Contact

Hartfalen

  1. Hartfalen
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Klachten hartfalen

Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Klachten zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij de pompfunctie langzaam afneemt. In het begin merk je hier weinig van. Maar op een gegeven moment ontstaan er klachten. Bij hartfalen onderzoekt de cardioloog wanneer er bij inspanning klachten optreden. Zo weet hij of zij hoe ernstig het hartfalen is.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor hartfalen. Vaak komt hartfalen door een hartinfarct of langdurige hoge bloeddruk. Ook andere hartaandoeningen kunnen het hart belasten en hartfalen veroorzaken. Er zijn twee soorten hartfalen. Of de knijpkracht van het hart is verminderd. Of de hartkamers lopen minder goed vol met bloed als de hartspier zich ontspant.

Herstel en behandeling

Onder de naam Chance@home biedt Isala Harthuis bij hartfalenpatiënten thuis ziekenhuiszorg aan. Het is geschikt voor patiënten die al langer aan hartfalen lijden en al meerdere keren opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. De praktijk wijst namelijk uit dat patiënten met hartfalen bij een heropname steeds langer moeten worden opgenomen voor behandeling en herstel, terwijl dat herstel en de behandeling ook prima thuis kunnen plaatsvinden door verpleegkundigen van het Chance@home-team. Zij komen dagelijks bij de patiënt langs. Mocht er iets aan de hand zijn, dan is het contact met de cardioloog snel gelegd. Voordeel voor de patiënt is, dat hij thuis kan blijven in zijn eigen omgeving. Daarnaast heeft Isala Harthuis een speciale Hartfalenpolikliniek waar patiënten met hartfalen terecht kunnen na ontslag uit het ziekenhuis.

Hartfalenpolikliniek

​Uw cardioloog* heeft u aangemeld voor de Hartfalenpolikliniek van Isala Hartcentrum. Tijdens de controles op de Hartfalenpolikliniek komt u bij de verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundig specialist begeleidt u persoonlijk, geeft u voorlichting en leert u met hartfalen omgaan.

Met de fotoreportage krijgt u een beeld van wat u kunt verwachten tijdens het spreekuur.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Uitleg behandelingen
Met de ambulance

De ambulance brengt u met ernstige hartklachten naar het ziekenhuis: de Eerste hartlonghulp in Isala Hartcentrum in Zwolle of Eerste harthulp in Isala Diaconessenhuis in Meppel.

Met de ambulance
Onderzoek

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met klachten als heftige benauwdheid, plotselinge gewichtstoename, het vasthouden van vocht in benen, enkels of buik of kortademigheid. Een cardioloog in opleiding of arts-assistent onderzoekt u.

Onderzoek
Verder onderzoek

N.a.v. de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de ernst van de klachten, besluit de cardioloog of u verder onderzocht moet worden en of dat in het ziekenhuis of op de polikliniek gebeurt.

Verder onderzoek
Uitleg behandelingen

Er zijn diverse onderzoeken om hartfalen vast te stellen en de oorzaak te achterhalen. De onderzoeken gebeuren in het ziekenhuis of op de polikliniek. De arts/cardioloog bespreekt de uitslag met u en legt de mogelijkheden voor behandeling uit.

Uitleg behandelingen
Mogelijke onderzoeken

Onderzoeken zijn: een hartlongfoto, hartfilmpje, bloedonderzoek, hartkatheterisatie en een echo. De hartkatheterisatie geeft een beeld van de kransslagaderen en eventuele vernauwingen daarin.

Mogelijke onderzoeken
Weer naar huis

Als u gedurende uw verblijf in de kliniek geen vocht meer vasthoudt, mag u naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u na een week thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige van Chance@home (alleen in en 30 km rondom Zwolle).

Weer naar huis
Het thuisbezoek

De verpleegkundige Chance@home informeert tijdens het thuisbezoek naar uw gezondheid, medicatie, maakt een elektrocardiogram (hartfilmpje) en neemt bloed af. In overleg met de cardioloog kan de behandeling worden aangepast of bijgesteld.

Het thuisbezoek
Controle(s)

Twee weken na ontslag heeft u een afspraak op de Hartfalenpolikliniek bij de verpleegkundig specialist. Soms vinden er nog een aantal vervolgconsulten plaats. Vóór de controles op de hartfalenpolikliniek wordt vaak gevraagd of u bloed wilt laten afnemen.

Controles
Spreekuur Hartfalenpolikliniek

Op het spreekuur Hartfalenpolikliniek heeft u te maken met een verpleegkundig specialist. Deze doet lichamelijk onderzoek bij u en stelt (in overleg met de cardioloog) zo nodig uw medicijnen bij.

