Contact
 1. 7037-Hartrevalidatie (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

 • Inleiding
 • Contact
 • Nuttige adressen

Hoofdstuk 2: Uw medische gegevens

 • Nuttig voor hulpdiensten
 • Medische brief
 • Actueel medicatieoverzicht
 • ECG (hartfilmpje)

Hoofdstuk 3: Eigen risicoprofiel

 • Risicofactoren 
 • Doelen
 • Wat kunt u zelf veranderen

Hoofdstuk 4: Persoonlijk programma

 • Beweegprogramma
 • Workshops
 • Persoonlijke begeleiding
 • Cursus volhouden van gezond gedrag

Hoofdstuk 5: Zelfregie

 • Goed leven mét uw ziekte

Inleiding

U bent behandeld voor problemen aan uw hart. Binnenkort begint u met revalideren. U volgt dan een programma om verder te
herstellen. Wij noemen dat een hartrevalidatieprogramma. Daarbij gaat het om goed bewegen en gezond eten en drinken. Sommige dingen leert u anders te doen, bijvoorbeeld rondom roken, voeding en alcoholgebruik.
Als u thuis bent, moet u weer zelf voor uw eigen lichaam zorgen. Tijdens hartrevalidatie leert u omgaan met de gevolgen van uw
hartproblemen en wat het betekent voor uw dagelijks leven. Meedoen aan een hartrevalidatieprogramma helpt. U heeft daarna minder kans op nieuwe hartproblemen. U krijgt meer vertrouwen in uw lichaam.

Bewegen, maar ook rust

Tijdens het revalideren krijgt u informatie over hoe u grenzen kunt stellen. Zo is het belangrijk om rust te nemen. Het kan geen kwaad om hier aan toe te geven. Uw lichaam geeft vanzelf aan wanneer het even genoeg is geweest. Maar waaraan herkent u dat dan? U krijgt tips waar u op kunt letten. Wij hebben alvast twee tips:

 • Als u sport of een activiteit doet, houdt u dan een tempo aan waarbij u nog gewoon kunt praten.
 • Als u tussen 2 en 3 uur na het sporten nog moe bent, dan heeft u zich teveel ingespannen. Als u begint met sporten of een activiteit gaat doen, bouw het dan langzaam op. Ga niet te snel van start. Doe daarom de activiteit liever vaker kort, dan één keer lang.

Medicijnen

Voor de behandeling van een hart- of vaatziekte gebruikt u medicijnen. Meestal zijn ze voor langere tijd nodig, soms ook uw leven lang. Ook als iemand zich al beter voelt of geen klachten (meer) heeft. Een medicijn werkt bij iedereen anders.
Medicijnen zijn nuttig. In ieder medicijn zit een stof die ervoor zorgt dat ziekteklachten verdwijnen of verminderen. Dit is de ‘werkzame stof’. Medicijnen kunnen ook bijwerkingen geven. Wanneer uw lichaam eenmaal gewend is aan de medicijnen, gaan bijwerkingen vaak vanzelf over. Helaas zijn niet alle bijwerkingen te vermijden en zult u ze soms moeten accepteren.
Gebruikt u medicijnen verkeerd of u slikt er teveel of te weinig, dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor uw gezondheid.

Tips voor het goed gebruiken van uw medicijnen

Voor uw behandeling is het belangrijk dat u uw medicijnen goed gebruikt. We geven u een aantal tips hoe u dat het beste kunt doen.

 • Neem medicijnen in de juiste hoeveelheid in, zoals uw arts het heeft voorgeschreven. U krijgt dan niet te veel, maar ook niet te weinig binnen. Zo heeft de behandeling een zo goed mogelijk resultaat.
 • Verander nooit zelf hoeveel medicijnen u per dag of per keer inneemt.
 • Verander nooit zelf hoe vaak u medicijnen per dag of per keer inneemt.
 • Stop niet zelf met het innemen van medicijnen die uw arts heeft voorgeschreven.
 • Veel mensen vergeten hun medicijnen in te nemen. U kunt dit voorkomen door er een gewoonte van te maken. Neem ze
  bijvoorbeeld altijd in op een vast tijdstip.
 • Gebruik nooit medicijnen van iemand anders.
 • Gaat u een nieuw medicijn gebruiken? Vraag dan een nieuw medicatieoverzicht van uw apotheek mee. Dit is een papier met een
  overzicht van de medicijnen die u gebruikt of die kort geleden zijn gestopt. U kunt het medicatieoverzicht bijvoorbeeld gebruiken bij een gesprek met uw arts, huisarts of verpleegkundige.
 • In een pillendoos kunt u voor elke dag in de week uw medicijnen verdelen in vakjes. U kunt ook makkelijker zien wanneer uw medicijnen bijna op zijn. Dan kunt u op tijd nieuwe medicijnen bestellen. 
 • Er zijn ook zakjes verpakte medicijnen op een rol te verkrijgen (baxter). Vraag uw apotheek er naar.
 • Als u op reis gaat is het goed om ruim van tevoren een medicijnpaspoort aan te vragen bij uw apotheek. Uw arts en apotheker leggen uit hoe u de medicijnen moet gebruiken.

