Contact

Opname of naar huis

  1. Opname of naar huis

Opname in Isala Zwolle

Acute opname afdeling (AOA)

Als op de Spoedeisende hulp blijkt dat u in het ziekenhuis moet blijven, dan gaat u in Zwolle naar onze Acute opname afdeling (AOA). Op deze afdeling verblijft u maximaal 48 uur. Hier krijgt u eventuele verdere onderzoeken en start de arts zo nodig de behandeling.

Afhankelijk van de klachten en vervolgbehandeling nemen wij hart- en longpatiënten op op de verpleegafdeling of Hartbewaking van Isala Hartcentrum, de AOA of de verpleegafdeling van Longgeneeskunde. Patiënten die naar de Hartbewaking gaan, sluiten wij aan op de monitor om het hartritme 24 uur in de gaten te houden.

Opname in Isala Meppel

Acute zorgafdeling

Als op de Spoedeisende hulp blijkt dat u in het ziekenhuis moet blijven, dan kunt u in Meppel op verschillende afdelingen worden opgenomen:

  • Is uw situatie rustig, dan nemen wij u op een verpleegafdeling op.
  • Heeft u meer bewaking en zorg nodig, dan nemen wij u op de Acute zorgafdeling op. Dat is een verpleegafdeling met medium care zorg en een Eerste harthulp.
  • Verblijft u op een standaard verpleegafdeling en gaat uw gezondheid achteruit, dan nemen wij u op de Acute zorgafdeling op.

Als uw gezondheid ook op de Acute zorgafdeling achteruit gaat, dan kunnen wij u overplaatsen naar de Intensive care van Isala Zwolle.

Reanimatiebeleid

Bij iedere patiënt die wordt opgenomen in het ziekenhuis bespreekt de arts een reanimatiebeleid. In de patiëntenfolder 'Wel of niet reanimeren' leest u hier meer over.

Naar huis

Kunt u naar huis, dan hoort u van de arts hoe het nu verder gaat.

Uw aanspreekpunt

Tot tien dagen na uw ontslag kunt u met vragen terecht bij uw arts in Isala. Hierna is uw huisarts uw eerste aanspreekpunt.

Krukken en rolstoelen

U kunt in Isala krukken en rolstoelen huren of kopen. Wij werken hiervoor samen met TMS (Tools & Mobility Services). Op de afdeling krijgt u verdere informatie over het gebruik en inleveren van deze hulpmiddelen.

Ervaringen