Contact

Over de afdeling

 1. Over de afdeling

De afdeling Spoed bestaat uit de Spoedeisende hulp (SEH) en de Eerste hartlonghulp (EHLH). Zeven dagen per week, 24 uur per dag is deze afdeling open voor volwassenen en kinderen die spoedzorg nodig hebben. Daarom neemt deze afdeling in ons ziekenhuis een bijzondere plaats in.

Spoedeisende hulp

Op de SEH ontvangt Isala jaarlijks zo’n 38.000 patiënten. Het is een afdeling waar snel handelen erg belangrijk is. Of de patiënt zwaar of licht gewond is; wij zijn voorbereid. Er werkt een eigen team van verpleegkundigen en artsen samen met alle afdelingen van Isala. U kunt erop vertrouwen dat deze medewerkers er alles aan doen uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ook werkt de afdeling Spoed ‘s avonds en in het weekend samen met huisartsenpost Medrie en Centrale Huisartsendienst Drenthe. Samen delen zij één voordeur.

Wie kunt u allemaal tegenkomen op de Spoed?

 • SEH-artsen KNMG: Deze artsen hebben na het artsexamen een driejarige specialisatie gevolgd tot SEH-arts KNMG. Bij Specialisten en medewerkers vindt u een overzicht van de SEH-artsen die bij Isala werken.
 • Arts-assistenten: Dit zijn basisartsen die na het afleggen van hun artsexamen al dan niet in opleiding zijn tot specialist.
 • Co-assistenten: Co-assistenten zijn nog geen arts. De laatste jaren van de geneeskundestudie heet de student een co-assistent.
 • Overige medisch specialisten: Dit zijn artsen die zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, zoals de kinderarts, chirurg, internist, neuroloog en orthopeed.
 • Physician assistants (PA’ers). PA’ers nemen taken over van de medisch specialist en doen medische ingrepen.
 • SEH-verpleegkundigen: Dit zijn verpleegkundigen met een extra specialisatie tot SEH-verpleegkundige.
 • Baliemedewerkers: Zij ontvangen de patiënt aan de ingang en regelen de administratie.
 • Afdelingsassistenten: Zij zorgen voor de nodige ondersteuning bij de patiëntenzorg.
 • Doktersassistenten: Naast het ontvangen van patiënten en het regelen van de administratie voeren doktersassistenten ook taken uit in de patiëntenzorg.
 • Röntgenlaboranten: Zij maken röntgenfoto's, CT-scans en echo's.

Eerste hartlonghulp in Isala Zwolle

De Eerste hartlonghulp (EHLH) ontvangt kinderen en volwassenen met hart- en longklachten. Op de EHLH werkt een eigen team van verpleegkundigen, cardiologen en longartsen. Dit team werkt nauw samen met andere afdelingen in het ziekenhuis, zoals:

 • hartbewaking
 • hartkatheterisatiekamer
 • verpleegafdeling Cardiologie
 • Acute opname afdeling (AOA)
 • verpleegafdeling Longgeneeskunde.

Eerste harthulp in Isala Meppel

In Isala Meppel brengen wij spoedpatiënten met hartklachten naar de Eerste harthulp (EHH). Wij nemen patiënten op de EHH op, als wij denken dat de patiënt een hartinfarct, hartritmestoornissen of hartfalen heeft. Ook nemen wij patiënten op om de gezondheid goed in de gaten te houden. Na een aantal uren bepalen wij of de patiënt naar Coronary care (CC) in Zwolle gaat of overgeplaatst wordt naar de verpleegafdeling Cardiologie in Meppel.

Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet

Het komt soms voor dat wij u overplaatsen naar een andere locatie van Isala dan waar u zich heeft gemeld. Op dat moment is op de andere ziekenhuislocatie voor u de best passende zorg beschikbaar. Kinderen die wij op de Spoed in Isala Meppel ontvangen, onderzoeken en stabiliseren wij. Als het nodig is, plaatsen wij kinderen over naar Isala Zwolle, omdat Isala Zwolle een grote kinderafdeling heeft. Daar kunnen wij kinderen opnemen en verder behandelen.

Ervaringen