Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om de behandeling van patiënten met een oncologische kwaadaardige ziekte verder te optimaliseren. Binnen de oncologie wordt medisch wetenschappelijk onderzoek, dat in meerdere ziekenhuizen uitgevoerd wordt, vaak opgezet door landelijke onderzoeksgroepen.

De onderzoeksgroepen houden zich bezig met het opzetten van onderzoek met als uiteindelijk doel de behandelingen voor patiënten met oncologische kwaadaardige ziekten te verbeteren. De onderzoeksgroep voor onderzoek op het gebied van urologische oncologie is DUOS: Dutch Uro-Oncology Studygroup.

Deelname

Patiënten die behandeld worden voor een kwaadaardige ziekte in Isala kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit kan een DUOS-studie zijn, maar ook een studie buiten dit verband. Soms wordt een studie namelijk in samenwerking met een academisch ziekenhuis of in internationaal verband uitgevoerd.

Indien van toepassing zullen patiënten hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door hun specialist. Vervolgens kunnen zij hun persoonlijke afweging maken en beslissen over wel of geen deelname aan het onderzoek.​ Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis.

Meer informatie

Meer informatie over het meedoen aan onderzoek, de rechten en plichten kunt u vinden in de brochure Medisch wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ervaringen