Contact

Uitwisseling medicijngegevens

  1. Uitwisseling medicijngegevens

Isala besteedt veel aandacht aan het veilig toedienen van medicijnen. Als patiënt kunt u hier zelf echter ook veel in betekenen. Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, adviseert Isala patiënten hun apotheek toestemming te geven voor het overdragen van hun medicijngegevens.

Dit kan via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Zo weten u zeker dat zorgverleners van Isala goed inzicht hebben in uw actuele medicijngegevens, zodra u in het ziekenhuis komt voor een polikliniekbezoek, een geplande of spoedopname.

Zodra u op www.ikgeeftoestemming.nl akkoord heeft gegeven, kunnen zorgverleners in een dossier zien welke medicijnen worden gebruikt en of er sprake is van een allergie voor bepaalde medicijnen. U krijgt dan bijvoorbeeld geen medicijnen waarvoor u allergisch bent of die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt. Onder medicatie vallen tabletten en capsules, maar ook bijvoorbeeld druppels, pufjes en zalven.

Toestemming met een formulier

U kunt ook bij uw eigen apotheek of bij de poli-apotheek in Isala op een formulier aangeven dat u toestemming geeft voor uitwisseling van uw medicatiegegevens. De apotheek verzorgt dan de administratie hiervan. Isala raadt u aan om ook zelf altijd een actueel overzicht van uw geneesmiddelen bij u te dragen.

De website www.ikgeeftoestemming.nl is van het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarbij Isala is aangesloten. Zorgverleners en medewerkers in apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen kunnen via het LSP gegevens uitwisselen over verstrekte medicatie.

Wilt u meer weten over het elektronisch delen van uw medische gegevens? Kijk dan op www.vzvz.nl. Bekijk hier de folder en brochure van het Landelijk Schakelpunt over de toestemming voor uitwisseling van uw medicijngegevens.

Ervaringen