Contact
  1. 8295-Radiofrequente ablatie (RFA) uitzaaiingen lever

Bijlage van het PID Uitzaaiingen in de lever

Radiofrequente ablatie is een behandeling bij uitzaaiingen in de lever. Hier leest u meer over deze behandeling. Over de voorbereiding, de opname en de behandeling. Zo kunt u zich goed voorbereiden.

Twee soorten ablatie

Er zijn twee soorten ablatie mogelijk:

  • radiofrequente ablatie;
  • microwave ablatie.

Radiofrequente ablatie

Bij radiofrequente ablatie (RFA) wordt de uitzaaiing/tumorcellen met hitte vernietigd. Dit heet ook wel thermische ablatie of warmteablatie.radiofrequent betekent dat er gebruik wordt gemaakt van de energie van radiogolven. Ablatie betekent verwijderen van weefsel.

Microwave ablatie

Een andere vorm van warmte-ablatie is microwave ablatie (MWA). Hierbij wordt de tumor ook verhit, maar dan met behulp van microgolven. Bij MWA kunnen hogere temperaturen worden gehaald, zodat ook grotere afwijkingen behandeld kunnen worden.

De keuze voor RFA of MWA maakt de interventieradioloog in samenspraak met de chirurg. De uitvoering van de behandeling is voor beide technieken hetzelfde.
Deze behandeling wordt gedaan door een interventie-radioloog op afdeling Radiologie. Ablatie kan gecombineerd worden met een leveroperatie.

Voorbereiding

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De totale afspraak duurt ongeveer een uur.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? Dan is het belangrijk om voor de operatie met de chirurg en de anesthesioloog te bespreken of u daarmee tijdelijk moet stoppen. Of dat u tijdelijk op andere bloedverdunners over moet stappen.

Nuchterbeleid

Vanaf zes uur voor de opname in het ziekenhuis mag u niets meer eten. Tot twee uur vóór de opname mag u alleen heldere dranken drinken (thee, water of limonade). Vanaf twee uur voor de opname in mag u niets meer drinken.

Contrastvloeistof

Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Deze contrastvloeistof wordt via een katheter direct in een bloedvat gespoten. In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Mensen die overgevoelig zijn voor jodiumhoudende stoffen kunnen hiervan een allergische reactie krijgen. Heeft u bij een eerdere CT-scan of onderzoek van de bloedvaten een (allergische) reactie gehad? Vertel dit dan aan uw behandelend specialist.

Dag van opname

U wordt opgenomen op de afdeling Radiologie. U meldt zich op de afgesproken tijd bij de Centrale balie in de Centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of –vrouw brengt u vervolgens naar de afdeling waar u wordt opgenomen.

Vanuit de afdeling wordt u naar de anesthesioloog gebracht. Hij plaatst een epiduraal katheter en een blaaskatheter. Daarna wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht. Op de onderzoekskamer, waar de behandeling plaatsvindt, zijn de interventieradioloog en een of meerdere laboranten aanwezig.

U wordt gevraagd om op de CT-tafel plaats te nemen. Als er een RFA plaatsvindt, wordt er op uw been een geleidingsplaat geplakt. Bij MWA is dit niet nodig. Daarna wordt de aanprikplaats gedesinfecteerd en toegedekt met steriele doeken.

Hierna wordt een naald in uw huid richting de tumor geplaatst. Met behulp van een echo of een CT-scan wordt de exacte locatie van de tumor bepaald. De naald is met een kabel verbonden met een generator. Vanuit de naald worden de RF/MW-golven in het omliggende weefsel gestuurd. Zo wordt een bolvormig gebied verhit tot een temperatuur waarbij de kankercellen afsterven.

De gehele procedure duurt ongeveer 1,5 uur. Omdat u verdoving heeft gekregen via een ruggenprik, verblijft u na de behandeling meestal een nacht (soms een paar dagen) in het ziekenhuis.

Afbeelding 1: Radiofrequente ablatie

Na de behandeling

Als u weer terug bent op uw kamer, blijft u de eerste tijd nog in bed. Via de epiduraal katheter krijgt u de rest van de dag en nacht nog pijnstilling. Dit wordt de volgende ochtend gestopt en de katheter verwijderd. Ook wordt dan de blaaskatheter verwijderd. Als u pijnvrij bent en u kunt normaal naar het toilet, mag u in de loop van de middag weer naar huis.

Complicaties

De meestvoorkomende bijwerking van RFA/MWA noemen we het post-ablatie-syndroom. Het betekent dat u last krijgt van een soort algehele malaise met pijn, verhoging, misselijkheid, braken en spierpijn, kortom griepachtige verschijnselen.
Deze klachten verdwijnen vanzelf na 1 tot 2 weken. Verder kan er soms een nabloeding, trombose of gallekkage ontstaan. In zeldzame gevallen is dan een nieuwe operatie of het plaatsen van een drain nodig.
Ook een brandwond van de huid en een tijdelijke doof gevoel van de huid of juist overgevoeligheid zijn zeldzame complicaties.

Nacontroles

Een nadeel van RFA is dat er een klein risico bestaat dat een kleine hoeveelheid tumorweefsel niet door de behandeling wordt gedood. Dat kan dan later soms toch weer uitgroeien tot een uitzaaiing. Dit risico is klein bij tumoren kleiner dan 3 centimeter. Daarom krijgt u een maand na uw RFA-behandeling een controle met een CT-scan.
Daarna krijgt u elk half jaar een controle. Deze controle bestaat uit een CT-scan van de lever, de standaard longfoto en bloedbepaling van het CEA.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent. U vindt de contactgegevens in hoofdstuk 1 van het PID Uitzaaiingen in de lever.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8295 / P