Contact
 1. 7037-Hartrevalidatie (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 - Inleiding en contact 
1.1       Hartrevalidatie helpt 
1.2       Medicijnen 
1.3       Samen met anderen revalideren 
1.4       Na de hartrevalidatie 
1.5       Contact 

Hoofdstuk 2 - Eigen risicoprofiel
2.1       Risicofactoren
2.2       Doelen
2.3       Wat kunt u zelf veranderen

Hoofdstuk 3 - Het revalidatieprogramma
3.1       Beweegprogramma
3.2       Workshops
3.2.1    Hart- en vaatziekten
3.2.2    Gezonde voeding
3.2.3    Verwerking
3.2.4    Gezonde leefstijl
3.2.5    Hanteren van stress
3.2.6    Psychosociale gevolgen
3.3       Cursussen

Hoofdstuk 4 - Zelfmanagement

Bijlage 1: Programma hartrevalidatie schematisch
Bijlage 2: Nuttige adressen

Hoofdstuk 1 - Inleiding en contact

U bent behandeld voor een probleem aan uw hart. De arts heeft u in overleg aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma. Tijdens dit programma werkt u aan uw herstel door te bewegen en om eventueel uw eigen leefstijl te veranderen. Bijvoorbeeld als het gaat om meer bewegen na de revalidatie, gezonder leven of stoppen met roken. In onderstaand document worden de diverse onderdelen die aan bod komen tijdens de revalidatie beschreven.

Hoe lang duurt het beweegprogramma?

Hartrevalidatie is een programma van ongeveer 5 weken. Soms houdt de begeleiding een half jaar aan. U heeft wekelijks 1 of 2 training(en) die u volgt in Zwolle of Meppel. U krijgt eerst een fietstest, voorafgegaan door bloedafname. Er wordt u gevraagd om een vragenlijst via ‘Mijn Isala’ in te vullen. Aan de hand van deze uitslagen vinden er gesprekken plaats met een verpleegkundig specialist, een fysiotherapeut en een verpleegkundige. Het gesprek vindt meestal zo’n 2 tot 4 weken na thuiskomst plaats. Tijdens het gesprek worden onder andere alle uitslagen doorgenomen en overleggen de medewerkers met u aan welke onderdelen van het revalidatieprogramma u gaat deelnemen en welke doelen u wilt gaan behalen.

1.1 Hartrevalidatie helpt

Als u thuis bent, moet u weer zelf voor uw eigen lichaam zorgen. Tijdens hartrevalidatie leert u om te gaan met de gevolgen van uw hartproblemen en wat het betekent voor uw dagelijks leven. Meedoen aan een hartrevalidatieprogramma helpt. U heeft daarna minder kans op nieuwe hartproblemen. U krijgt meer vertrouwen in uw lichaam, leert grenzen (her)kennen en kan een start maken met een gezonde leefstijl.

Bewegen, maar ook rust

Tijdens het revalideren krijgt u informatie over hoe u grenzen kunt stellen. Zo is het belangrijk om rust te nemen. Het kan geen kwaad om hieraan toe te geven. Uw lichaam geeft vanzelf aan wanneer het even genoeg is geweest. Maar waaraan herkent u dit dan? U krijgt tips waar u op kunt letten. Wij hebben alvast twee tips:

 • Als u sport of een activiteit doet, houdt u dan een tempo aan waarbij u nog gewoon kunt praten.
 • Als u tussen 2 en 3 uur na het sporten nog moe bent, dan heeft u zich teveel ingespannen. Als u begint met sporten of een activiteit gaat doen, bouw het dan langzaam op. Ga niet te snel van start. Doe daarom de activiteit liever vaker kort, dan één keer lang.

1.2 Medicijnen 

Voor de behandeling van een hart- of vaatziekte gebruikt u medicijnen. Meestal zijn ze voor langere tijd nodig, soms ook uw leven lang. Ook als iemand zich al beter voelt of geen klachten (meer) heeft. Een medicijn werkt bij iedereen anders. Medicijnen zijn nuttig. In ieder medicijn zit een stof die ervoor zorgt dat ziekteklachten verdwijnen of verminderen, dit is de ‘werkzame stof’. Medicijnen kunnen ook bijwerkingen geven. Wanneer uw lichaam eenmaal gewend is aan de medicijnen, gaan bijwerkingen vaak vanzelf over. Helaas zijn niet alle bijwerkingen te vermijden en zult u ze soms moeten accepteren. Gebruikt u medicijnen verkeerd of u slikt er teveel of te weinig, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw gezondheid.

