Contact

Klinische farmacie

  1. Klinische farmacie

Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis verzorgt de Klinische Farmacie de zorg rond uw medicijnen. Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zo controleren we of de combinatie van uw medicijnen veilig gebruikt kan worden en houden we in de gaten of de voorgeschreven dosering bij u past. Daarnaast zorgen we dat uw thuismedicatie goed in kaart wordt gebracht en dat u de juiste medicatie krijgt uitgereikt of toegediend.

Voor een opname zijn er twee belangrijke dingen die u kunt doen om de zorg rondom uw medicatie soepel te laten verlopen:

  • Geef uw thuisapotheek toestemming om uw medicatiegegevens te delen.
  • Neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis

Lees meer over de afdeling.

Ervaringen