Contact
  1. 6430-Afwijkingen-penis-kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Hier vindt u informatie over de meest voorkomende afwijkingen aan de penis en de behandeling ervan.

Penis

De penis is het orgaan waarmee jongens plassen en op latere leeftijd geslachtsgemeenschap hebben. De penis behoort met het scrotum tot de uitwendige geslachtsorganen.

Afwijkingen aan de penis

De meest voorkomende afwijkingen aan de penis bij jongens zijn:

  • hypospadie;
  • kromstand van de penis;
  • vernauwing van de voorhuid (phimosis).

Hypospadie

Bij hypospadie mondt de plasbuis niet uit op de top van de eikel van de penis, maar enkele millimeters tot meerdere centimeters lager aan de onderzijde van de penis. Het is een aangeboren afwijking. De voorhuid is veelal gespeten en er kan een vernauwing van het plasgat optreden of een kromstand van de penis.
Bij uitgesproken vormen van hypospadie is een operatie noodzakelijk. De chirurg maakt de penis recht en verlegt de plasbuisuitmonding naar de normale plaats: de top van de eikel. In lichte gevallen van hypospadie is het mogelijk de gespleten voorhuid te herstellen, bij ernstiger gevallen zal vaak een besnijdenis noodzakelijk zijn. De uroloog zal u adviseren de behandeling te laten plaatsvinden als uw kind tussen 9 en 15 maanden oud is, dus rond het eerste levensjaar. Meer informatie over deze behandeling vindt u in de folder Besnijdenis.

Kromstand van de penis

Een aangeboren kromstand van de penis kan het gevolg zijn van een afwijkende aanleg van de zwellichamen van de penis. Deze kromstand valt vooral op in erectie van de penis, maar is soms al in slappe toestand zichtbaar. Ernstige vormen van kromstand leveren op oudere leeftijd nogal eens schaamtegevoelens op. Als het kind ouder wordt, kan geslachtsgemeenschap onmogelijk zijn. Wij adviseren deze aandoening in ieder geval vóór de puberteit operatief te laten corrigeren.

Vernauwing van de voorhuid (phimosis)

Een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) houdt in dat de voorhuid niet gemakkelijk over de eikel is terug te schuiven. Bij zuigelingen, peuters en kleuters is het een heel normaal verschijnsel dat de voorhuid niet terugschuift. Pas in de loop van de eerste levensjaren laat de voorhuid los van de eikel. Daarna kan de voorhuid worden teruggetrokken en is de eikel zichtbaar.

Een vernauwing van de voorhuid kan plasproblemen geven. Tijdens het proces in de eerste levensjaren, waarin de voorhuid van de eikel los gaat, kunnen ontstekingsverschijnselen optreden. Wanneer door de vernauwing (phimosis) vaak een ontsteking voorkomt of als er plasproblemen zijn, is een operatie gewenst. Hierbij zal de uroloog de voorhuid losmaken en verwijden. Een enkele maal zal een besnijdenis noodzakelijk zijn.

Speciaal spreekuur voor kinderen

De polikliniek Kinderurologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.

Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala Zwolle.

Vergoeding

De behandeling circumcisie wordt niet vergoed op basis van de basiszorg van de zorgverzekeringswet. Dit kan tot gevolg hebben dat u zelf de rekening voor deze behandeling moet betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft die deze behandeling (deels) vergoed. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen.

Voor het bepalen van de vergoeding kan het zijn dat uw zorgverzekeraar onderstaande gegevens nodig heeft:

  • Zorgproduct: 219799005, Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid / besnijdenis.
  • Declaratiecode: 17E354.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Meppel

Urologie
088 624 96 33 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 31 oktober 2022 / 6430