Contact

Hepatitis-behandelcentrum

  1. Hepatitis-behandelcentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het Hepatitis-behandelcentrum van Isala is één van de erkende centra in Nederland. Erkenning wordt toegekend door de Nederlandse Vereniging voor maag-darm-lever-artsen (NVMDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Ons centrum is een samenwerking van de afdeling Maag-, darm- en leverziekten en Interne geneeskunde.

Hepatitis B en C

In Nederland zijn circa 60.000 patiënten met chronische hepatitis B en 60.000 met hepatitis C. Isala behandelt jaarlijks meer dan 200 patiënten met chronisch virale hepatitis B of C. Hepatitis B is een infectie van de lever veroorzaakt door het hepatitis B-virus. In Nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Het dringt via de slijmvliezen van de geslachtsorganen het lichaam binnen en verspreidt zich dan via de bloedbaan naar de lever. Daar nestelt het virus zich in de levercellen en veroorzaakt een ontsteking. Hepatitis C is een virale infectie van de lever die ontstaat als geïnfecteerd bloed in het bloed van een ander terechtkomt, bijvoorbeeld door een besmette injectienaald of door een bloedtransfusie van voor 1992.​ In Nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Met name bij mannen die seksueel contact hebben met andere mannen. Kenmerkend voor patiënten met hepatitis, is dat klachten van een zieke lever vaak pas in een laat stadium optreden. Daardoor weet meer dan 50% van de virusdragers niet dat zij geïnfecteerd zijn. Klachten die kunnen optreden zijn moeheid, koorts, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en buikpijn, kleurverandering van urine, ontlasting, ogen en huid. Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Een goede begeleiding van deze patiënten is daarom van groot belang.

Multidisciplinair

Het Hepatitis-behandelcentrum van Isala bestaat uit een multidisciplinair team met internist-infectiologen, maag-, darm- en leverartsen, pathologen, microbiologen en verpleegkundig specialisten met als aandachtsgebied hepatitis. De behandeling met medicijnen gericht tegen het virus wordt ingezet en begeleid door de internist-infectioloog en verpleegkundig specialist. Indien er sprake is van blijvende ernstige leverschade, ook wel cirrose genoemd, dan wordt u ook gezien door een maag,- darm- en leverarts. Maandelijks vindt er een overleg plaats waar alle patiënten worden besproken. De verpleegkundig specialisten zijn een laagdrempelig aanspreekpunt waar patiënten met al hun vragen terecht kunnen. De lijnen met de medisch specialisten zijn kort en de diverse specialismen zijn nauw betrokken bij de behandeling van de patiënt. Doel is om de patiënt te helpen grip te krijgen op zijn ziekte, ermee te leren omgaan in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven te vergroten.

Fibroscan

Op de polikliniek is er een mogelijkheid om de elasticiteit van de lever te meten met behulp van de fibroscan. Hiermee kan uw arts of verpleegkundig specialist een betere inschatting maken welke behandeling voor u het beste is. Meer informatie vindt u in de folder Fibroscan van de lever.

Kwaliteit van zorg

Wij maken bij uw behandeling gebruik van de Nederlandse en internationale richtlijnen voor de behandeling van hepatitis. Regelmatig bezoeken onze internist-infectiologen, maagdarmleverartsen en verpleegkundig specialisten landelijke en internationale congressen, nascholingen en cursussen om volledig op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast werken onze artsen en verpleegkundig specialisten mee aan wetenschappelijk onderzoek, om de kwaliteit van de behandelingsmogelijkheden voor hepatitis-patiënten zo optimaal mogelijk te houden.

Contact

Ons Hepatitis-behandelcentrum kent geen vaste bezoektijden of specifieke Hepatitis-polikliniekspreekuren. Wij maken voor u een afspraak op de polikliniek Interne geneeskunde. Zie voor meer informatie Contact en locaties.

Niet tevreden?

We vinden het van groot belang dat u zich goed en veilig voelt bij onze zorg. Wij zullen er alles aan doen om dat te bereiken. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn of suggesties hebben voor verbetering van ons Hepatitis-behandelcentrum, dan horen wij dat graag.