Contact

Opname of naar huis

  1. Opname of naar huis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Opname in Isala Zwolle

Acute opname afdeling (AOA)

Als op de Spoedeisende hulp duidelijk wordt dat u in het ziekenhuis moet blijven, dan wordt u doorgaans opgenomen op onze Acute opname afdeling (AOA). Op deze afdeling verblijft u maximaal 48 uur. Hier vinden eventuele verdere onderzoeken plaats en start de arts zo nodig de behandeling.

Afhankelijk van de aard van de klachten en de vervolgbehandeling worden hart- en longpatiënten opgenomen op de verpleegafdeling of Hartbewaking van Isala Hartcentrum, de AOA of de verpleegafdeling van Longgeneeskunde. Patiënten die naar de Hartbewaking gaan, worden aangesloten aan de monitor om uw hartritme 24 uur in de gaten te houden.

Opname in Isala Diaconessenhuis Meppel

Acute zorgafdeling

Als op de Spoedeisende hulp blijkt dat u in het ziekenhuis moet blijven, dan kunt u op verschillende afdelingen worden opgenomen:

  • Is uw situatie stabiel, dan nemen wij u op een standaard verpleegafdeling op.
  • Is uw situatie zodanig dat u meer bewaking en zorg nodig heeft, dan nemen we u op de Acute zorgafdeling op. Dat is een verpleegafdeling met medium care zorg en een Eerste harthulp.
  • Verblijft u op een standaard verpleegafdeling en uw gezondheid wordt instabiel, dan nemen wij u op de Acute zorgafdeling op.

Als uw gezondheid ook op de Acute zorgafdeling achteruit gaat, dan is er altijd de mogelijkheid om u over te plaatsen naar de Intensive care van Isala Zwolle.

Reanimatiebeleid

Bij iedere patiënt die wordt opgenomen in het ziekenhuis bespreekt de arts een reanimatiebeleid. Misschien bent u al bekend binnen ons ziekenhuis, dan is mogelijk dat het reanimatiebeleid al eerder met u is besproken en is het bekend bij ons in uw dossier. Tóch zal de arts dit voor de opname nogmaals checken. Zie hiervoor ook de patiëntenfolder (niet) Reanimeren.

Naar huis

Kunt u naar huis, dan hoort u van de arts hoe het nu verder gaat.
Hart- en longpatiënten krijgen een vervolgafspraak thuis gestuurd via de polikliniek van Isala Hartcentrum of de polikliniek Longgeneeskunde.

Hoofdbehandelaar

De arts die u heeft behandeld of bij wie u de afspraak op de polikliniek heeft, is uw hoofdbehandelaar (eerste aanspreekpunt) tot en met 10 dagen na ontslag. Hierna is de huisarts het eerste aanspreekpunt, tenzij anders door de specialist met u is afgesproken.

Krukken en rolstoelen

Op de spoedafdeling zijn tegen betaling krukken beschikbaar. Ook zijn er rolstoelen beschikbaar. U kunt ter plekke met PIN of contact betalen. Op de afdeling krijgt u verdere informatie over het gebruik en inleveren van deze materialen.

Ervaringen