Contact
  1. 8047-Hartfalen (PID): H8 Aanvullende informatie

Patiënten Informatie Dossier

In Nederland kunnen verschillende organisaties u informeren over hartziekten. Ze geven brochures uit over uiteenlopende onderwerpen rondom hart- en vaatziekten.

Extra informatie

Enkele voorbeelden zijn: hartfalen, overgewicht, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, medicijnen en hartziekten. Ook kunnen deze organisaties u informeren over de mogelijkheden als u graag in contact wilt komen met lotgenoten.

Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting zet zich actief in voor het voorkomen en bestrijden van hart- en vaatziekten in Nederland. De afdeling Patiëntenzorg is vooral actief op het gebied van hartfalen, reanimatie, hartrevalidatie, wachtlijsten, beroerte, perifeer vaatlijden en orgaandonatie.

De Hartenark – het in de bossen gelegen ontmoetingscentrum voor patiënten en beroepsgroepen uit het netwerk van de Hartstichting – speelt daarbij een grote rol.

Postbus 300, 2501 CH Den Haag
(0900) 300 03 00 (tijdens kantooruren)
www.hartstichting.nl

Harteraad

Harteraad is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Landelijk en regionaal richt Harteraad zich op informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijlmanagement en collectieve belangenbehartiging.

Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD Den Haag
Postbus 300, 2501 CH Den Haag
(088) 11 11 600
www.harteraad.nl

Stoppen met roken?

Stoppen met roken kan u veel gezondheidsvoordeel opleveren. Wilt u stoppen met roken, dan kunt u dit doorgeven aan de hartfalenverpleegkundige tijdens het spreekuur. Zij kan u doorverwijzen naar de Stoppen-met-rokencursus van Isala. U kunt ook informatie inwinnen via ikstopnu.nl

Trimbos instituut

0900-1995
www.rokeninfo.nl

Voedingscentrum

Voor folders over gezonde voeding kunt u schrijven of bellen naar:
Voedingscentrum, Postbus 85700, 2508 CK Den Haag
(070) 306 88 88 (op werkdagen van 12.00 tot 16.00 uur)

Ook de Nederlandse Hartstichting heeft folders over gezonde voeding.

Laatst gewijzigd 26 mei 2023 / 8047 / P