Contact

Ondersteunende zorg

  1. Ondersteunende zorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Na de diagnose kanker komt er veel op u af. Het is een emotionele tijd. Na de eerste schok herstellen veel mensen zich, vaak met steun uit hun omgeving.

Toch blijft een aanzienlijk deel van hen problemen houden op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied.

  • Het Oncologisch centrum werkt samen met bedrijfsartsen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, klinisch psychologen, logopedisten en maatschappelijk werkers.
  • Daarnaast zijn er revalidatieprogramma’s zoals Fysiek fit bij kanker.
  • Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten waar u kennis kunt maken met diverse zorgverleners.