Contact

Uitslagen onderzoek

  1. Uitslagen onderzoek

Uitslagen onderzoek

Uitslagen van microbiologisch onderzoek worden gerapporteerd aan de behandelaar, dus de huisarts, medisch specialist, verloskundige, etc. en worden door het LMMI niet aan patiënten persoonlijk doorgegeven. Wel zijn alle uitslagen direct zichtbaar in het patiëntenportaal MijnIsala.

Bloedafname voor onderzoek

Bloedafname voor onderzoek op het LMMI wordt verzorgd door medewerkers van het Klinisch Chemisch Laboratorium. Hiervoor maakt u eerst een afspraak digitaal via MijnIsala of telefonisch. Meer informatie over bloedafname.

Vervolgonderzoek

Een deel van het lichaamsmateriaal waarop microbiologische diagnostiek is uitgevoerd, wordt voor een bepaalde tijd (niet anoniem) bewaard ten behoeve van eventueel hernieuwd of
vervolgonderzoek. Het bewaarde materiaal kan ook gebruikt worden voor kwaliteitscontroledoeleinden of wetenschappelijk onderzoek. In dat geval wordt het materiaal geanonimiseerd of gecodeerd gebruikt. Eventuele nieuwe bevindingen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek worden, na terugkoppeling aan de patiëntgegevens, aan de behandelend arts gerapporteerd.

Indien de patiënt niet wil dat lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor (wetenschappelijk) onderzoek en/of niet geïnformeerd wil worden over nieuwe bevindingen, dan wordt dit vastgelegd in het patiëntendossier en dient dat bij de aanvraag te worden aangegeven. Het LMMI hanteert in deze altijd de gedragsregels opgesteld door de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Ervaringen