Contact
  1. 7348-Overzicht medicatie

Bijlage van het PID Beroerte

​Tijdens een opname in Isala na een beroerte, kan er gestart worden met nieuwe medicijnen. In de tabel vindt u een overzicht van veel voorgeschreven medicatie. Deze medicijnen moet u in principe uw leven lang blijven slikken.

Welke medicijnen uw arts voorschrijft, is ook afhankelijk van het type beroerte. Bij een hersenbloeding kan er bloeddruk verlagende medicatie voorgeschreven worden. Bij een infarct worden vaak verschillende soorten medicijnen voorgeschreven. 

Tabel van folder Overzicht medicatie
Naam geneesmiddel Dosering Werking ​Opmerkingen
O  Acetylsalicylzuur Cardio (Ascal) 80/300 mg Voorkomen van bloedpropjes ​’s ochtends innemen op een lege maag. Soms zult u hierbij een maagbeschermer voorgeschreven krijgen.
​O  Simvastatine ​40 mg ​Cholesterol verlagende
medicatie
​‘s avonds innemen
​O  Clopidogrel ​75 mg ​Voorkomen van
bloedpropjes
​Bij maagklachten bij een maaltijd innemen. Indien u een maagbeschermer gebruikt wordt deze soms veranderd in Pantoprazol (een andere maagbeschermer.
​O  Perindopril/indapamide       (Coversyl Plus) ​Opbouwschema 2mg/4mg/5mg ​Bloeddrukverlager / plastablet ​‘s ochtends innemen.
Nierfunctie en bloeddrukcontrole via de huisarts
​O  Acenocoumarol ​Dosering via trombosedienst ​Voorkomen van bloedpropjes indien u boezemfibrilleren heeft ​‘s avonds innemen bij het avondeten
​O  DOAC’s (bv. Dabigatran, apixaban) ​Verschillend ​Voorkomen bloedpropjes indien u boezemfibrilleren heeft ​Soms kan op advies van de cardioloog worden gekozen voor een DOAC in plaats van Acenocoumarol


Bloedverdunners

Dit zijn de middelen die er voor zorgen dat er minder snel stolsels in het bloed ontstaan, een soort anti-klontermiddel. Door deze middelen wordt de kans kleiner dat er weer een bloedvaatje verstopt raakt en er een nieuwe beroerte ontstaat. Bloedverdunners zijn acenocoumarol, acetylsalicylzuur en clopidogrel. Wees voorzichtig met het drinken van alcohol en met het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers. Heeft u veel last van maagpijn, meld het dan bij uw arts. Acenocoumarol kan bloeduitstortingen veroorzaken. Indien u start met acenocoumarol wordt u aangemeld bij de trombosedienst. De trombosedienst controleert uw stolling en bepaalt de dosering.

Soms wordt in overleg met de cardioloog besloten dat een andere bloedverdunner dan Acenocoumarol moet worden gestart, namelijk een DOAC. Uw arts zal uitleggen waarom voor dit middel gekozen is. Moet u een ingreep ondergaan, overleg met de trombosedienst of u eventueel tijdelijk moet stoppen met acenocoumarol. Meld bij de tandarts of een ingreep in het ziekenhuis dat u bloedverdunners gebruikt, zij kunnen hier rekening mee houden.

Bloeddrukverlagende medicijnen

CoversylPlus is een bloeddrukverlager. U start twee weken na uw infarct met een opbouwschema indien u een normale of hoge bloeddruk heeft en nog geen andere bloedrukverlagers gebruikt. Uw nierfunctie dient twee weken na het starten te worden gecontroleerd. Raadpleeg uw huisarts als u last krijgt van spierkramp, hartkloppingen of vermoeidheid, dit kan komen door kaliumtekort. Bijwerkingen van Coversyl plus kunnen kriebelhoest en duizeligheid zijn.

Cholesterolverlagende medicatie

Cholesterolverlagende medicatie kan Simvastatine zijn. Deze medicatie verlaagt een aantal bloedvetten (zoals cholesterol) en vermindert aderverkalking. Bijwerkingen kunnen maagdarmklachten, spierkrampen, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid of slapeloosheid zijn, dit trekt na enkele dagen weg. Drink geen grapefruitsap zolang u dit middel gebruikt. Dit vergroot de kans op bijwerkingen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag krijgt u een overzicht mee waarop alle medicijnen staan vermeld die u moet gebruiken wanneer u thuis bent. Deze medicijnlijst krijgt uw apotheek ook toegestuurd.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7348 / P