Contact
  1. 6564-Blaasspoeling Hexvix

Voorbereiding blaasonderzoek of operatie

Binnenkort ondergaat u een blaasonderzoek (cystoscopie) of behandeling van de blaas (operatie) in verband met een (mogelijk) gezwel. Uw arts wil hierbij gebruik maken van een voorbereidende blaasspoeling met Hexvix. 

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het onderzoek of de operatie is het soms nodig om vooraf een hexvixoplossing in de blaas te brengen. Hexvix is een stof die zich hecht aan afwijkend blaasweefsel. Als dit wordt beschenen met blauw licht, lichten eventueel afwijkende cellen roze op. Zo zijn ze beter zichtbaar dan bij onderzoek met normaal licht en is er minder kans dat kleine afwijkingen worden gemist.

Behandeling

Ongeveer een uur voor het blaasonderzoek dan wel de operatie zal de verpleegkundige via een katheter (slangetje) de blaas leegmaken en de vloeistof (50 ml) in de blaas brengen. De katheter wordt direct verwijderd. Het is de bedoeling dat u de vloeistof ongeveer een uur ophoudt. Als u uw plas onverhoopt niet langer kunt ophouden, kan de behandeling wel doorgaan maar vertel dit wel aan de verpleegkundige. U mag de vloeistof na een uur op elk toilet uitplassen. Onthoud het tijdstip waarop u de vloeistof uitplast.

De verdere behandeling verschilt nauwelijks van het blaasonderzoek dan wel de blaasoperatie, waarover u al informatie heeft ontvangen. Het onderzoek met Hexvix kan wel wat langer duren doordat er met twee kleuren licht gewerkt wordt.

Bijwerkingen

De Hexvixblaasspoeling kent geen andere bijwerkingen dan de bijwerkingen die horen bij het blaasonderzoek of de blaasoperatie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6564