Contact
 1. 8042-Hartfalen (PID): H3 hartfalenpolikliniek

Patiënten Informatie Dossier

De hartfalenpolikliniek is een polikliniek speciaal voor mensen met hartfalen. Bij de zorg voor patiënten met hartfalen zijn meer zorgverleners betrokken. Zij werken samen in de polikliniek voor hartfalen en zullen u intensief begeleiden bij uw ziekte.

De hartfalenpolikliniek

Alle zaken rondom de behandeling bij hartfalen (zoals hiervoor beschreven) komen aan bod tijdens uw bezoek aan de hartfalenpolikliniek. De cardioloog is hoofdbehandelaar: hij/zij bepaalt het behandelplan en blijft bij uw behandeling betrokken.

De verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) cardiologie ziet u regelmatig op de polikliniek of heeft telefonisch contact met u. Hij of zij bespreekt samen met u uw situatie en informeert en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. U kunt bij hem/haar terecht voor het oplossen van praktische problemen en met al uw vragen. U kunt hierbij dus denken aan:

 • wat het betekent om met hartfalen te leven;
 • het belang van een aangepast eet- en drinkpatroon;
 • uw leefgewoonten;
 • medicijngebruik;
 • hoe u klachten herkent en wat u moet doen bij toename van uw klachten.

Daarnaast beschikt de hartfalenverpleegkundige over allerlei voorlichtingsmateriaal. Hij/zij heeft de mogelijkheid uitgebreid aandacht te besteden aan uw vragen en problemen.

Hoe komt u terecht bij de hartfalenpolikliniek?

 • Na ontslag uit het ziekenhuis
  Ongeveer een week na ontslag uit het ziekenhuis (alleen bij patiënten die binnen een straal van 30 kilometer rondom Zwolle wonen) krijgt u thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige van Chance@home. Hij/zij informeert naar uw gezondheid, maakt een elektrocardiogram (hartfimpje) en neemt bloed af.

  Enkele weken later komt u voor controle op de hartfalenpolikliniek bij de verpleegkundig specialist of physician assistant. Die gaat u lichamelijk onderzoeken en stelt (eventueel in overleg met de cardioloog) zo nodig uw medicijnen bij. Ook gaat hij/zij in op uw vragen en u adviseert over bijvoorbeeld voeding, vochtbeperking en patiëntenorganisaties.

  Hoe vaak u daarna de polikliniek bezoekt, is afhankelijk van uw gezondheidssituatie. Tijdens deze polikliniekbezoeken is er steeds nauwe samenwerking met de cardioloog en is het altijd mogelijk een persoonlijk gesprek met de medisch specialist te hebben. Neem bij elk bezoek aan de hartfalenpolikliniek altijd uw medicijnlijst mee.
 • Vanuit uw thuissituatie
  Uw cardioloog kan u adviseren de hartfalenpolikliniek te bezoeken. Hiervoor moet u een afspraak maken bij het secretariaat van de cardiologen.
Laatst gewijzigd 11 mei 2022 / 8042 / P