Contact

Onderzoek en innovatie

  1. Onderzoek en innovatie

In het Centrum voor ouderengeneeskunde voeren wij verschillende onderzoeken uit in samenwerking met andere partijen. Onderzoek en innovatie draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen met gezondheidsproblemen.

Dit zijn een aantal voorbeelden van onderzoeken:

  • onderzoek dementie na de diagnose, in samenwerking met Hogeschool Windesheim;
  • ergotherapie aan huis voor dementerende mensen, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen het Nationaal Programma Ouderenzorg

Pilot HELP-vrijwilligers bij kwetsbare ouderen

Tijdens een opname in het ziekenhuis hebben ouderen een grotere kans op het ontwikkelen van complicaties. Ouderen lopen bijvoorbeeld extra risico om verward te raken te raken (delier), te vallen of lichamelijk achteruit te gaan. Deze complicaties kunnen tijdens de opname, maar ook lang daarna, gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven en het functioneren van deze ouderen. Op de verpleegafdeling willen wij ons graag meer richten op het voorkomen van deze complicaties. Voorkomen is beter dan genezen. De verpleegafdeling Interne geneeskunde doet daarom een pilot met HELP-vrijwilligers.

Actief blijven tijdens de opname

Patiënten die bij een opname een verhoogd risico hebben op een delier, worden tijdens de opname op extra ondersteund worden door HELP-vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn eerstejaars studenten Verpleegkunde van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Op basis van het Amerikaanse Hospital Elderly Life Program (HELP) is een groep vrijwillligers opgeleid en getraind op het ondersteunen op de verpleegafdeling. HELP is een bewezen effectieve en doelmatige interventie op het gebied van delierpreventie en wordt inmiddels in ruim 200 ziekenhuizen wereldwijd toegepast.

Onderzoek naar delierzorg

Nog niet eerder werd HELP in ziekenhuizen toegepast met behulp van studenten Verpleegkunde. Met deze pilot zullen we gaan onderzoeken of de pilot bijdraagt aan de zorg op de afdeling en de patiënttevredenheid. De pilot is onderdeel van onderzoek naar delierzorg. Dit onderzoek wordt gedaan door verpleegkundige onderzoekers Marian Winters en Hanneke Rasing.

Ervaringen