Contact

Echo van het hart

  1. Echo van het hart

Beeld maken van het hart

Met een echocardiografie kan de vorm, grootte en het functioneren van het hart worden onderzocht.

Een echo van het hart kan op twee manieren gemaakt worden: via de buitenkant op de borstkas of via de slokdarm. Via de borstkas is niet pijnlijk en wordt vaak naast het hartfilmpje (ECG) als eerste cardiologisch onderzoek gedaan.

Een echo van het hart via de slokdarm geeft informatie over de verschillende delen (bijvoorbeeld hartkleppen en hartkamers) en de functie van het hart. Hierbij gaat het om informatie die met een echo via de borst niet te verkrijgen is.

Dobutamine is een stof die ervoor zorgt dat het hart zich gaat inspannen. Met behulp van een dobutamine stress echo kan de hartfunctie bekeken worden tijdens die inspanning.
Tijdens een ligfietsecho onderzoekt de arts de werking van het hart tijdens lichamelijke inspanning.

Echo van het hart via de slokdarm met een roesje

In overleg met uw cardioloog wordt er bij u een echo van het hart via de slokdarm gemaakt. Met dit onderzoek bekijkt de cardioloog via een slang in uw slokdarm de werking van uw hart. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? 

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Eten en drinken
Opnameplanning

De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.

Opname
Aanmelden

U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

Aanmelden
Gastvrouw of -heer

Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.

Gastvrouw of -heer
Shortstay

De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.

Shortstay
Gesprek met verpleegkundige

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

Gesprek met verpleegkundige
Tablet
Terwijl u wacht om naar de verpleegafdeling te gaan, kunt u in de koffiekamer gebruikmaken van een tablet.
Tablet
Slokdarmecho met een roesje
Eenmaal op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de slokdarmecho met een roesje. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks medicijnen toegediend.
Slokdarmecho met sedatie
Bewakingsapparatuur
U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur.
Bewakingsapparatuur
Voorbereiden medicatie
De verpleegkundige bereidt de medicatie voor.
Voorbereiden medicatie
Familie
Tijdens de ingreep kan uw familie in de buurt blijven, bijvoorbeeld in de wachtruimte bij de liften. Wij brengen uw familie op de hoogte als u weer goed wakker bent.
Familie
Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog, een hartecholaborant en een anesthesie- of sedatiemedewerker. Soms is een anesthesist aanwezig. Voor het onderzoek wordt u in slaap gebracht door de sedatiemedewerker.
Het onderzoek
Bijtring

U krijgt een bijtring tussen uw tanden zodat de endoscoop gemakkelijker naar binnen kan. Afhankelijk van wat er moet worden bekeken, bevindt de endoscoop zich zo'n 10 tot 20 minuten in uw slokdarm.

Bijtring
De hartecholaborant

De hartecholaborant assisteert de cardioloog en is gespecialiseerd in het maken van echo’s. De beelden die de cardioloog met de endoscoop maakt zijn zichtbaar op de monitor. Hiermee kan o.a. de werking van uw hart in beeld gebracht worden.

De hartecholaborant
Controles
Terwijl u wakker wordt, voert de verpleegkundige een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk en zuurstofgehalte.
Controles
Eten en drinken

Als u weer goed wakker bent, krijgt u wat te eten en te drinken.

Eten en drinken
Weer naar huis
Bent u goed wakker en zijn de controles goed, dan geeft de verpleegkundige aan dat u naar huis mag.
Weer naar huis
Hulp thuis
Als u naar huis gaat, is het noodzakelijk dat de eerste 24 uur na de ingreep iemand bij u (in huis) is, om u te helpen en te verzorgen mocht dat nodig zijn.
Hulp thuis
Eten en drinken
Opname
Aanmelden
Gastvrouw of -heer
Shortstay
Gesprek met verpleegkundige
Tablet
Slokdarmecho met sedatie
Bewakingsapparatuur
Voorbereiden medicatie
Familie
Het onderzoek
Bijtring
De hartecholaborant
Controles
Eten en drinken
Weer naar huis
Hulp thuis

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.