Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling

De polikliniek Hematologie is gericht op onderzoek naar en behandeling van ziekten van het bloed, de lymfeklieren en het beenmerg. Ook stolling en ontstolling van het bloed vallen onder hematologie.

Er bestaan veel niet-kwaadaardige ziekten zoals stollingsstoornissen, trombose, longembolie en aangeboren vormen van bloedarmoede. Daarnaast zijn wij als onderdeel van Isala Oncologisch centrum gespecialiseerd in veel vormen van kanker die behandeld worden door een hematoloog. De meest voorkomende zijn vormen van leukemie, maligne lymfomen (Hodgkin en Non-Hodgkin) en het multipel myeloom. Daarnaast is er binnen de hematologie een grote groep zeldzame vormen van kanker.

Stamceltransplantaties

De hematologie wordt in Isala in de volle omvang uitgeoefend, dus inclusief stamceltransplantaties met eigen stamcellen. De nazorg voor patiënten die een transplantatie met een donor ondergaan (allogene stamceltransplantatie) vindt ook in Isala Zwolle plaats. De transplantatie zelf gebeurt niet in Zwolle, maar in samenwerking met het Amsterdam UMC. 

Optimale zorg

Tijdens uw ziekenhuisbezoeken ziet u veel verschillende zorgverleners; specialisten, verpleegkundigen en regieverpleegkundigen. Op onze afdeling werken medisch specialisten en verpleegkundigen die vervolgopleidingen en specialisaties hebben gevolgd in de hematologie. Bekijk alle specialisten en medewerkers uit het team van de polikliniek Hematologie.

Regieverpleegkundige

Na de diagnose kanker komt er veel op u en de mensen in uw omgeving af. Het is dan prettig om een vast aanspreekpunt te hebben. Een persoon die u tijdens het gehele traject begeleidt en die de geboden informatie inzichtelijk voor u maakt. Wij noemen deze zorgverlener bij Isala Oncologisch centrum een regieverpleegkundige oncologie.

Binnen ieder specialisme in Isala Oncologisch centrum werken regieverpleegkundigen. Hij of zij houdt spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de effecten van de behandeling te controleren. Zij spreekt uw taal én de taal van de artsen en denkt met u mee. Meestal is de regieverpleegkundige een gespecialiseerd verpleegkundige, soms een verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische kennis. Zij is in staat om sommige taken op het gebied van controle en behandeling van de arts over te nemen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist.

Overleg tussen specialisten en Jacqueline Wellenberg Regieverpleegkundige Jacqueline Wellenberg werkt binnen het team Hematologie

Ervaringen