Contact
  1. 5117-Hartfalen (PID): H1 Inhoudsopgave inleiding

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

  • Inleiding
  • Patiënten Informatie Dossier
  • Contact

Hoofdstuk 2: Hartfalen

  • Wat is hartfalen?
  • Behandeling van hartfalen
  • Thuisbehandeling door Chance@home

Hoofdstuk 3: De hartfalenpolikliniek


Hoofdstuk 4: Dieetvoorschrift en vochtinname


Hoofdstuk 5: Beweging


Hoofdstuk 6: Hartfalenrevalidatie


Hoofdstuk 7: Meest gebruikte medicijnen bij hartfalen


Hoofdstuk 8: Aanvullende informatie

 

Inleiding​

U heeft van uw cardioloog gehoord dat u hartfalen heeft. Dit kan gevolgen hebben voor u en uw partner en/of familie. Zo kan bijvoorbeeld uw leefstijl veranderen en moet u uw eetgewoonten of lichamelijke activiteiten aanpassen. Deze gevolgen kunnen per persoon verschillen.

Om u te informeren en te begeleiden bij het omgaan met uw ziekte kunt u dit Patiënten Informatie Dossier (PID) over hartfalen raadplegen. In dit PID kunt u lezen wat hartfalen is en met welke zaken u als patiënt te maken kunt krijgen. Ook kunt u lezen over de hartfalenpolikliniek. Dit is een polikliniek speciaal afgestemd op mensen met hartfalen.

Patiënten Informatie Dossier

Het is goed om actief betrokken te zijn bij uw behandeling. We bedoelen hiermee dat u meedenkt over beslissingen over uw zorg en behandeling. Daarom proberen we u zo goed mogelijk te informeren over uw ziekte. Als u vragen heeft, schrijf deze op. Als hulpmiddel vindt u in dit PID een vragenlijst. Hierop kunt u vooraf uw eventuele vragen noteren. Deze kunnen dan besproken worden tijdens uw bezoek aan de polikliniek.
Dit PID stelt u ook in staat alle gegeven informatie nog eens rustig door kunt nemen.

Verdere informatie die u over hartfalen en/of het ziekenhuis krijgt, kunt aan dit PID toevoegen. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo veel mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Daarnaast kan de informatie in dit PID ook zinvol zijn voor uw naasten. Dit PID is uw persoonlijk eigendom. Neem het tijdens elk bezoek aan de polikliniek mee. U kunt zelf aantekeningen maken naar aanleiding van de gesprekken die zijn gevoerd.

Extra informatie

Er is meer uitgebreide informatie beschikbaar over hartfalen, de behandeling en andere specifieke onderwerpen. Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit gerust aan de verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) cardiologie. Hij/zij informeert u hier graag over. In dit PID vindt u onder ‘Extra informatie’ uw adressen en websites van patiëntenorganisaties.

Opmerking

Omdat iedere patiënt anders is, kan het zijn dat er wordt afgeweken van hetgeen u in dit PID leest. Uw arts zal uw persoonlijke situatie met u bespreken. Wij hopen met dit PID een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke voorlichting bij uw behandeling.

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan de betrokken zorgverleners. Ook wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan aan hen. Uw suggesties en opmerkingen bieden de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de polikliniek Cardiologie op 088 624 23 74.
Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Schakel bij acute situaties altijd uw huisarts in!

Laatst gewijzigd 26 april 2022 / 5117 / P