Contact
  1. 8583-Vergoeding poliklinische begeleiding door een diëtist

U bent door uw arts van Isala verwezen naar de afdeling Diëtetiek van Isala. Hier vertellen wij u hoe het zit met de kosten en vergoeding van de behandeling en begeleiding door een diëtist. Voor vragen over uw polisvoorwaarden kunt u het beste uw verzekering bellen.

Met de verwijzing van uw Isala-arts krijgt u behandeling en begeleiding door een diëtist op de polikliniek in Isala. Of bij een gespecialiseerd diëtist bij u in de buurt waar Isala mee samenwerkt.

Tijdens de eerste afspraak bespreekt de diëtist uw hulpvraag, eetpatroon, eventuele voedingsproblemen en uw persoonlijke situatie. Daarna bespreekt u samen het behandelplan, het dieetadvies en de te stellen doelen van de behandeling. Afhankelijk van uw behandelplan krijgt u een vervolgafspraak.

Worden de kosten voor de diëtist vergoed?

Begeleiding door een diëtist op de afdeling Diëtetiek wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt onder uw basisverzekering. U heeft ieder jaar recht op drie uur begeleiding door een diëtist. Hieronder valt:

  • Een afspraak met de diëtist op de polikliniek.
  • Een telefonisch afspraak met de diëtist.
  • Een beeldbel-afspraak (videobellen) met de diëtist.
  • De tijd die de diëtist besteedt aan een individueel dieetvoorschrift. Bij een individueel dieetvoorschrift berekent een diëtist uw voeding en geeft een voedingsadvies.

De behandeling en begeleiding van een diëtist wordt per kwartier in rekening gebracht.

Een eerste afspraak op de polikliniek duurt vaak vijfenveertig minuten. Een vervolgafspraak duurt dertig minuten. In sommige gevallen duurt een afspraak langer of korter.

Een voorbeeld
U heeft een afspraak gehad met een diëtist op de polikliniek. Uw afspraak duurde vijfenveertig minuten. Uw diëtist maakt na de afspraak een individueel dieetvoorschrift. Dit duurde vijftien minuten. Er worden in totaal vier kwartieren (een uur) in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. U heeft een van de drie uur begeleiding door een diëtist voor dit jaar gebruikt.

Wie krijgt de rekening van de diëtist?

De rekening van de diëtist stuurt Isala rechtstreeks naar uw zorgverzekering.

Betaal ik ook eigen risico?

De kosten voor de diëtist vallen onder het eigen risico. Het eigen risico is een verplicht bedrag wat u moet betalen als u kosten maakt voor zorg uit uw basisverzekering.

Dat betekent dat u de kosten voor de diëtist zelf moet betalen, als u uw eigen risico van dat jaar nog niet betaald heeft. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.

Ik heb meer begeleiding nodig dan wordt vergoed, kan dat?

Mocht u meer begeleiding nodig hebben dan de drie uur die de zorgverzekeraar vergoedt? Dan is dat mogelijk. U betaalt de kosten voor begeleiding door een diëtist daarna zelf.

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook extra uren begeleiding. Dit kunt u nalezen in de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Ik ben ook onder begeleiding van een andere diëtist, kan dat?

Bent u in hetzelfde jaar ook bij een diëtist buiten Isala onder begeleiding geweest? Deze begeleiding valt ook onder de drie uur die ieder jaar door uw zorgverzekering wordt vergoed. Het kan dus zijn dat u uw vergoeding al deels of helemaal gebruikt hebt. En dat u een rekening van uw zorgverzekeraar krijgt voor de begeleiding van de diëtist in Isala.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de locatie waar u onder behandeling bent. Of kijk op de pagina Rekening en toelichting prijs. Voor vragen over uw polisvoorwaarden kunt u het beste uw verzekering bellen.

Zwolle en Meppel

Diëtetiek
088 624 53 27 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 24 februari 2023 / 8583