Contact
  1. 6585-Reparatie vervanging mitralisklep

Bijlage van het PID Hartoperatie

U heeft een ernstig lekkende mitralisklep. Om dit probleem op te lossen is een operatie nodig. Tijdens deze operatie wordt de mitralisklep gerepareerd of vervangen. Deze operatie kan op twee manieren gebeuren. Via een openhartoperatie. Of met robotchirurgie. In deze bijlage vindt u meer informatie over deze operatietechnieken en wat de voor- en nadelen er van zijn. Uw arts bespreekt met u op welke manier bij u de operatie gebeurt.

​Wat is een mitralisklep?

Het hart is een holle spier die het bloed door uw lichaam pompt. In het bloed zitten zuurstof en voedingsstoffen voor uw spieren en organen. Dit is nodig om te kunnen leven.

Het hart bestaat uit vier holtes: twee hartboezems en twee hartkamers.
De boezems vangen het bloed op dat in het hart terug komt en pompen het naar de kamers.
De kamers pompen het bloed het lichaam in.

Tussen de vier holtes liggen hartkleppen. De hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed niet terug kan stromen. De hartklep tussen de linkerkamer en linkerboezem noemen we de mitralisklep (zie afbeelding 1).

Medische illustratie mitralisklep

Afbeelding 1: de mitralisklep 

Problemen met de mitralisklep

Een hartklep kan gaan lekken of smaller worden. Het smaller worden noemen we ook wel vernauwen. Er stroomt dan minder bloed langs de hartklep, of een deel van het bloed stroomt weer terug het hart in. Het hart moet dan harder werken om genoeg bloed rond te pompen. Dit kan uiteindelijk leiden tot hartfalen.

Problemen met de hartkleppen kunnen ontstaan door:

  • verkalking en het steeds nauwer worden van de opening van de hartklep;
  • klepbladen die vergroeien, beschadigen, verslappen of uitrekken.

Soms heeft de mitralisklep bij de geboorte al afwijkingen. Problemen kunnen ook ontstaan door een ontsteking of een hartziekte.
Lekkage van de mitralisklep komt voor op alle leeftijden, bij mannen en vrouwen. Vaak zijn er weinig of geen klachten. Klachten die kunnen voorkomen zijn: een snelle hartslag, kortademigheid, hartgeruis, hoesten, duizeligheid, moeheid, hoofdpijn of een knellend gevoel op de borst.

Openhartoperatie

Meestal is repareren of vervangen van een ernstig lekkende mitralisklep de beste behandeling. Het liefste repareren we de hartklep, omdat dit beter is. Als repareren niet meer mogelijk is, kan de hartklep vervangen worden met een mechanische of een biologische kunstklep.

Bij een openhartoperatie wordt de borstkas op de plaats van het borstbeen geopend. Op deze manier heeft de chirurg toegang tot het hart. Tijdens de operatie neemt de hartlongmachine de functie van uw hart en longen over. De chirurg kan daardoor werken op een niet kloppend hart.

Voor de operatie wordt een slokdarmecho gemaakt. Deze echo wordt gebruikt om de operatie goed voor te bereiden. De slokdarmecho wordt ook gebruikt om na de operatie het resultaat te beoordelen. Dat is belangrijk, omdat de mitralisklep niet altijd even gemakkelijk te bereiken is. Een openhartoperatie geeft dus niet altijd een goed resultaat. Soms kan de lekkage niet helemaal worden opgelost.

Na de openhartoperatie

Na een openhartoperatie aan uw mitralisklep blijft u meestal 6 tot 8 dagen in het ziekenhuis. Hoe snel u beter wordt, ligt aan uw gezondheid en conditie. Na ontslag uit het ziekenhuis duurt het herstel gemiddeld 3 tot 6 maanden. Tijdens de periode van herstellen melden wij u aan voor hartrevalidatie. Meer informatie over hartrevalidatie vindt u in de folder Hartrevalidatie.

