Contact
  1. 7974-Vervroegd ontslag sondevoeding (PID) H3: Welke begeleiding krijgt u?

Patiënten Informatie Dossier

Als uw kind weer mee naar huis gaat, staat u er natuurlijk niet alleen voor. Ook dan kunt u een beroep doen op diverse zorgverleners van Isala.

Welke begeleiding krijgt u?

Huisbezoek

Als uw kind met sondevoeding naar huis gaat, komt er twee keer per week een prevosverpleegkundige bij u thuis. Zij komt het volgende doen:

  • begeleiden van u en uw kind met sondevoeding in de thuissituatie;
  • bespreken hoe het leren drinken van uw kind verloopt en zo nodig advies geven;
  • zo nodig vervangen van de sonde.

Bij een van de huisbezoeken van de prevosverpleegkundige komt uw JGZ-verpleegkundige (ook wel wijkverpleegkundige genoemd) mee, zodat ook zij goed op de hoogte is van uw situatie. Na het laatste huisbezoek draagt de prevosverpleegkundige de zorg over aan de JGZ-verpleegkundige.

Polibezoek

U komt na twee à drie weken terug op de polikliniek. U heeft een afspraak bij de kinderarts of verpleegkundig specialist en bij de prevosverpleegkundige. Tijdens deze gesprekken wordt de voorafgaande periode geëvalueerd. Ook wordt er gekeken naar het drinkgedrag en naar de groei.

Telefonische bereikbaarheid

Als u vragen heeft over uw kind, kunt u contact opnemen met de prevosverpleegkundige die u thuis begeleidt. De prevosverpleegkundige is op werkdagen (behalve op woensdag) aanwezig voor de begeleiding van sondevoeding in de thuissituatie. Als de prevosverpleegkundige niet aanwezig is, is de afdelingsverpleegkundige bereikbaar. De prevosverpleegkundige en/of afdelingsverpleegkundige kunnen u altijd de mogelijkheid geven om met uw kind naar het ziekenhuis te komen. Ook kunnen zij overleg plegen met de kinderarts. Eventueel kan de prevosverpleegkundige een extra huisbezoek afspreken.

De verpleegkundige van de kinderafdeling wordt in deze tekst 'afdelingsverpleegkundige' genoemd om het verschil duidelijk te maken tussen de prevosverpleegkundige die bij u thuis komt en de verpleegkundige die uw kind op de kinderafdeling verzorgt. Beide verpleegkundigen zijn echter kinderverpleegkundigen.

Wie zijn er betrokken bij de zorg?

Prevosverpleegkundige

Nu u thuis bent, heeft u veel contact met de prevosverpleegkundige die u begeleidt tijdens het leren drinken en het geven van sondevoeding. Zij komt twee keer per week bij u op huisbezoek en zal dan met u de zorg evalueren en ingaan op problemen. Dit huisbezoek duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. De prevosverpleegkundige kan zo nodig meekijken tijdens het voeden en advies geven. Daarnaast is de prevosverpleegkundige op werkdagen (behalve woensdag) telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 624 73 25. Eventuele problemen bespreekt ze met de kinderarts of verpleegkundig specialist. De prevosverpleegkundige ziet u ook tijdens het poliklinisch spreekuur, wanneer u ook de kinderarts of verpleegkundig specialist bezoekt.

Kinderarts of verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die medisch is opgeleid in de kindergeneeskunde. De kinderarts en de verpleegkundig specialist bepalen het medisch beleid rondom uw kind. De kinderarts of verpleegkundig specialist ziet u tijdens het poliklinisch spreekuur. Zij zullen vooral ingaan op het medische gedeelte van de sondevoedingsperiode. Ook informeert de kinderarts of de verpleegkundig specialist door middel van een ontslagbrief uw huisarts als uw kind met sondevoeding naar huis gaat.

Afdelingsverpleegkundige

De afdelingsverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg tijdens de opname en bereidt u voor op ontslag. Tijdens de sondevoedingsperiode thuis is er altijd een afdelingsverpleegkundige 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 088 624 53 50. Zij inventariseert en rapporteert uw problemen en neemt zo nodig contact op met de kinderarts of verpleegkundig specialist.

JGZ-verpleegkundige (wijkverpleegkundige van het consultatiebureau)

Bij een van de huisbezoeken van de prevosverpleegkundige komt ook uw JGZ-verpleegkundige mee. Zij maakt alvast kennis met u en krijgt een voorlopige overdracht. Zij is hierdoor goed op de hoogte van uw situatie.

Na het afsluiten van de sondevoedingsperiode neemt de JGZ-verpleegkundige de zorg over van de prevosverpleegkundige. Vanaf dat moment is zij degene bij wie u terecht kunt met vragen of voor advies.

Specialistisch team van de thuiszorg

Het specialistisch team is een team verpleegkundigen in de thuiszorg, dat zorgdraagt voor specialistisch verpleegkundige handelingen, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van de sonde. Het specialistisch team is in de thuissituatie 24 uur bereikbaar voor het inbrengen van de sonde bij uw kind. Het specialistisch team neemt contact met u op om kennis met u te maken en om uit te leggen hoe het team bereikbaar is.

Maatschappelijk werk

Als u tijdens de ziekenhuisperiode begeleid wordt door een maatschappelijk werker, maakt hij of zij met u afspraken over eventuele voortgang tijdens de sondevoedingsperiode.

Fysiotherapie

Als uw kind fysiotherapie krijgt in het ziekenhuis, bespreekt de fysiotherapeut met u hoe dit poliklinisch vervolgd zal worden. Deze afspraken worden zo veel mogelijk afgestemd op het poliklinisch spreekuur van kinderarts of verpleegkundig specialist en prevosverpleegkundige.

Logopedie

Als de logopedist bij de zorg voor uw kind betrokken is tijdens de ziekenhuisperiode, zal zijn of haar advies medebepalend zijn voor het ontslag met sondevoeding. De prevosverpleegkundige die u thuis begeleidt, is op de hoogte van het gegeven advies en past dit toe in de thuissituatie. Ook kan de logopedist het noodzakelijk vinden dat de behandeling van uw kind poliklinisch vervolgd wordt. Deze afspraak wordt zo veel mogelijk afgestemd op het poliklinisch spreekuur van kinderarts of verpleegkundig specialist en prevosverpleegkundige.

Laatst gewijzigd 22 maart 2022 / 7974 / P