Contact
  1. 8110-Mantelzorgwijzer

Praktische informatie voor mantelzorgers

Als familie of naaste van de patiënt bent u een onmisbare partner in zorg. U heeft waarschijnlijk de meeste kennis over uw naaste en neemt de zorg vaak grotendeels op u. Voor een ander zorgen roept allerlei vragen, zorgen en problemen op. Maar waar vindt u informatie of hulp? Wij hebben voor u op een rijtje gezet waar u terecht kunt voor ondersteuning, begeleiding en advies.

Informatie in Isala

Tabel van folder Mantelzorgwijzer
Bij wie Waarvoor
Behandelend arts Informatie over het ziektebeeld.
Verpleegkundige(n) op de afdeling Aanleren van verzorgende taken en/of het regelen van een familiegesprek.
​Verpleegkundig specialist ​Nazorggesprekken en (medische) informatie over gevolgen van de ziekte.
​Geestelijk verzorger ​Ondersteunende of begeleidende gesprekken over ziektebeleving, zingeving en levensbeschouwing.
​Transferbureau

Het is mogelijk dat u na uw bezoek aan de polikliniek of opname in ons ziekenhuis zorg nodig heeft. Als dat zo is, dan kan de transferverpleegkundige van Isala helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In de folder ‘Zorg na ziekenhuisopname’ leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

​www.isala.nl ​Diverse patiëntenfolders.

Informatie buiten Isala

Tabel van folder Mantelzorgwijzer 
Bij wie Waarvoor
Huisarts Als de mantelzorgtaken (te) belastend voor u zijn, neem dan contact op met uw huisarts.
WMO-loket in uw gemeente/sociaal wijkteam Informatie en advies over zorg, wonen & welzijn, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke zorg.
​Mantelzorgorganisaties in uw regio ​Een overzicht met organisaties bij u in de buurt: www.mantelzorg.nl
​Wijkverpleging in uw gemeente ​Voor hulp bij persoonlijke en verpleegtechnische zorg (bijv. stomazorg) kunt u de thuiszorgorganisaties benaderen.
​MantelzorgNL, belangenorganisatie

​Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, www.mantelzorg.nl. Telefonisch bereikbaar via de Mantelzorglijn: (030) 760 60 55.

​Uw werkgever ​Er zijn diverse mogelijkheden om werkdruk te verminderen zoals minder werken, zorg- of calamiteitenverlof.
​Rijksoverheid / Regelhulp ​Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, www.regelhulp.nl.
​Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ​Bij het CIZ kunt u een aanvraag doen voor opname in een zorginstelling als 24 uur toezicht en/of zorg nodig hebt, www.ciz.nl.
​Patiëntenverenigingen ​Patiëntenverenigingen hebben vaak ook specifieke aandacht voor de mantelzorger. Kijk op de website van de relevante patiëntenvereniging.

 

Meer informatie

Laatst gewijzigd 6 oktober 2022 / 8110 / L