Contact
  1. 7976-Vervroegd ontslag sondevoeding (PID) H4: Hoe werkt sondevoeding?

Patiënten Informatie Dossier

Uw kind krijgt sondevoeding. Maar hoe werkt sondevoeding eigenlijk?

Hoe werkt sondevoeding?

Een voedingssonde is een dun, flexibel slangetje van 125 centimeter lang. Deze sonde loopt via de neus naar de maag. Hierdoor is het mogelijk om voeding toe te dienen terwijl uw kind rust krijgt. Sondevoeding wordt door middel van een spuit via hevelwerking toegediend. De voeding die wordt gegeven, is zuigelingenvoeding of afgekolfde moedermelk.

Als uw kind thuis leert drinken, is er vaak nog veel sondevoeding nodig, soms zelfs een hele voeding als uw kind moe is. De verwachting is dat uw kind leert drinken aan de borst of uit de fles en dat de resterende voeding hierna per sonde wordt gegeven. Uw kind zal steeds meer borst- of flesvoeding gaan drinken en minder sondevoeding nodig hebben.

De sonde wordt één keer per drie weken vervangen tijdens een huisbezoek. Wanneer de sonde niet meer goed zit, kunt u het specialistisch team van de thuiszorg bellen. Zij brengen de sonde dan in een ander neusgat in om irritatie te voorkomen. Na het inbrengen van de sonde moet worden gecontroleerd of de sonde in de maag ligt. Een (neus)sonde zit met een pleister vast op de wang.

Illustratie sondevoeding kind

Hoe wordt u voorbereid?

Van de afdelingsverpleegkundige die voor uw kind zorgt, krijgt u mondelinge en schriftelijke informatie over het leren drinken en het thuis sondevoeding geven. Zij informeert u over de handelingen die normaal gesproken in het ziekenhuis plaatsvinden, maar die u uiteindelijk thuis gaat uitvoeren. Met de afdelingsverpleegkundige maakt u afspraken over het oefenen van deze handelingen in het ziekenhuis onder deskundige begeleiding. Dit oefenen zal plaatsvinden op de momenten dat u bij uw kind komt. Eerst gaat u alle handelingen samen met de afdelingsverpleegkundige uitvoeren. Daarna voert u de handelingen zelfstandig uit. Het doel van deze oefeningen is:

  • leren zelfstandig sondevoeding te geven aan uw kind
  • leren zelfstandig de sonde te verwijderen
  • problemen kunnen signaleren en weten hoe dan te handelen
  • kunnen bepalen in welke situaties u kunt overleggen met de prevosverpleegkundige die u thuis begeleidt of met de afdelingsverpleegkundige.

De voorbereidingsperiode eindigt als u te kennen geeft dat u voldoende vertrouwd bent met de verzorging van uw kind en als u voldoende kennis heeft van alles wat er komt kijken bij het geven van sondevoeding. Ter afsluiting van deze voorbereidingsperiode ondertekent u een verklaring waarin staat dat u bekwaam bent in het geven van sondevoeding aan uw kind en dat u instemt met het ontslag. Zie bijlage 'Voorbeeld verklaring ontslag en sondevoeding thuis'.

Sondevoeding thuis vader baby

 

Hoe is de verzorging van uw kind thuis?

Als uw kind vervroegd naar huis gaat met sondevoeding, betekent dit dat u niet alleen de voeding overneemt maar ook de volledige verzorging van uw kind. Daarom krijgt u de gelegenheid een dag in te roomen voordat uw kind met u naar huis gaat. Op die manier kunt u deze hele dag zelf voor uw kind zorgen, met de begeleiding van de afdelingsverpleegkundige op enige afstand.

Kraamzorg

Als u in aanmerking komt voor (uitgestelde) kraamzorg, biedt de kraamverzorgster u ondersteuning bij de dagelijkse verzorging van uw kind. Zij geeft geen sondevoeding, maar heeft vooral een begeleidende en adviserende rol. Dit kan in de thuissituatie erg waardevol zijn. Daarom adviseren wij u om bij uw zorgverzekeraar en verloskundige te vragen wat voor u de mogelijkheden zijn.

Vader kind baby thuis
Laatst gewijzigd 22 maart 2022 / 7976 / P