Tips voor het goed gebruiken van uw medicijnen

Voor uw behandeling is het belangrijk dat u uw medicijnen goed gebruikt. We geven u een aantal tips hoe u dat het beste kunt doen.

 • Neem medicijnen in de juiste hoeveelheid in, zoals uw arts het heeft voorgeschreven. U krijgt dan de juiste dosering. Zo heeft de behandeling een zo goed mogelijk resultaat.
 • Verander nooit zelf hoeveel of hoe vaak u de medicijnen per dag of per keer inneemt.
 • Stop niet zelf met het innemen van medicijnen die uw arts heeft voorgeschreven.
 • Veel mensen vergeten hun medicijnen in te nemen. U kunt dit voorkomen door er een gewoonte van te maken. Neem ze altijd in op een vast tijdstip.
 • Gebruik nooit medicijnen van iemand anders.
 • Gaat u een nieuw medicijn gebruiken? Vraag dan een nieuw medicatieoverzicht aan bij uw apotheek. Dit is een papier met een overzicht van de medicijnen die u gebruikt of die kort geleden zijn gestopt. U kunt het medicatieoverzicht bijvoorbeeld gebruiken bij een gesprek met uw arts, huisarts of verpleegkundige.
 • In een pillendoos kunt u voor elke dag in de week uw medicijnen verdelen in vakjes. U kunt ook makkelijker zien wanneer uw medicijnen bijna op zijn. Dan kunt u op tijd nieuwe medicijnen bestellen.
 • Er zijn ook zakjes verpakte medicijnen op een rol te verkrijgen (Baxter). Vraag uw apotheek/huisarts hiernaar.
 • Als u op reis gaat is het goed om ruim van tevoren een medicijnpaspoort aan te vragen bij uw apotheek

Uw arts en apotheker leggen uit hoe u de medicijnen moet gebruiken. Heeft u vragen over uw medicijnen of over het gebruik ervan? U kunt altijd terecht bij uw arts of bij uw apotheek. De belangrijkste informatie over een medicijn staat in de bijsluiter. Dit is het papiertje met aanwijzingen voor het gebruik, dat zich in de verpakking bevindt. Meer informatie over het gebruik van hartmedicatie vindt u in de folder van de Nederlandse Hartstichting. Deze folder kunt u op internet vinden, op de website van de Hartstichting.

Er bestaan ook handige apps. Dat zijn kleine digitale programmaatjes die u op uw telefoon kunt installeren. Daarmee kunt u bijvoorbeeld op tijd herinnerd worden aan het innemen van uw medicijnen (pillenwekker). Er zijn ook apps die door geluid of een trilling waarschuwen dat het tijd is uw medicijnen te slikken.

1.3 Samen met anderen revalideren

Tijdens de trainingen spreek en zie je lotgenoten. Het kan prettig zijn om met hen van gedachten te wisselen.

Psychisch herstel

Een hartziekte is een ingrijpende gebeurtenis. Meestal lukt het niet om meteen het oude leven op te pakken, dat kan vervelend zijn. Tijdens hartrevalidatie leert u omgaan met angst, zorgen en onzekerheid. U krijgt tips om het sociale leven zo goed mogelijk weer op te pakken. Zoals:

 • oppakken van uw baan of vrijwilligerswerk
 • huishoudelijke taken
 • zorg voor het gezin
 • leuke dingen doen met vrienden of familie

1.4 Na de hartrevalidatie

Na het beëindigen van de hartrevalidatie komt u meestal nog op controle bij de cardioloog. Dit varieert van zes tot twaalf weken na de revalidatie. De cardioloog beoordeelt of u nog onder controle blijft of dat u voortaan terecht kunt bij uw huisarts voor de vervolgcontroles.
Bij de praktijkondersteuner van de huisarts kunt u terecht voor controle van de bloeddruk en bloedwaardes als er bij u sprake is van een vaatprobleem (CVRM-screening).

Herstel

Het herstellen kost tijd. Het is belangrijk dat u de adviezen opvolgt zoals deze aan u gegeven zijn. Vragen hierover kunt u tijdens de revalidatie stellen aan de fysiotherapeut of de verpleegkundige.

1.5 Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Harthuis op 088 - 624 26 90.

Tijdens de revalidatieperiode krijgt u veel informatie. Het is niet mogelijk al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk te laten herstellen. Het is gemakkelijk dat u de informatie kunt teruglezen op het moment dat het u uitkomt. De revalidatie is in Isala Harthuis opgezet volgens de ‘Richtlijnen Hartrevalidatie’ van de Nederlandse Hartstichting.

Laatst gewijzigd 6 december 2022 / 7037