Contact

Vergoeding

  1. Vergoeding

In Isala bieden wij voor de meeste hand-, pols- en onderarmproblematiek handtherapie als onderdeel van multidisciplinaire handrevalidatie in het Isala Hand- en polscentrum.

Als u voor behandeling komt na uw ingreep of bezoek aan specialist of huisarts, dan wordt deze behandeling meestal vergoed. Het betreft verzekerde ziekenhuiszorg. Dat wil zeggen dat de zorgverzekeraar in principe alle behandelingen vergoedt. Uw eigen risico kan wel worden aangesproken. Binnen de multidisciplinaire handrevalidatie hoort ook dat u op de dag van uw eerste behandeling door de handtherapeut een afspraak bij een van de revalidatieartsen van het Hand- en polscentrum maakt.

De ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben een website samengesteld over het betalen van uw ziekenhuiszorg. Op de pagina Prijzen en facturen leest u meer over eigen risico, vergoeding van uw zorg en kostenberekening door uw ziekenhuis.

Er zijn enkele uitzonderingen

Het betreft kortdurende handtherapie op verwijzing van een specialist of de huisarts, die meestal een redelijk voorspelbaar beloop kent. Er is hierbij geen indicatie voor revalidatiezorg. U bezoekt dan uitsluitend de handtherapeut.

Het gaat om de volgende handproblemen:

  • Malletfinger (=Krom staand vingertopje).
  • Pees- of peesschede irritaties van vinger en hand.
  • Zenuwklachten van de onderarm en hand.
  • Beginnende slijtage van het duimgewricht.
  • Bij een ander handprobleem, indien u slechts één of twee keer handtherapie in Isala nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat de reisafstand van uw huis naar Isala te groot is en/of er een gespecialiseerde handtherapiepraktijk bij u in de buurt gevestigd is.

De handtherapie wordt dan als enkelvoudige hand-fysiotherapie of enkelvoudige hand-ergotherapie gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat u de ene keer door een hand-fysiotherapeut en de andere keer door een hand-ergotherapeut behandeld wordt. Alleen dan kunnen wij goed op maat een behandeling voor alle patiënten plannen.

Enkelvoudige ergotherapie is onderdeel van het basispakket, de vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Raadpleeg daarvoor de informatie van uw zorgverzekering. Mochten zich in de loop van de behandeling complicaties voordoen, dan bespreken wij met de revalidatiearts of uw behandeling in aanmerking komt voor handrevalidatiezorg.

Eigen risico gebruik verbandmiddelen in ziekenhuis

Isala heeft een voorraad hulpmiddelen en verbandmiddelen die wij direct aan u kunnen verstrekken als wij vaststellen dat u ze nodig heeft tijdens een opname of behandeling in ons ziekenhuis.

De hulpmiddelen en verbandmiddelen horen bij de medische zorg in het ziekenhuis. U hoeft dus niet eerst naar de apotheek om ze op te halen. Wij verstrekken de middelen meteen op de afdeling waar u onder behandeling bent.
Vanuit de basisverzekering tellen bepaalde verbandmiddelen mee voor het eigen risico. U betaalt de verbandmiddelen dan zelf en worden apart in rekening gebracht.
Dit betekent dat u via uw zorgverzekering van Isala een rekening kunt ontvangen voor gebruik van de verbandmiddelen.

Ervaringen