Contact
  1. 7388-MRSA verdenking

​Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Wat is MRSA?

MRSA staat voor Methiciline Resistente Staphylococcus Aureus. Staphylococcus aureus is een bacterie die bij veel mensen voorkomt. De meeste gezonde personen dragen af en toe of zelfs altijd deze bacterie in hun neus of rectum (anus). Vanuit de neus kan de bacterie over de huid worden verspreid. De bacterie geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij de drager. Slechts onder bepaalde omstandigheden kan Staphylococcus aureus wél aanleiding geven tot infecties, bijvoorbeeld een steenpuist of wondinfectie.
Er bestaat een variant van de Staphylococcus aureus die ongevoelig (resistent) is voor de antibiotica die de arts als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling van een infectie, Meticilline. Dit noemen we de MRSA-bacterie. Wanneer u alleen drager bent van MRSA, dan heeft u hier geen klachten van. Van een MRSA-bacterie wordt u niet zieker dan van een bacterie die gevoelig is voor antibiotica. Wanneer deze MRSA-bacterie een infectie veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld een urineweginfectie of wondinfectie) is dit echter wel moeilijker te behandelen.

Wanneer een MRSA verdenking?

Er is een aantal risicofactoren waarbij u een verhoogde kans heeft op MRSA-dragerschap. Deze risicofactoren zijn:

  • U heeft in het afgelopen half jaar langer dan 24 uur opgenomen gelegen in een buitenlands ziekenhuis.
  • U heeft in het afgelopen half jaar korter dan 24 uur opgenomen gelegen in een buitenlands ziekenhuis en daar een ingreep ondergaan.
  • U bent in het afgelopen half jaar verbleven in een asielzoekerscentrum (AZC).
  • U heeft in het dagelijks leven beroepsmatig contact met varkens, vleeskalveren of vleeskippen.
  • U bent woonachtig op een veehouderij.
  • U heeft een huisgenoot die de MRSA-bacterie bij zich draagt.

Wanneer u in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest of in een AZC verblijft, wordt er ook gecontroleerd op andere bijzonder resistente micro organismen (BRMO).

Wat betekent het voor u als patiënt?

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan basis hygiëne maatregelen, bijvoorbeeld het wassen en desinfecteren van de handen.
Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën via de lucht, direct en indirect contact (via handen en materialen) te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

Wanneer u een verhoogde kans heeft op MRSA-dragerschap, draagt u deze bacterie mogelijk bij u in de neus, keel of rectum (anus). Om verspreiding te voorkomen worden strikte isolatiemaatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder Strikte isolatie. U kunt zelf bijdragen aan de preventie van overdracht door goede handhygiëne toe te passen.
Om na te gaan of u MRSA bij u draagt, worden bij uw opname of bezoek aan het ziekenhuis kweken afgenomen. Hierbij worden kweken afgenomen van de neus, keel, rectum (anus) en eventueel wonden en urine.

Wanneer er geen MRSA wordt aangetoond in de kweken (kweken zijn negatief), worden de isolatiemaatregelen opgeheven. Als u veehouder bent of op een veehouderij woont, dan blijft deze kweekuitslag drie maanden geldig.

Kweken die zijn afgenomen na een opname in een buitenlands ziekenhuis of verblijf in een asielzoekerscentrum worden onderzocht op MRSA en BRMO. De uitslagen van de MRSA-kweken worden het eerst bekend. Wanneer er geen MRSA wordt aangetoond (kweken zijn negatief), wordt de isolatie omgezet in een contactisolatie op een eenpersoonskamer. Een paar dagen daarna worden ook de uitslagen van de BRMO-kweken bekend. Wanneer er ook geen BRMO wordt aangetoond (kweken zijn negatief), wordt de isolatie opgeheven.

Wanneer er wel MRSA wordt aangetoond in de kweken (positief), dan blijven de isolatiemaatregelen gelden. Meer informatie hierover leest u in de folder MRSA.

Behandeling

Wanneer uit de kweken blijkt dat u drager bent van een MRSA, kan in overleg met uw (huis)arts besloten worden om uw dragerschap te behandelen. Meer informatie hierover leest u in de folder MRSA.

Polikliniekbezoek of heropname

Zolang de kweekuitslagen nog niet bekend zijn, heeft u een verhoogde kans op MRSA-dragerschap. Bij een polikliniekbezoek of bij een heropname worden de eerder beschreven isolatiemaatregelen genomen.
Een gesprek op de polikliniek kan zonder maatregelen plaatsvinden.
Wanneer u de polikliniek of Spoedeisende hulp van een ander ziekenhuis bezoekt, vragen wij u te melden dat u een verhoogde kans op MRSA-draperschap heeft. Ook het andere ziekenhuis kan dan voorzorgsmaatregelen treffen.

Maatregelen in de thuissituatie

Als u een verhoogde kans op MRSA-dragerschap heeft, zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we met name dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek. Trek bij het verzorgen van wonden handschoenen aan en was daarna uw handen.
Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw MRSA-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk, naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Tot slot

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7388