Robotchirurgie

Opereren met robotchirurgie is ook mogelijk. Bij deze techniek is het maken van een grote snee in het borstbeen niet nodig. Er worden namelijk enkele kleine sneetjes gemaakt in de borst (zie afbeelding 2). Via deze sneetjes worden de instrumenten ingebracht, waarmee de chirurg met de robot opereert. Er wordt ook een snee in één of beide liezen gemaakt voor het aansluiten van de hartlongmachine.

 

Medische illustratie methoden openhartoperatie

Afbeelding 2: Links: openhartoperatie Rechts: robotchirurgie

Voor de operatie wordt een slokdarmecho gemaakt. Meestal wordt ook een CT-scan gemaakt met contrastvloeistof. Pas als alle informatie uit deze onderzoeken compleet is, kan de chirurg definitief bepalen of robotchirurgie in uw geval mogelijk is.

Tijdens het opereren met de robot doet de Da Vinci-robot niets uit zichzelf. De robot wordt bestuurd door de cardiothoracaal chirurg. Uitgebreide informatie over het opereren met de Da Vinci-robot vindt u in de bijlage ‘Opereren met de Da Vinci-robot’.
Ook robotchirurgie geeft niet altijd een goed resultaat. Soms kan de lekkage niet helemaal worden opgelost. Soms is alsnog een openhartoperatie nodig.

Voorbereiding op operatie

Meer informatie over de voorbereiding op de operatie staat in hoofdstuk 2 van het Patiënten Informatie Dossier ‘Hartoperatie’. Op de website van de Nederlandse Hartstichting vindt u ook informatie over hartklepaandoeningen.

Voordelen en nadelen

Uw chirurg bespreekt samen met u welke operatietechniek in uw geval mogelijk is.
Misschien zijn beide technieken wel mogelijk en kunt u kiezen. We hebben de voor- en nadelen voor u op een rij gezet:

  • Robotchirurgie is minder ingrijpend dan een openhartoperatie. De borstkas hoeft niet geopend te worden over de hele lengte van het borstbeen. Dit leidt tot minder grote wonden. Wel duurt robotchirurgie gemiddeld langer dan een openhartoperatie.
  • Omdat er minder grote wonden worden gemaakt bij robotchirurgie, is de kans op ontstekingen kleiner. Ook is er minder bloedverlies en kan de chirurg preciezer werken. Dit leidt meestal tot een kortere opname in het ziekenhuis, een sneller herstel en het weer sneller elke dag doen van activiteiten.
  • Niet iedereen kan geopereerd worden met robotchirurgie. Dit hangt af van de soort reparatie die nodig is en hoe uw lichaam gebouwd is. Ook mag er niet veel aderverkalking zijn in de lichaamsslagader.
  • Robotchirurgie is vergeleken met openhartoperatie een vrij nieuwe techniek. Met deze techniek is dus minder ervaring dan met de openhartoperatie. Daardoor is de kans op problemen mogelijk iets groter.

Risico’s

Bij beide operatietechnieken kunnen problemen ontstaan. De chirurg vertelt u welke risico’s de operatie heeft. Ook vertelt hij welke problemen kunnen ontstaan.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Isala Hartcentrum
Thoraxchirurgie
088 624 28 66 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 22 juni 2023 / 6585 / P

Hartoperatie

Wat gebeurt er allemaal bij een hartoperatie? Dit leggen we uit met een fotoboek. Zo krijgt u een idee van de voorbereidingen, onze afdeling en wat we elke dag doen. Met het fotoboek kunt u uzelf, uw familie en andere betrokkenen voorbereiden op de hartoperatie.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Ambulance

U komt binnen bij Isala Zwolle in de Centrale hal. Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen, gaat u met een ambulance naar Isala Zwolle.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Aanmelden

U meldt zich aan bij één van de aanmeldzuilen in de Centrale hal.
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle

Onderzoeken

U gaat eerst naar de Bloedafname om bloed te prikken. Soms vinden er meer onderzoeken plaats. Als dat voor u geldt, dan heeft de secretaresse dit  eerder aan u doorgegeven. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling.

