Contact

Hartfalen

  1. Hartfalen

Klachten hartfalen

Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Klachten zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij de pompfunctie langzaam afneemt. In het begin merk je hier weinig van. Maar op een gegeven moment ontstaan er klachten. Een opname in het ziekenhuis kan nodig zijn als klachten ondanks medicatie teveel toenemen.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor hartfalen. Vaak komt hartfalen door een hartinfarct of langdurige hoge bloeddruk. Ook andere hartaandoeningen kunnen het hart belasten en hartfalen veroorzaken. Er zijn twee soorten hartfalen. Of de knijpkracht van het hart is verminderd. Of de hartkamers lopen minder goed vol met bloed als de hartspier zich ontspant.

Herstel en behandeling

Als bij een opname in het ziekenhuis hartfalen wordt geconstateerd, wordt vocht afgedreven middels een infuus. En er wordt gestart met behandeling met medicijnen. De oorzaak van hartfalen wordt, indien mogelijk, behandeld.

Bij een heropname in verband met hartfalen biedt Isala Harthuis onder de naam Chance@home ziekenhuiszorg thuis aan. Het is geschikt voor patiënten die al langer aan hartfalen lijden en al meerdere keren opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Verpleegkundigen van het Chance@home-team komen dagelijks bij de patiënt langs. Mocht er iets aan de hand zijn, dan is het contact met de cardioloog snel gelegd. Voordeel voor de patiënt is, dat hij thuis kan blijven in zijn eigen omgeving. Daarnaast heeft Isala Hartcentrum een speciale hartfalenpolikliniek waar patiënten met hartfalen, na ontslag uit het ziekenhuis, naar toe worden verwezen voor de behandeling van hartfalen.

Hartfalenpolikliniek

​Uw cardioloog* heeft u aangemeld voor de hartfalenpolikliniek van Isala Hartcentrum, of na opname door een arts-assistent of physician assistant (PA). Tijdens de controles op de hartfalenpolikliniek komt u bij de verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA).

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van wat u kunt verwachten tijdens en na een opname in het ziekenhuis bij hartfalen. 

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Uitleg behandelingen

Met de ambulance

De ambulance brengt u met ernstige hartklachten naar het ziekenhuis: de Eerste hartlonghulp in Isala Hartcentrum in Zwolle of Eerste harthulp in Isala in Meppel.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Onderzoek

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met klachten als heftige benauwdheid, plotselinge gewichtstoename, het vasthouden van vocht in benen, enkels of buik of kortademigheid. Een cardioloog, een arts-assistent of physician assistant onderzoekt u.

Onderzoek

Verder onderzoek

N.a.v. de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de ernst van de klachten, besluit de cardioloog of u verder onderzocht moet worden en of dat in het ziekenhuis of op de polikliniek gebeurt.

Patiënt leest een folder over verder onderzoek

Uitleg behandeling

Er zijn diverse onderzoeken om hartfalen vast te stellen en de oorzaak te achterhalen. De onderzoeken gebeuren tijdens een opname in het ziekenhuis of op de polikliniek. De arts/cardioloog bespreekt de uitslag met u en legt de mogelijkheden voor behandeling uit.

Uitleg behandelingen

Mogelijke onderzoeken

Onderzoeken zijn: een hartlongfoto, hartfilmpje, bloedonderzoek, hartkatheterisatie en een echo. De hartkatheterisatie geeft een beeld van de kransslagaderen en eventuele vernauwingen daarin.

Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer

De uitslag

Met de uitslag van de verschillende onderzoeken heeft de cardioloog de ernst van uw hartfalen kunnen vaststellen. De behandeling van hartfalen gebeurt grotendeels met medicijnen en richt zich zoveel mogelijk op het voorkomen en verminderen van klachten.

Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige

Extra ingreep

Soms is het nodig om bij de behandeling van hartfalen naast de medicatie een ingreep te verrichten. Dit kan een dotterbehandeling, een hartoperatie en/of het implanteren van een pacemaker dan wel ICD zijn. Dit kan tijdens de opname nodig zijn. Vaak wordt dit tijdens een spreekuur op de polikliniek bepaald nadat de medicatie is ingesteld. 

Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling

Weer naar huis

Als u gedurende uw verblijf in de kliniek geen vocht meer vasthoudt, mag u naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u na een week thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige van Chance@home (alleen in en 30 km rondom Zwolle).

Patiënt mag weer naar huis

Het thuisbezoek

De verpleegkundige Chance@home informeert tijdens het thuisbezoek naar uw gezondheid, medicatie, maakt een elektrocardiogram (hartfilmpje) en neemt bloed af. In overleg met de cardioloog kan de behandeling worden aangepast of bijgesteld.