Heeft u vragen over uw medicijnen of over het gebruik ervan? U kunt altijd terecht bij uw arts of bij uw apotheek. De belangrijkste informatie over een medicijn staat in de bijsluiter. Dit is het papiertje met aanwijzingen voor het gebruik, dat zich in de verpakking bevindt. Meer informatie over medicijnen vindt u in de folder van de Nederlandse Hartstichting. Deze folder kunt u op internet vinden, op de website van de Hartstichting.

Er bestaan ook handige apps. Dat zijn kleine digitale programmaatjes die u op uw telefoon kunt installeren. Daarmee kunt u bijvoorbeeld op tijd herinnerd worden aan het innemen van uw medicijnen (pillenwekker). Er zijn ook apps die door geluid of een trilling waarschuwen dat het tijd is uw medicijnen te slikken.

Hoe lang duurt het beweegprogramma?

Hartrevalidatie is een programma van meestal 6 tot 12 weken. In bepaalde gevallen houdt de begeleiding een half jaar aan. U heeft wekelijks meerdere trainingen, die u volgt in Zwolle of Meppel. U krijgt eerst een gesprek met een verpleegkundige en een fysiotherapeut. Het gesprek vindt meestal zo’n 2 tot 4 weken na thuiskomst plaats. Tijdens het gesprek worden alle uitslagen doorgenomen en overlegt de medewerker met u aan welke onderdelen van het revalidatieprogramma u gaat deelnemen.

Samen met anderen revalideren 

Meestal kunnen naasten ook deelnemen aan onderdelen van de revalidatie. Zij voelen zich soms ook onzeker, machteloos of somber na wat er met u is gebeurd.

Psychisch herstel

Een hartziekte is een ingrijpende gebeurtenis. Meestal lukt het niet om meteen het oude leven op te pakken. Dat kan vervelend zijn. Tijdens hartrevalidatie leert u omgaan met angst, zorgen en onzekerheid. U krijgt tips om het sociale leven zo goed mogelijk weer op te pakken.
Zoals:

 • oppakken van uw baan of vrijwilligerswerk
 • huishoudelijke taken
 • zorg voor het gezin
 • leuke dingen doen met vrienden of familie.

Reanimeren voor familie

Wat kunt u doen als hij of zij (opnieuw) wordt getroffen door een hartstilstand? Of als iemand in uw kring hartklachten krijgt? Isala biedt u de service om de training Reanimeren en gebruik AED te volgen. In deze training leert u uw familielid of bekende adequaat te helpen bij een hartstilstand. Dit maakt de overlevingskansen een stuk groter voor de hartpatiënt. 
Meer informatie over de training en hoe u zich kunt aanmelden kunt u vinden op de website van Isala Academie: www.isala.nl/academie/trainingen/reanimeren-voor-familie-basis

Na de hartrevalidatie

Een aantal weken na afloop van de revalidatie heeft u meestal nog een afspraak bij de cardioloog. Die beoordeelt of u nog onder controle blijft of dat u voortaan terecht kunt bij uw huisarts. De huisarts doet dan de controles. Bij de praktijkondersteuner van de huisarts kunt u terecht voor controle van de bloeddruk en bloedwaardes wanneer u met een vaatprobleem zit (CVRM-screening).

Herstel

Het herstellen kost tijd. Het is belangrijk dat u de adviezen opvolgt zoals die aan u gegeven zijn.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de locatie waar u het hartrevalidatieprogramma volgt. 

Zwolle

Isala Harthuis
088 624 26 90

Meppel

Afdeling Cardiologie
088 624 96 32

Nuttige adressen

Isala academie (voor de verzorging van trainingen, waaronder reanimatietrainingen)
Gebouw M, Mondriaan (Isala)
Dokter van Deenweg 1
8025 BP Zwolle
088 624 62 20
www.isala.nl/academie

Nederlandse Hartstichting
Postbus 300
2501 CH Den Haag
Informatielijn Nederlandse Hartstichting 0900 300 03 00 (lokaal tarief, maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur)

Harteraad (patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten)
Postbus 300
2501 CH Den Haag
(088) 111 16 00
info@harteraad.nl

Stichting LEEFH (Landelijk expertisecentrum erfelijkheidsonderzoek familiaire hart- en vaatziekten)
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam
(020) 697 1014
www.leefh.nl

Trimbos-instituut 
Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
Postbus 725, 3500 AS Utrecht
(030) 297 11 00
info@trimbos.nl
www.trimbos.nl

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Postbus 933
3800 AX Amersfoort
(033) 463 05 66
www.dvn.nl

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK Den Haag
(070) 306 88 88
voedingscentrum@vc.agro.nl
www.voedingscentrum.nl (via de webshop kunt u artikelen bestellen)

Stichting ICD Dragers Nederland
Smitsven 18
1504 AM Zaandam
(075) 785 03 92
www.stin.nl

Fynon
Zorggroep Fysiotherapie Noord-Oost Nederland, samenwerkingsverband ziekenhuis fysiotherapie met 1e lijns fysiotherapie. Kies voor Hart- en vaatziekten (CVRM)
www.fynon.nl/ledenoverzicht 

Tijdens deze periode krijgt u veel informatie. Het is niet mogelijk al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk te laten herstellen. En het is makkelijk dat u de informatie even kunt bekijken op het moment dat het u uitkomt. Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Revalidatie is in Isala Harthuis opgezet volgens de ‘Richtlijnen Hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting.

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 7037