Contact
  1. 6420-Vernauwing-voorhuid-penis

​De penis behoort met het scrotum tot de uitwendige geslachtsorganen. Aan de penis kunnen afwijkingen ontstaan die tot allerlei klachten leiden. Hier vindt u informatie over een vernauwing van de voorhuid en de behandeling ervan.

Vernauwing van de voorhuid

Een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) heeft tot gevolg dat de voorhuid niet gemakkelijk over de eikel is terug te schuiven.

Klachten

Bij een vernauwde voorhuid kunnen de volgende klachten optreden:

  • problemen met plassen;
  • pijn tijdens een erectie en geslachtsgemeenschap; 
  • ontsteking van de eikel of voorhuid.

Oorzaken

Een vernauwing kan aangeboren zijn, maar ook ontstaan door slechte hygiëne. Juist doordat de voorhuid niet goed terug te schuiven is - en de eikel eronder dus niet meer goed schoongemaakt kan worden - kan zich onder de voorhuid talg (smegma) ophopen. Dit kan weer tot nieuwe infecties en verdere vernauwingen leiden.

Behandeling

Een vernauwde voorhuid is een medische indicatie voor het uitvoeren van een besnijdenis, ofwel het weghalen van (een deel van) de voorhuid (circumcisie). Soms krijgt de uroloog aanvragen voor een besnijdenis om religieuze redenen. Meer informatie over deze behandeling vindt u in de folder Besnijdenis.

Vergoeding

De behandeling circumcisie wordt niet vergoed op basis van de basiszorg van de zorgverzekeringswet. Dit kan tot gevolg hebben dat u zelf de rekening voor deze behandeling moet betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft die deze behandeling (deels) vergoed. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen.

Voor het bepalen van de vergoeding kan het zijn dat uw zorgverzekeraar onderstaande gegevens nodig heeft:

  • Zorgproduct: 219799005, Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid / besnijdenis.
  • Declaratiecode: 17E354.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 10 maart 2022 / 6420