Spreekuur Hartfalenpolikliniek
De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist werkt op de Hartfalenpoli en ziet u daar op afspraak. Zij bespreekt met u uw situatie en informeert en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. Ook adviseert zij u over zout- en vochtbeperking.

De verpleegkundig specialist
De Hartfalenpoli

Gemiddeld heeft u 3-4 controles bij de Hartfalenpoli, gedurende 1 tot 1,5 jaar. De controles zijn een aanvulling op de behandeling van de cardioloog en komen hier niet voor in de plaats. De Hartfalenpoli is voor u en uw partner het eerste aanspreekpunt.

De Hartfalenpoli
Lichamelijk onderzoek

De verpleegkundig specialist Hartfalenpoli doet bij het polibezoek lichamelijk onderzoek, zoals het opnemen van uw bloeddruk, het bekijken van uw gewicht, luisteren naar uw longen, voelen aan uw buik en kijken naar uw benen (i.v.m. vocht vasthouden).

Lichamelijk onderzoek
Stabiel

Dit alles gebeurt om vast te stellen of u goed bent ingesteld op de medicatie en stabiel bent (dus geen vocht vasthoudt). De resultaten hiervan worden indien nodig teruggekoppeld aan uw behandelend cardioloog.

Stabiel
Dagelijks leven

Hartfalen is een chronische aandoening en vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, gedrag en uw toekomstverwachting, maar ook van de partner. De verpleegkundig specialist bespreekt ook hoe het met hén gaat, zodat ondersteuning geen belasting wordt.

Dagelijks leven
De uitslag

Met de uitslag van de verschillende onderzoeken heeft de cardioloog de ernst van uw hartfalen kunnen vaststellen. De behandeling van hartfalen gebeurt grotendeels met medicijnen en richt zich zoveel mogelijk op het voorkomen en verminderen van klachten.

De uitslag
Innemen medicatie

De medicijnen dient u op vaste tijdstippen in te nemen en is voor een langdurige periode. De medicatie dient onder andere om het vocht af te drijven, het hart te ontlasten en het hartritme te beheersen.

Innemen medicatie
Extra ingreep

Soms is het nodig om bij de behandeling van hartfalen naast de medicatie een ingreep te verrichten. Dit kan een dotterbehandeling, een hartoperatie en/of het implanteren van een pacemaker dan wel ICD zijn.

Extra ingreep
Leefstijl adviezen

Een zeer belangrijk onderdeel van uw behandeling zijn de leefstijl adviezen over conditieverbetering en vocht- en zoutbeperking. U krijgt een beweeg-, vocht- en voedingsadvies. Het is uitermate belangrijk om deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen.

Leefstijl adviezen
HC@Home monitor

De verpleegkundig specialist kan u ook het HC@Home monitor aanbieden, wanneer hij/zij meent dat u baat heeft bij het zelf actief in de thuisomgeving controleren van uw gezondheidssituatie. Met HC@Home kunt u thuis uw gewicht, bloeddruk en hartslag meten.

HC@Home monitor
Smartphone

Een smartphone – die krijgt u van ons – communiceert met de weegschaal en/of de bloeddrukmeter en verzendt meetresultaten direct naar de beveiligde website. U hoeft geen gegevens in te typen, dit gebeurt automatisch.

Smartphone
Logboek

Zelf kunt u de metingen terugzien in het logboek op de smartphone en op uw persoonlijke pagina op de website. Uw cardioloog/hartfalenverpleegkundige kunnen de resultaten raadplegen via de site en contact met u opnemen wanneer dat nodig is.

Logboek
Hartfalenrevalidatie

Hartfalenrevalidatie kan een goed hulpmiddel zijn om lichamelijke activiteiten te blijven verrichten. Zo zorgt u ervoor dat uw uithoudingsvermogen niet verder afneemt.

Hartfalenrevalidatie
Contact

Heeft u vragen of krijgt u toch klachten zoals toename van kortademigheid of van uw gewicht, als u ’s nachts vaker moet plassen of als u buikgriep heeft? U kunt dan op werkdagen contact opnemen met de Hartfalenpolikliniek.

Contact
Uitleg behandelingen
Met de ambulance
Onderzoek
Verder onderzoek
Uitleg behandelingen
Mogelijke onderzoeken
Weer naar huis
Het thuisbezoek
Controles
Spreekuur Hartfalenpolikliniek
De verpleegkundig specialist
De Hartfalenpoli
Lichamelijk onderzoek
Stabiel
Dagelijks leven
De uitslag
Innemen medicatie
Extra ingreep
Leefstijl adviezen
HC@Home monitor
Smartphone
Logboek
Hartfalenrevalidatie
Contact

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.