Contact
  1. 7980-Vervroegd ontslag sondevoeding (PID): Bijlage 3 Mogelijke problemen toedienen sondevoeding

Patiënten Informatie Dossier

Als uw kind thuis sondevoeding toegediend krijgt, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van problemen die zich kunnen voordoen. Uit de praktijk blijkt dat deze problemen zelden optreden. Desondanks is het wel belangrijk dat u weet hoe u problemen herkent en wat u kunt doen.

Mogelijke problemen bij sondevoeding

Bij het toedienen van de sondevoeding kunt u te maken krijgen met de volgende problemen:

  • De sonde is eruit.
  • Spugen tijdens sondevoeding.
  • Er zijn witte puntjes op tong of wangslijmvlies.
  • Het inlopen van de voeding stagneert.

Sonde is eruit

Het kan voorkomen dat uw kind de sonde zelf verwijdert of dat om een andere reden de sonde niet meer goed zit. Als dit gebeurt, kunt u contact opnemen met het specialistisch team in uw regio. Het specialistisch team, dat goed op de hoogte is van uw situatie en beschikt over de gegevens van uw kind, is 24 uur per dag bereikbaar om een nieuwe sonde in te brengen bij uw kind.

Spugen tijdens sondevoeding

Als uw kind gaat spugen tijdens het toedienen van de sondevoeding handelt u als volgt:

  • toediening van de sondevoeding stoppen;
  • uw kind rechtop houden totdat het rustig is;
  • sonde opnieuw controleren;
  • eventueel de rest van de voeding geven.

Witte puntjes op tong of wangslijmvlies

Als uw kind witte puntjes op de tong of het wangslijmvlies krijgt, kan dit duiden op een schimmelinfectie: spruw. De witte aanslag is niet weg te vegen. In overleg met de kinderarts zal uw kind hiervoor medicijnen krijgen.

Inlopen van de voeding stagneert

Het toedienen van de voeding kan stagneren door een verstopping in de sonde. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak zit er een obstructie in de sonde door aangekoekte voeding. De sonde zal dan doorgespoeld moeten worden. Dit doet u met een 10 ml spuit gevuld met lucht. Hierdoor kan er druk gezet worden op de voedingssonde. Wel is het belangrijk om de toegediende lucht, als de obstructie opgeheven is, weer te verwijderen. Ook kunt u met een paar ml water de sonde doorspoelen.
Het is ook mogelijk dat er een knik in de sonde zit die zichtbaar is. Probeer dit op te heffen. Soms kan de sonde in de maag geknikt liggen. Laat uw kind van houding veranderen. Is de obstructie niet op te heffen, dan kunt u altijd de prevosverpleegkundige of de afdelingsverpleegkundige raadplegen.

Laatst gewijzigd 22 maart 2022 / 7980 / P