Contact
  1. 7983-Informatie adviezen klachten elleboogzenuw

Een ulnaris neuropathie is een storing in de functie van één van de drie zenuwen (bedradingen) van de onderarm, de elleboogzenuw (of nervus ulnaris). De elleboogzenuw loopt vanaf de binnenkant van de bovenarm via de binnenkant van de elleboog naar de pinkmuis.

Waar zijn de klachten?

Vrijwel alle patiënten hebben klachten van gevoelloosheid en tintelingen van pink en ringvinger. Daarnaast kunnen krachtverlies, verminderde vaardigheid, pijn en krampen optreden. De uitval van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. Ook kunnen de klachten 's nachts optreden.

 Illustratie elleboogzenuw

Wat is de oorzaak?

Beknelling van de elleboogzenuw ter hoogte van de elleboog kan de oorzaak zijn. Vaak is er echter geen specifieke onderliggende oorzaak. Leunen op de elleboog, herhaald buigen en strekken van de elleboog en overmatig buigen van de elleboog worden wel in verband gebracht met een ulnaris neuropathie door druk op en rek van de zenuw.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt vermoed op basis van uw specifieke verhaal en een onderzoek van de handfuncties. De diagnose wordt bevestigd door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) en soms een zenuwechografie. 

Wat is de behandeling?

Als de klachten licht zijn kan uitleg over de aandoening voldoende zijn. U kunt wachten om te zien of de klachten vanzelf overgaan. Er is tot nu toe geen goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat de beste behandeling is bij een lichte tot matig ernstige ulnaris neuropathie ter hoogte van de elleboog. In de algemene praktijk wordt vaak geadviseerd om bij lichte tot matige uitvalsverschijnselen (zoals alleen een dof gevoel, tintelingen en lichte zwakte) in eerste instantie alleen adviezen te geven om de druk op en rek van de zenuw te vermijden door het geven van houdingsadviezen en leefregels en eventuele aanpassingen op het werk.

Deze adviezen kunnen zijn:

  • Probeer het buigen van de elleboog te vermijden.
  • Probeer niet met de armen over elkaar te zitten, maar leg tijdens het zitten de arm te rusten op de dij, met de handpalm naar boven.
  • Houd de telefoon in uw andere hand.
  • Neem een boekstandaard indien u veel leest.
  • Plaats op het werk een kussen onder uw elleboog op het bureau en let op positie en hoogte van uw toetsenbord.
  • Slaap 's nachts met een handdoek om uw elleboog gewikkeld (dit om het buigen in de elleboog te verhinderen).
  • Vermijd druk op de elleboog; leun er niet op.
  • Vermijd overstrekken van de elleboog.

Het is bekend dat bij een deel van de patiënten hiermee verbetering optreedt. Een ander deel van die patiënten behoudt klachten of heeft een toename van de verschijnselen. Bij uitblijven van een gunstig effect kan de zenuw dan na enkele maanden operatief worden losgemaakt. Bij patiënten met meer uitgesproken en toenemende spierzwakte wordt vaak meteen gekozen voor een operatieve behandeling.

Bron: Richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog, 2011
Nederlandse Vereniging voor Neurologie in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7983