdheid ​​​O​​ ​​​O​​
​Duizeligheid ​​​O​​ ​​​O​​
​Praten ​​​O​​ ​​​O​​
​Smaakvermogen ​​​O​​ ​​​O​​
​Tintelingen in handen en voeten ​​​O​​ ​​​O​​
​Veranderingen in gewicht ​​​O​​ ​​​O​​
​Wassen / aankleden ​​​O​​ ​​​O​​
​Dagelijkse bezigheden ​​​O​​ ​​​O​​
​Moeheid ​​​O​​ ​​​O​​
​Conditie ​​​O​​ ​​​O​​
​Spierkracht ​​​O​​ ​​​O​​


Andere problemen

Heeft u problemen die niet in bovenstaande lijst staan? Noteer deze dan hieronder:

 


 


 


 

 

Zou u met een deskundige willen praten?

O  Ja
O  Nee
O  Misschien 

Zo ja, met wie?

O  Regieverpleegkundige oncologie
O  Geestelijk verzorger
O  Diëtist
O  Psycholoog
O  Fysiotherapeut
O  Lotgenoten
O  Maatschappelijk werker
O  Iemand anders
O  Verpleegkundige palliatieve zorg

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie of bij het invullen van de Lastmeter nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw aanspreekpunt op de polikliniek of de verpleegafdeling waar u opgenomen bent geweest. U kunt ook terecht bij uw regieverpleegkundige.

Verantwoording

Voor het schrijven van deze tekst is gebruik gemaakt van een brochure van het Integraal Kankercentrum Nederland (2010).

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5922 / L

Gerelateerde folders