Contact

Cardiale resynchronisatietherapie (CRT)

  1. Cardiale resynchronisatietherapie (CRT)
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Ongelijk samentrekken van hartkamers

Als de hartkamers niet synchroon (ongelijk) samentrekken kan dat ten koste van de pompkracht van het hart gaan. Die ongelijkheid tussen de hartkamers is op te heffen door het plaatsen van een extra elektrode aan de linkerkant van het hart. We noemen dit ook wel cardiale resynchronisatietherapie, afgekort: CRT. Of biventriculaire stimulatie. 

De extra elektrode wordt toegevoegd bij de gebruikelijk elektrode(n) die in de rechterkant van het hart worden geplaatst. Op deze manier kunnen de hartkamers simultaan worden aangestuurd. Een elektrode aan de linkerkant van het hart kan zowel aan een pacemaker als aan een ICD worden aangesloten.​

CRT is geschikt voor mensen met:

  • een verminderde pompfunctie van het hart;
  • een prikkelgeleidingsstoornis (meestal een linkerbundeltakblok).

Ook patiënten met minder ernstige klachten van hartfalen, kunnen baat bij hebben bij CRT. Het zorgt er dan voor dat het hartfalen niet erger wordt en de pompfunctie goed blijft.

Expertise

In geen enkel Nederlands ziekenhuis worden zoveel ICD’s en pacemakers geplaatst als in Isala Hartcentrum. Als patiënt van ons hartcentrum wordt u dus geholpen door artsen met ruime kennis en ervaring. Door de ruime ervaring met het plaatsen van ICD’s en pacemakers heeft ons team gespecialiseerde kennis opgebouwd in het oplossen van problemen. Denk aan het verwijderen van draden (leads) of electroden bij een draadbreuk of na een infectie. Daarbij doen wij als groot hartcentrum mee aan internationale onderzoeken.

Lees ook het interview met Isala-cardioloog Peter Paul Delnoy over het plaatsen van ICD’s en pacemakers.

Pacemaker-implantatie

 

 

U krijgt in overleg met uw cardioloog een pacemaker. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

 

Gesprek
Opname

Uw opnamedatum is onder andere afhankelijk van de planning en de vooronderzoeken. Een week voor de geplande opname krijgt u van ons telefonisch bericht. Ook krijgt u instructies over wat u moet doen met uw medicijnen.

Opname
Aanmelden

 

Op de dag van de implementatie van uw pacemaker meldt u zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

 

Aanmelden
Gastvrouw of - heer
Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.
Bloedafname

 

U gaat naar de Bloedafname om bloed te laten prikken.

 

Drukband
Shortstay

De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.

Shortstay
Opnamegesprek

 

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over de opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

 

Gesprek met verpleegkundige
Controles

De verpleegkundige meet uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.

Drukband
Physician assistant

De physician assistant bespreekt met u of u de informatie heeft begrepen die u vóór de opname heeft gekregen. Ook bereidt hij u verder voor op de ingreep.

Gesprek
Wachtruimte

 

U wacht, eventueel samen met een familielid, op de afdeling tot u wordt opgehaald om u klaar te maken voor de ingreep. U krijgt dan onder andere een jasje van het ziekenhuis aan.

 

Wachtruimte
Infuus

De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks antibioticum toegediend. Ook na de ingreep krijgt u nogmaals antibioticum.

Infuus
Hartkatheterisatiekamer

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de hartkatheterisatiekamer, waar de ingreep plaatsvindt.

Door de gang
Overdracht
De verpleegkundige zorgt voor overdracht van uw (medische) gegevens aan de laborant van de hartkatheterisatiekamer.
Overdracht
Steriel werkveld
Aan het begin van de ingreep wordt de huid rond het te opereren gebied indien nodig geschoren, gedesinfecteerd met jodium en vervolgens afgedekt met een steriel laken, zodat een steriel werkveld ontstaat voor de artsen.
Steriel
De verpleegafdeling

Na de ingreep gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Door de gang
Zandzakje

U krijgt gedurende enkele uren een zandzakje op de wond om de kans op een nabloeding te verminderen. Ook inspecteert de verpleegkundige regelmatig uw wond.

Controle
Familie

De verpleegkundige belt met uw familie.

Bellen
Eten en drinken

U krijgt wat te eten en te drinken.

Eten en drinken
Bezoek physician assistant

U krijgt bezoek van de physician assistant, die u informeert hoe de ingreep is verlopen.

Gesprek
Pacemaker doormeten

Op de dag na de ingreep meet de technicus uw pacemaker door.

 

 

Luisteren naar hart
Gesprek
Opname
Aanmelden
Drukband
Shortstay
Gesprek met verpleegkundige
Drukband
Gesprek
Wachtruimte
Infuus
Door de gang
Overdracht
Steriel
Door de gang
Controle
Bellen
Eten en drinken
Gesprek
Luisteren naar hart

Gerelateerde behandelingen

Meer informatie

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.