Contact
 1. 7109-CTA-scan kransslagaders

Uw cardioloog heeft een CTA-scan van de kransslagaders voor u aangevraagd. Dit onderzoek brengt de bloedvoorziening van uw hart in beeld. Dit onderzoek vindt plaats tijdens een dagopname op de afdeling Nucleaire Geneeskunde op locatie Isala Diaconessenhuis in Meppel. In deze folder leest u meer over dit onderzoek. Leest u deze informatie goed door, vooral de voorbereiding op het onderzoek.

Wat is een CTA-scan?

Een CTA-scan is een combinatie van een CT-scan en een angiografie. Dit houdt in dat u een contrastvloeistof krijgt ingespoten en dat er vervolgens driedimensionale beelden worden gemaakt van de bloedvoorziening van uw hart. Met behulp van de beelden die tijdens de scan worden gemaakt, kan de cardioloog beoordelen of er vernauwingen in de kransslagaders aanwezig zijn en of deze eventuele vernauwingen gevolgen hebben voor de doorbloeding van uw hart. Soms wordt er ook gekeken naar de knijpkracht van het hart.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door.
 • Het is belangrijk dat u drie uur vóór de start van het onderzoek nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf drie uur vóór het onderzoek niets meer mag eten, drinken en niet roken.
 • Als u medicijnen gebruikt moet u deze wel gewoon innemen met een klein beetje water. Wilt u uw medicijnkaart meenemen?
 • Voor het onderzoek is het soms nodig om bloed te laten prikken om uw nierfunctie te bepalen. Hiervoor krijgt u van ons, als dat nodig is, een labformulier. Dit mag u in de drie maanden vóór het onderzoek laten prikken.
 • Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een ader in uw arm ingespoten. Daarom willen wij u vragen de vragenlijst (contrastformulier) die u bij deze folder aantreft in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.
 • Het is belangrijk dat u op de dagen rondom het onderzoek voldoende vocht en zout binnenkrijgt. Op de dag vóór het onderzoek, op de dag van het onderzoek en op de dag na het onderzoek vragen wij u om twee liter vocht en een kop bouillon te drinken. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet noodzakelijk. 
 • Belangrijk om te weten: u mag de eerste vier uur na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer. Daarom is het raadzaam om vervoer te regelen. Als u valium heeft gehad mag u de hele dag niet zelf aan het verkeer deelnemen.
 • Omdat het onderzoek technisch mooier wordt als uw hartslag laag is, roepen wij u wat eerder op om uw hartslag te meten. Eventueel krijgt u van ons dan een medicijn dat uw hartslag iets omlaag zal brengen. Dit medicijn moet ongeveer één uur inwerken. Zonodig krijgt u tijdens het onderzoek nog een medicijn via het infuus toegediend dat uw hartslag verder omlaag zal brengen.
 • Het kan zijn dat u zich bij ons moet identificeren, neem daarom altijd uw identificatie mee bij een afspraak in het ziekenhuis.

Melden in het ziekenhuis

Het onderzoek vindt plaats op locatie Isala Diaconessenhuis in Meppel. Volgt u vanaf de hoofdingang route 45-a, cardio SPECT-CT, naar de eerste verdieping. U kunt hier plaatsnemen in wachtkamer 2. U hoeft zich niet te melden.

Het onderzoek

 • Eerst roepen wij u op om uw hartslag te meten en eventueel medicijnen te geven, hierna moet u nog ongeveer 45 minuten wachten voor u opgeroepen wordt voor het onderzoek.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
 • U wordt aangesloten aan een monitor die uw hartslag registreert en u krijgt een infuus in de arm.
 • Daarna worden er enkele voorbereidende scans gemaakt. Hierbij schuift de behandeltafel waarop u ligt door een ring waarin zich de röntgenbuis bevindt.
 • Vervolgens dient de laborant röntgencontrastvloeistof toe via het infuus.
 • Tijdens de toediening van de röntgencontrastvloeistof worden er nog een aantal scans gemaakt.
 • Hierna is het onderzoek klaar.
 • Het infuus wordt na 15 minuten verwijderd en daarna mag u weer naar huis.

Risico's en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof bij toediening via een infuus

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties

Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat wanneer nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Verstoring nierfunctie

Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten, op basis van het bloedonderzoek, voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen. Bekijk voor meer informatie over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof de folder 'Contrastpoli'.

Risico’s bij toedienen van een stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een infuus een stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden. 

Mogelijke complicaties

 • regelmatig: een blauwe plek op de plaats van de toediening;
 • zelden: het infuus zit niet goed en de stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. Het onderzoek wordt beoordeeld door de cardioloog en de nucleair geneeskundige. De bevindingen gaan naar uw behandelend arts, van wie u de uitslag ontvangt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

Nucleaire geneeskunde
(038) 424 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Bijlage: Contrastformulier

Wilt u het contrastformulier uitprinten en meenemen naar uw afspraak?

16 april 2019 / 7109 / L

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.