Contact
  1. 8047-Hartfalen (PID): H8 Aanvullende informatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

In Nederland kunnen verschillende organisaties u informeren over hartziekten. Ze geven brochures uit over uiteenlopende onderwerpen rondom hart- en vaatziekten.

Extra informatie

Enkele voorbeelden zijn: hartfalen, overgewicht, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, medicijnen en hartziekten. Ook kunnen deze organisaties u informeren over de mogelijkheden als u graag in contact wilt komen met lotgenoten.

Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting zet zich actief in voor het voorkomen en bestrijden van hart- en vaatziekten in Nederland. De afdeling Patiëntenzorg is vooral actief op het gebied van hartfalen, reanimatie, hartrevalidatie, wachtlijsten, beroerte, perifeer vaatlijden en orgaandonatie.

De Hartenark – het in de bossen gelegen ontmoetingscentrum voor patiënten en beroepsgroepen uit het netwerk van de Hartstichting – speelt daarbij een grote rol.

Postbus 300, 2501 CH Den Haag
(0900) 300 03 00 (tijdens kantooruren)
www.hartstichting.nl

Harteraad

Harteraad is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Landelijk en regionaal richt Harteraad zich op informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijlmanagement en collectieve belangenbehartiging.

Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD Den Haag
Postbus 300, 2501 CH Den Haag
(088) 11 11 600
www.harteraad.nl

Stoppen met roken?

Stoppen met roken kan u veel gezondheidsvoordeel opleveren. Wilt u stoppen met roken, dan kunt u dit doorgeven aan de hartfalenverpleegkundige tijdens het spreekuur. Zij kan u doorverwijzen naar de Stoppen-met-rokencursus van Isala. U kunt ook informatie inwinnen bij de speciale Stoppen-met-roken-informatielijn van Stivoro. Stivoro is een initiatief van de Nederlandse kankerbestrijding, het Astmafonds en de Nederlandse Hartstichting.

Stivoro/Trimbos instituut

0900-1995
www.rokeninfo.nl

Voedingscentrum

Voor folders over gezonde voeding kunt u schrijven of bellen naar:
Voedingscentrum, Postbus 85700, 2508 CK Den Haag
(070) 306 88 88 (op werkdagen van 12.00 tot 16.00 uur)

Ook de Nederlandse Hartstichting heeft folders over gezonde voeding.

23 november 2018 / 8047 / P