Contact
  1. 7230-Lokalisatie jodiumbron afwijking borst

Bijlage van het PID Borstkanker

Soms kan een tumor niet gevoeld worden. Het is dan belangrijk dat de plaats van de tumor vastgesteld wordt. We noemen dit lokalisatie van de tumor. Dit wordt gedaan met behulp van een jodiumbron. Een jodiumbron is een staafje van 4 millimeter dat een lage dosis straling afgeeft. Dit staafje wordt in het tumorgebied geplaatst. Dit is niet gevaarlijk voor uzelf of uw omgeving.

Ook als u voor de operatie chemotherapie of endocriene therapie krijgt, wordt er een jodiumbron in het tumorgebied geplaatst. De tumor kan door de behandeling namelijk zo slinken, dat deze daarna niet meer te voelen is of te zien is op de foto of scan. 

Een jodiumbron kan ook ingebracht worden in een okselklier. Dit wordt gedaan als er bij u kankercellen in de lymfklieren in de oksel zijn aangetoond. Deze procedure wordt de 'mariklierprocedure' genoemd. In hoofdstuk 4 van het PID Borstkanker leest u daar meer over.

Plaatsen van de jodiumbron

De jodiumbron krijgt u geplaatst op de afdeling Radiologie. Eerst bepalen wij met een echografie de plaats van de tumor in de borst (en/of oksel). Daarna brengt de radioloog de jodiumbron met een naald in. Dit doet de radioloog in het tumorgebied. Meestal doen wij dit zonder verdoving. Soms kiezen wij er samen voor om de huid eerst de verdoven. Krijgt u verdoving, dan voelt u het prikje van de verdoving. Na het plaatsen van de jodiumbron, maken wij een mammografie van de borst. Dit doen wij om te controleren of de jodiumbron op de juiste plek zit. In totaal duurt de behandeling ongeveer 20 minuten.

Na het plaatsen van de bron

Na het plaatsen van de bron kunt u weer naar huis. Doe het de eerste dagen rustig aan: belast uw borst en arm niet te zwaar. Na de ingreep kunt u een bloeduitstorting krijgen op de plaats van de punctie. Als u pijn heeft mag u paracetamol gebruiken: maximaal 4x per dag 2 tabletten van 500 mg.

Er is een kleine kans dat er na de ingreep een infectie optreedt. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de regieverpleegkundige als de plek van de punctie rood en gezwollen wordt of als u koorts krijgt.

Naar het buitenland

Gaat u naar het buitenland, terwijl de jodiumbron zich nog in uw lichaam bevindt, dan is nodig dat u een brief meeneemt waarin staat hoeveel straling de jodiumbron bevat. De douane kan hiernaar vragen, vooral bij controle op vliegvelden en in havens. Deze brief kunt u krijgen op de afdeling Nucleaire geneeskunde van Isala.

Opname in ander ziekenhuis

Als u (onverwacht) wordt opgenomen in een ander ziekenhuis, terwijl de bron zich nog in uw lichaam bevindt, meld dan dat er in Isala een radioactieve bron is geplaatst. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde van Isala, telefoonnummer 088 624 52 38.

Marker plaatsen

Soms is het nodig om ook een marker te plaatsen. Een marker is niet radioactief. Het plaatsen van de marker vindt plaats op de afdeling Radiologie. Eerst wordt met een echografie de plaats van de tumor in de borst (en/of oksel) vastgesteld. Daarna brengt de radioloog de marker met een naald in in het tumorgebied. De radioloog beslist of het nodig is om de huid eerst te verdoven. Krijgt u verdoving, dan voelt u het prikje van de verdoving. Na het plaatsen van de marker wordt een mammografie gemaakt van de borst. Dit wordt gedaan om te controleren of de marker op de juiste plek zit. In totaal duurt de plaatsing ongeveer 30 minuten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent. U vindt de contactgegevens in hoofdstuk 1 van het PID Borstkanker.

Laatst gewijzigd 7 juni 2022 / 7230 / P