Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De afdeling Spoed bestaat uit de Spoedeisende hulp (SEH) en de Eerste hartlonghulp (EHLH). Zeven dagen per week, 24 uur per dag is deze afdeling open voor volwassenen en kinderen die op de één of andere manier spoedzorg nodig hebben.

Daarom neemt deze afdeling in ons ziekenhuis een bijzondere plaats in. Op de SEH ontvangt Isala jaarlijks zo’n 35.000 patiënten. De EHLH ontvangt jaarlijks 8.500 volwassen patiënten met hart- en longklachten. Ongeveer de helft hiervan wordt uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Spoedeisende hulp

De afdeling Spoedeisende hulp is een dynamische afdeling waar snel handelen van groot belang is. Daarbij maakt het niet uit of het letsel van de patiënt eenvoudig is of zeer zwaar, wij zijn voorbereid. Op de afdeling werkt een eigen team van verpleegkundigen en SEH-artsen (KNMG) samen met de medisch specialisten en arts-assistenten van alle afdelingen van Isala. U kunt erop vertrouwen dat al deze medewerkers er alles aan doen uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook werkt de afdeling Spoed ‘s avonds en in het weekend samen met huisartsenpost Zwolle (HPZ) en Centrale Huisartsendienst Drenthe. Samen delen zij één voordeur. 

Wie kunt u allemaal tegenkomen op de Spoed?

  • SEH-artsen KNMG: Deze artsen hebben na het artsexamen een driejarige specialisatie gevolgd tot SEH-arts KNMG. Bij Specialisten en medewerkers vindt u een overzicht van de werkzame SEH-artsen.
  • Arts-assistenten: Dit zijn basisartsen die na het afleggen van hun artsexamen al dan niet in opleiding zijn tot specialist.
  • Co-assistenten: ​In tegenstelling tot arts-assistenten zijn co-assistenten nog geen arts. De laatste jaren van de geneeskundestudie heet de student een co-assistent.
  • Overige medisch specialisten: ​Dit zijn artsen die zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, zoals de kinderarts, chirurg, internist, neuroloog, orthopeed, KNO-arts, gynaecoloog, plastisch chirurg en uroloog.
  • SEH-verpleegkundige: ​Dit zijn verpleegkundigen met een extra specialisatie tot SEH-verpleegkundige.
  • Baliemedewerkers: ​​Zij ontvangen de patiënt aan de ingang en regelen de administratie.
  • Afdelingsassistenten: ​Zij zorgen voor de nodige ondersteuning bij de patiëntenzorg.
  • Doktersassistenten
  • Röntgenlaboranten: ​Zij maken röntgenfoto's, CT-scans en echo's.

Eerste hartlonghulp

Volwassenen met hart- en longklachten worden bij Isala ontvangen op de gespecialiseerde afdeling Eerste hartlonghulp (EHLH). Kinderen tot 18 jaar met hart- en longklachten worden gezien op de Spoedeisende hulp door een kinderarts. Op de EHLH werkt een eigen team van IC-verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen, CCU-verpleegkundigen, MC-verpleegkundigen, cardiologen en longartsen. Dit team werkt nauw samen met andere afdelingen in het ziekenhuis, in het bijzonder de Hartbewaking, de Hartkatheterisatiekamer, de verpleegafdeling van Cardiologie, de Algemene opname afdeling (AOA), en de verpleegafdeling van Longgeneeskunde. U kunt erop vertrouwen dat al deze medewerkers er alles aan doen uw bezoek zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ook werkt de afdeling EHLH ‘s avonds en in het weekend samen met huisartsenpost Zwolle (HPZ). Samen delen zij één voordeur.

Eerste harthulp in Isala Diaconessenhuis

In het Diaconessenhuis in Meppel brengen wij spoedpatiënten met hartklachten naar de Eerste harthulp. Wij nemen patiënten  op de Eerste harthulp op, als we denken dat er sprake is van een hartinfarct, hartritmestoornissen, hartfalen. Ook nemen we patiënten op ter observatie. Na een aantal uren wordt bepaald of de patiënt naar Coronary care gaat of overgeplaatst wordt naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Overplaatsing

Het komt soms voor dat wij u overplaatsen naar een andere ziekenhuislocatie van Isala dan waar u zich op de Spoedafdeling hebt gemeld. Op dat moment is op de andere ziekenhuislocatie voor u de best passende zorg beschikbaar.

Kinderen die wij op de spoedafdeling in het Diaconessenhuis in Meppel ontvangen, onderzoeken en stabiliseren wij. Zo nodig vindt daarna overplaatsing naar Isala Zwolle plaats, omdat Isala Zwolle een grote kinderafdeling heeft. Daar kunnen wij kinderen opnemen en verder behandelen.

Isala biedt spoedzorg: dichtbij waar het kan, verder weg als het moet.

Ervaringen