Contact

Over het centrum

  1. Over het centrum

Interne ouderengeneeskunde (ook wel geriatrie genoemd) is de medisch specialistische zorg die zich richt op de oudere mens. De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar, maakt oudere patiënten extra kwetsbaar bent.

Ziekte verloopt op latere leeftijd vaak anders dan bij jongere mensen. Standaard zorg en behandeling volstaan dan in de meeste gevallen niet. Om u als oudere patiënt goed te behandelen en te begeleiden, zijn specifieke kennis en ervaring nodig.

De internist ouderengeneeskunde heeft deze kennis en ervaring. Hij onderzoekt uw gezondheidsproblemen, verzorgt uw behandeling of verwijst u door naar de juiste zorgverlener. Ook in het laatste geval houdt hij het overzicht op uw behandeling. Hij kijkt naar wat wenselijk en haalbaar is en bepaalt in overleg met u (en uw familie) het behandelplan. Uw kwaliteit van leven staat hierbij voorop.

Mogelijk verbaast het u dat u onder behandeling komt of bent van de internist Ouderengeneeskunde. Door de aanwezigheid van meerdere ziektebeelden tegelijk, kan dit voor u toch de beste aanpak zijn.

Polikliniek Ouderengeneeskunde

Op de polikliniek Ouderengeneeskunde komt u:

  • op doorverwijzing van een arts, bijvoorbeeld uw (verpleeg)huisarts of een specialist van het ziekenhuis;
  • na een opname in het ziekenhuis waarbij een vervolgafspraak nodig is;
  • voor de uitslag van de onderzoeken na een onderzoek in het Geheugenpolikliniek Zwolle en omstreken.

Voorbereiding

Wanneer u voor de eerste keer naar de polikliniek Ouderengeneeskunde komt, vragen wij u het volgende:

  • Trek gemakkelijke zittende kleding aan.
  • Neem uw actuele medicatie, uw (lees)bril, eventuele gehoorapparaat en (loop)hulpmiddelen mee.
  • Het is wenselijk dat u een familielid/vertrouwd persoon/mantelzorger meeneemt.

Bekijk ook de korte film ter voorbereiding op uw afspraak bij polikliniek Ouderengeneeskunde:

Verpleegafdeling

De verpleegafdeling van het Centrum voor ouderengeneeskunde is onderdeel van de afdeling algemeen interne geneeskunde en oncologie. Deze verpleegafdeling is voor ouderen die (tijdelijk) opgenomen moeten worden voor behandeling van lichamelijke en/of geestelijke ziektes of voor observatie.

Dagverpleging

Op de dagverpleging worden patiënten behandeld die een relatief korte behandeling moeten ondergaan, zij verblijven hier maximaal één dag. De afdeling is om die reden open voor patiënten van 8.00 tot 18.30 uur.

Op de afdeling worden patiënten verpleegd die uitslapen na een onderzoek, bijvoorbeeld een gastroscopie of colonscopie, of patiënten die verschillende infusie of transfusies ondergaan en patiënten die voor chemokuren komen. De verpleegkundige van de afdeling heeft aanvullende scholingen gevolgd voor de sedatie unit (uitslaapkamer) en het toedienen van chemokuren.

Op de afdeling komen iedere dag circa 100 patiënten, het is dan ook erg belangrijk dat u op tijd komt. Omdat de behandeltijden kort zijn, werkt de afdeling niet met bezoektijden. Familie kan in overleg aanwezig blijven bij de behandeling, uitzondering hierop zijn patiënten die komen voor een scopie en daarna moeten uitslapen. Op de uitslaapkamer heerst rust, er is een wachtkamer waar u kunt plaatsnemen totdat u wordt opgehaald door de verpleegkundige.

Ervaringen