Contact
 1. 6680-Borstkanker (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding contact

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

Inhoudsopgave

(De bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

Hoofdstuk 2: Borstkanker en onderzoeken

 • Optionele bijlage: Lokalisatie door jodiumbron bij afwijking in de borst

Hoofdstuk 3: Behandeling bij borstkanker

 • Optionele bijlage: Neo adjuvante chemo (immuno)-therapie
 • Optionele bijlage: Behandelwijzer chemotherapie
 • Optionele bijlage: Adjuvante chemo (immuno)-therapie
 • Optionele bijlage: Hormonale (endocriene) therapie
 • Optionele bijlage: Bisfosfonaten (adjuvante therapie)
 • Optionele bijlage: Radiotherapie bij (voorstadium) borstkanker
 • Optionele bijlage: Gevolgen behandeling lymfklieren in oksel: radiotherapie (bestraling)

Hoofdstuk 4: Operatie bij borstkanker

 • Optionele bijlage: Gevolgen van behandeling van de oksel (operatie)
 • Optionele bijlage: Uitwendige borstprothese
 • Optionele bijlage: Borstreconstructie

Hoofdstuk 5: Nazorg en controle

Hoofdstuk 6: Omgaan met kanker en aanvullende informatie

 • Optionele bijlage: Borstkanker en opvliegers

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Multidisciplinair overleg

Als borstkanker is vastgesteld, bespreekt een team van deskundigen uw situatie. Dit noemen we het multidisciplinair overleg (MDO). Hierbij zijn volgende specialisten aanwezig:

 • chirurg;
 • radioloog (medisch specialist deskundig op het gebied van beeldvorming);
 • patholoog (medisch specialist die cel- en weefselonderzoek uitvoert);
 • nucleair geneeskundige (medisch specialist van de afdeling nucleaire geneeskunde, waar onderzoek met behulp van radioactieve stoffen plaatsvindt);
 • radiotherapeut (medisch specialist deskundig op het gebied van bestraling);
 • internist oncoloog (medisch specialist deskundig op het gebied van kankerbehandeling met medicijnen);
 • plastisch chirurg;
 • regieverpleegkundige oncologie / verpleegkundig specialist.

Dit multidisciplinaire behandelteam bepaalt welke behandeling voor u zinvol is en wat het doel van uw behandeling is.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder 'Registratie van kanker' van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Mini Proms

Het mammateam wil samen met u de zorg bieden die u nodig heeft. Daarom vragen wij u op verschillende momenten, gedurende 3 jaren, in het traject een aantal korte vragenlijsten in te vullen. Deze noemen wij Mini Proms (patient reported outcome). Hiermee kunnen wij samen met u de zorg zo goed mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Tijdens uw traject en voorafgaand aan poliklinische afspraken ontvangt u een email met het verzoek om thuis een digitale vragenlijst in te vullen. 
De vragen gaan bijvoorbeeld over uw persoonlijke situatie, gezondheidsklachten en de mogelijke gevolgen van de klachten op uw dagelijks leven.
De regieverpleegkundigen kunnen uw antwoorden inzien in uw medisch dossier en krijgen daardoor een indruk hoe het met u gaat.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met borstkanker.

Regieverpleegkundigen

 • Jorieke Grondhuis- Katier (ook verpleegkundig specialist)
 • Ingrid Hoekstra
 • Antoinette Holterman (ook verpleegkundig specialist)
 • Diana Hovenga (ook verpleegkundig specialist i.o.)
 • Eline Koele-van Wendel de Joode
 • Esther van Krimpen
 • Laura Massink
 • Monique Millekamp (ook verpleegkundig specialist)
 • Jose Schonewille-Meijer (ook verpleegkundig specialist)
 • Judith Stel (ook verpleegkundig specialist)
 • Henny Tiggelaar (ook verpleegkundig specialist).

Arts

 • S. Verheyen.

Chirurgie

 • M.A. Beek
 • M.F. Bouwmeester
 • A.B. Francken
 • E.G.J.M. Pierik

Interne geneeskunde

 • E. de Boer
 • H.B. Fiebrich
 • A.H. Honkoop
 • A. Jansen-Mager
 • W.A. van der Steeg
 • M. Tascilar

Plastisch chirurgie

 • F.E. Brölmann
 • J.M. Franken
 • T.R. de Jong
 • M.L.E. Overgoor
 • A.L. van Rijssen
 • W.G. van Rijt
 • M.A. Tellier
 • B.O. Verwer
 • M.P. van Wijk

 

Radiotherapeuten

 • J.C. van Gaal
 • C. de Groot
 • D. Lipman
 • E. Phernambucq
 • E.M.A. Roeloffzen
 • J. Vos
 • A.G. Zwanenburg

Zwolle

Mammapolikliniek

U bereikt de regieverpleegkundigen, chirurgen en internist-oncologen via het telefoonnummer van de Mammapolikliniek in Zwolle en via de BeterDichtbij app.
Bij dringende vragen verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen.
088 624 34 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Locatie hoofdgebouw (V2.2)

Plastisch chirurgie

088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Locatie gebouw P

Operatieplanning

088 624 62 10 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 - 11.00 uur)

Radiotherapie

088 624 54 49 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Locatie gebouw R

Receptie

088 624 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Meppel

Mammapolikliniek

U bereikt de regieverpleegkundigen, chirurgen en internist-oncologen via het telefoonnummer van de Mammapolikliniek in Meppel en via de BeterDichtbij app.
Bij dringende vragen verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen.
088 624 12 74 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Plastisch chirurgie

088 624 56 36
Bereikbaar op dinsdag van 10.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur
Woensdag van 9.30 – 13.00 uur
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur
Voor spoedgevallen bereikt u ons op 088 624 56 36

Laatst gewijzigd 8 maart 2024 / 6680 / P