Het thuisbezoek

Controle(s)

Een paar weken na ontslag heeft u een afspraak op de hartfalenpolikliniek bij de verpleegkundig specialist of physician assistant. Vaak vinden er nog een aantal vervolgconsulten plaats. In veel gevallen zijn de vervolgconsulten telefonisch. Vóór de controles op de hartfalenpolikliniek wordt vaak gevraagd of u bloed wilt laten afnemen.

Controles

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

Op het spreekuur hartfalenpolikliniek heeft u te maken met een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA). Deze doet lichamelijk onderzoek bij u. De VS of PA stelt uw medicatie tegen hartfalen in en stelt (eventueel in overleg met de cardioloog) uw medicijnen bij.

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

De verpleegkundig specialist (VS)/ physician assistant (PA)

De VS of PA werkt op de hartfalenpolikliniek en ziet u daar op afspraak. De VS of PA  bespreekt met u uw situatie en informeert en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. U krijgt ook adviezen over zout- en vochtbeperking.

De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt

De hartfalenpolikliniek

Gemiddeld heeft u 3-4 controles bij de hartfalenpolikliniek, gedurende een aantal maanden. De controles zijn een aanvulling op de behandeling van de cardioloog en komen hier niet voor in de plaats. De hartfalenpolikliniek is voor u en uw partner het eerste aanspreekpunt zolang u hier onder behandeling bent.

Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen

Lichamelijk onderzoek

De VS of PA van de hartfalenpolikliniek doet bij het polibezoek lichamelijk onderzoek, zoals het opnemen van uw bloeddruk, het bekijken van uw gewicht, luisteren naar uw longen, voelen aan uw buik en kijken naar uw benen (i.v.m. vocht vasthouden).

Lichamelijk onderzoek

Stabiel

Dit alles gebeurt om vast te stellen of u goed bent ingesteld op de medicatie en stabiel bent (dus geen vocht vasthoudt). De resultaten hiervan worden indien nodig teruggekoppeld aan uw behandelend cardioloog.

Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige

Dagelijks leven

Hartfalen is een chronische aandoening en vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, gedrag en uw toekomstverwachting, maar ook van de partner. De VS of PA bespreekt ook hoe het met hén gaat, zodat ondersteuning geen belasting wordt.

Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts

Tijdstip innemen medicatie

De medicijnen dient u op vaste tijdstippen in te nemen en is voor een langdurige periode. De medicatie dient onder andere om het vocht af te drijven, het hart te ontlasten en het hartritme te beheersen.

Patiënt kijkt naar een klok

Leefstijl adviezen

Een zeer belangrijk onderdeel van uw behandeling zijn de leefstijl adviezen over conditieverbetering en vocht- en zoutbeperking. U krijgt een beweeg-, vocht- en voedingsadvies. Het is uitermate belangrijk om deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen.

Leefstijl adviezen

Ontslag hartfalenpolikliniek

Nadat de medicatie goed is ingesteld, verwijst de VS of PA u weer naar uw eigen cardioloog. Bij het ontslag wordt eventuele deelname aan hartfalenrevalidatie met u besproken. 

* de foto is ter illustratie. De medicijnen op de afbeelding zijn niet de medicijnen hartfalen. 

Ontslag hartfalenpolikliniek - medicijnen

Hartfalenrevalidatie

Hartfalenrevalidatie kan een goed hulpmiddel zijn om lichamelijke activiteiten te blijven verrichten. Zo zorgt u ervoor dat uw uithoudingsvermogen niet verder afneemt.

Hartfalenrevalidatie

Contact

Heeft u vragen of krijgt u toch klachten zoals toename van kortademigheid of van uw gewicht, als u ’s nachts vaker moet plassen of als u buikgriep heeft? U kunt dan op werkdagen contact opnemen met de hartfalenpolikliniek, zolang u daar onder behandeling bent. Na ontslag van de hartfalenpolikliniek kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie, of met uw huisarts.

Patiënt leest een folder
Uitleg behandelingen
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Onderzoek
Patiënt leest een folder over verder onderzoek
Uitleg behandelingen
Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer
Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige
Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling
Patiënt mag weer naar huis
Het thuisbezoek
Controles
Spreekuur Hartfalenpolikliniek
De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt
Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen
Lichamelijk onderzoek
Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige
Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts
Patiënt kijkt naar een klok
Leefstijl adviezen
Ontslag hartfalenpolikliniek - medicijnen
Hartfalenrevalidatie
Patiënt leest een folder

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!