Contact

Opleiding en wetenschap

  1. Opleiding en wetenschap
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bij Isala staat niet alleen het vergaren van kennis ter behandeling van de patiënt centraal, er bestaat ook ruimte voor de speerpunten opleiding en ontwikkeling. Dat geldt ook binnen onze maatschap.

Isala werkt samen met het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Daarnaast participeert het ziekenhuis in het samenwerkingsverband Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). De STZ ziekenhuizen streven naar samenwerking met universitaire centra en ontwikkelen gezamenlijk opleidingsvernieuwingen. Daarnaast spelen ze in op de wens van de Universitair Medische Centra om tot Academische Medische Opleidingsregio’s te komen. Alleen zo kunnen in de toekomst voldoende specialisten worden opgeleid.

Opleiding

Onze topklinische zorg is van hoog niveau. Om het niveau zo hoog te houden, hechten Isala bijzonder belang aan het opleiden van artsen en verpleegkundigen.

Onze maatschap bestaat uit plastisch chirurgen met allemaal hun eigen specialismen op verschillende deelgebieden. Wij willen u niet alleen vandaag van de beste zorg kunnen voorzien, maar doen dat ook graag in de toekomst. Daarom leiden we co-assistenten en arts-assistenten op. Co-assistenten zijn artsen in opleiding die onder toezicht van specialisten werken. Arts-assistenten zijn artsen in opleiding tot specialist, een zogenaamde AIOS. Als u bij ons in behandeling bent, kan het dus voorkomen dat u door een arts-assistent gezien of behandeld wordt. Behandelingen vinden in samenspraak en onder supervisie van de plastisch chirurg plaats.

Wetenschap

Binnen onze maatschap vinden we ontwikkeling in de zorg erg belangrijk. Ontwikkeling door kennis en ervaring uit te wisselen, maar ook door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn van mening dat onze zorg altijd kan verbeteren.

Een onderzoek naar een nieuwe behandeling duurt jaren. Het gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, zeer zorgvuldig en stap voor stap. In de wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen staat onder welke voorwaarden wetenschappelijk onderzoek mag plaatsvinden.

Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan alleen plaatsvinden als de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van Isala een positief oordeel heeft gegeven over het onderzoek. Naar aanleiding hiervan moet ook de Raad van Bestuur goedkeuring geven.

Als u gevraagd wordt deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek krijgt u eerst mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Als u besluit deel te nemen moet u hiervoor zelf toestemming geven. U ondertekent daarvoor een toestemmingsformulier. Als u liever niet deelneemt, krijgt u de gewone behandeling die tot dan toe gangbaar is voor uw ziekte of aandoening.

U kunt zich altijd, dus ook tijdens het onderzoek, terugtrekken van deelname aan het onderzoek. De arts zal dan met u overleggen hoe de behandeling wordt voortgezet.