Bij een patiënt wordt bloed afgenomen

Medicijnen

De apothekersassistent neemt met u de medicijnen door die u thuis gebruikt.
Medicijnen

De verpleegkundige

Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de opnamedag. 
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt

De zaalarts

Op de verpleegafdeling werken verpleegkundigen, afdelingsassistenten en physician assistants (PA's). De physician assistant is uw zaalarts en doet lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk fit genoeg bent voor de operatie.

 

Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt

De fysiotherapeut

Een fysiotherapeut geeft uitleg over ademhalingsoefeningen en het hoestkussen. U krijgt ook tips voor het bewegen na de operatie.

Gesprek met fysiotherapeut

Voorbereiding

Op de avond voor de operatie doucht u zich. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Uw toiletspullen en eventuele bril, gehoorapparaat en gebitsprothese gaan mee naar de IC. De verpleegkundige legt het verder uit.

Nuchter blijven voor de hartoperatie

Uw spullen

Tijdens de operatie en uw opname op de IC bewaren wij uw tas in een afgesloten kast op de verpleegafdeling.

Spullen opbergen

Voorbereidingsruimte

 

Op de dag van de operatie, als u aan de beurt bent, brengen wij u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

 

Kennismaken met verpleegkundige

Familiebegeleiding

Een verpleegkundige van de afdeling Familiebegeleiding Intensive care belt met uw eerste contactpersoon tijdens de operatie en het verblijf op de Intensive care.
Bellen

Intensive care

Na de operatie gaat u naar de IC. De verpleegkundige van Familiebegeleiding IC begeleidt uw familie bij een eerste bezoek aan u.

Voorbereiding hartoperatie

Verpleegafdeling

Een dag na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. 

Naar de operatiekamer

Pijn

De verpleegkundige vraagt u meerdere keren per dag of u pijn heeft. U moet dan een cijfer geven tussen 0 en 10. Als het nodig is, krijgt u extra medicijnen tegen de pijn.

Pijnscore aangeven via pijnmeter

Bewegen

Na de operatie leert u uit bed te komen met een touw. Daardoor komt er minder druk te staan op uw borstbeen. U krijgt een elastische kous wanneer er een bloedvat uit uw been is gehaald.

Aan touw trekken

Voeding

Het is belangrijk dat u goed eet, dus voedsel waar veel eiwitten in zitten (eiwitrijk). De serviceassistent zorgt voor het eten en drinken. 

Menu eten bekijken

Artsenvisite

Elke dag komt de zaalarts bij u langs. Uw verpleegkundige is hier altijd bij.

 

Controle

Controles

Op de tweede dag na de operatie krijgt u een aantal onderzoeken, zoals een hartfilmpje, bloedonderzoek en een longfoto. Als de uitslagen van uw controles goed zijn, kunt u terug naar uw eigen ziekenhuis. Patiënten van Isala gaan naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Buisjes

Verder herstel

De avond voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U bespreekt samen de leefregels voor de eerste 6 weken na de operatie.

Gesprek met verpleegkundige

Dag van ontslag

Op de dag van ontslag krijgt u een aantal papieren mee, zoals een brief van de arts en een recept voor medicijnen. 

Kennis maken met verpleegkundige

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij een snellere genezing na uw operatie. Een verpleegkundige van Isala Harthuis neemt hierover contact met u op. Als u uit een ander ziekenhuis komt, kunt u contact opnemen met uw eigen ziekenhuis voor hartrevalidatie.

Fietstest
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Aanmeldzuilen in de Centrale hal Isala Zwolle
Bij een patiënt wordt bloed afgenomen
Medicijnen
Verpleegkundige doet een drukband om bij een patiënt
Verpleegkundige loopt de kamer binnen van een patiënt
Gesprek met fysiotherapeut
Nuchter blijven voor de hartoperatie
Spullen opbergen
Kennismaken met verpleegkundige
Bellen
Voorbereiding hartoperatie
Naar de operatiekamer
Pijnscore aangeven via pijnmeter
Aan touw trekken
Menu eten bekijken
Controle
Buisjes
Gesprek met verpleegkundige
Kennis maken met verpleegkundige
Fietstest