Contact

Echo van het hart

  1. Echo van het hart

Beeld maken van het hart

Met een echocardiografie kan de vorm, grootte en het functioneren van het hart worden onderzocht.

Een echo van het hart kan op twee manieren gemaakt worden: via de buitenkant op de borstkas of via de slokdarm. Via de borstkas is niet pijnlijk en wordt vaak naast het hartfilmpje (ECG) als eerste cardiologisch onderzoek gedaan.

Een echo van het hart via de slokdarm geeft informatie over de verschillende delen (bijvoorbeeld hartkleppen en hartkamers) en de functie van het hart. Hierbij gaat het om informatie die met een echo via de borst niet te verkrijgen is.

Dobutamine is een stof die ervoor zorgt dat het hart zich gaat inspannen. Met behulp van een dobutamine stress echo kan de hartfunctie bekeken worden tijdens die inspanning.
Tijdens een ligfietsecho onderzoekt de arts de werking van het hart tijdens lichamelijke inspanning.

Echo van het hart via de slokdarm met een roesje

In overleg met uw cardioloog wordt er bij u een echo van het hart via de slokdarm gemaakt. Met dit onderzoek bekijkt de cardioloog via een slang in uw slokdarm de werking van uw hart. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? 

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Patiënt krijgt eten en drinken

Opnameplanning

De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.

Telefoniste belt voor een beeldscherm

Aanmelden

U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.

Aanmelden bij de receptie

Gastvrouw of -heer

Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.

Gastvrouw schud de hand van een familielid van de patiënt

Shortstay

De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.

Shortstay

Gesprek met verpleegkundige

De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.

Gesprek met verpleegkundige

Tablet

Terwijl u wacht om naar de verpleegafdeling te gaan, kunt u in de koffiekamer gebruikmaken van een tablet.
Vrouw kijkt met dochter op de tablet

Slokdarmecho met een roesje

Eenmaal op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de slokdarmecho met een roesje. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks medicijnen toegediend.
Slokdarmecho met sedatie

Bewakingsapparatuur

U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur.
Bewakingsapparatuur

Voorbereiden medicatie

De verpleegkundige bereidt de medicatie voor.
Voorbereiden medicatie

Familie

Tijdens de ingreep kan uw familie in de buurt blijven, bijvoorbeeld in de wachtruimte bij de liften. Wij brengen uw familie op de hoogte als u weer goed wakker bent.
Familie wacht in de wachtkamer

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog, een hartecholaborant en een anesthesie- of sedatiemedewerker. Soms is een anesthesist aanwezig. Voor het onderzoek wordt u in slaap gebracht door de sedatiemedewerker.
Het onderzoek

Bijtring

U krijgt een bijtring tussen uw tanden zodat de endoscoop gemakkelijker naar binnen kan. Afhankelijk van wat er moet worden bekeken, bevindt de endoscoop zich zo'n 10 tot 20 minuten in uw slokdarm.

Bijtring

De hartecholaborant

De hartecholaborant assisteert de cardioloog en is gespecialiseerd in het maken van echo’s. De beelden die de cardioloog met de endoscoop maakt zijn zichtbaar op de monitor. Hiermee kan o.a. de werking van uw hart in beeld gebracht worden.

De hartecholaborant

Controles

Terwijl u wakker wordt, voert de verpleegkundige een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk en zuurstofgehalte.
Controles

Eten en drinken

Als u weer goed wakker bent, krijgt u wat te eten en te drinken.

Patiënt krijgt eten en drinken

Weer naar huis

Bent u goed wakker en zijn de controles goed, dan geeft de verpleegkundige aan dat u naar huis mag.
Patiënt mag weer naar huis

Hulp thuis

Als u naar huis gaat, is het noodzakelijk dat de eerste 24 uur na de ingreep iemand bij u (in huis) is, om u te helpen en te verzorgen mocht dat nodig zijn.
Patiënt loopt arm en arm door de gang met dochter
Patiënt krijgt eten en drinken
Telefoniste belt voor een beeldscherm
Aanmelden bij de receptie
Gastvrouw schud de hand van een familielid van de patiënt
Shortstay
Gesprek met verpleegkundige
Vrouw kijkt met dochter op de tablet
Slokdarmecho met sedatie
Bewakingsapparatuur
Voorbereiden medicatie
Familie wacht in de wachtkamer
Het onderzoek
Bijtring
De hartecholaborant
Controles
Patiënt krijgt eten en drinken
Patiënt mag weer naar huis
Patiënt loopt arm en arm door de gang met dochter