Contact

Wait-and-see beleid (bij kanker)

  1. Wait-and-see beleid (bij kanker)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Voorlopig niet behandelen

Als u hoort dat u kanker heeft, brengt dat veel vragen met zich mee. Bijna iedere patiënt met kanker wil weten wat er mogelijk is. Welke behandeling is nodig? Wanneer kan de behandeling beginnen en hoe zwaar is de behandeling? Word ik beter?

Het klinkt raar, maar soms kan de arts voorstellen om voorlopig niet te behandelen. We noemen dat wait-and-see beleid. Bij de behandeling van prostaatkanker wordt ook wel de term active surveillance gebruikt.

Het betekent dat de kanker niet meteen wordt behandeld. Het verloop van de ziekte wordt wel nauwkeurig in de gaten gehouden. Als de verschijnselen van de ziekte toenemen, wordt de behandeling alsnog gestart.

Eerst afwachten houdt dus ook in dat u regelmatig gecontroleerd wordt. We blijven u actief volgen. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, beeldonderzoek (scan) of een biopsie.

De beslissing om niet te behandelen en eerst af te wachten kan op verschillende momenten plaatsvinden. Op het moment dat u te horen krijgt dat u kanker heeft, maar ook tussen behandelingen in.

Waarom afwachten?

Er kunnen verschillende redenen zijn om de kanker niet te behandelen en eerst af te wachten, zoals:

  • Sommige kankersoorten ontwikkelen of groeien niet snel of nauwelijks en geven niet meteen klachten. De klachten ontstaan pas na enige tijd. Meteen behandelen is dan niet nodig. Bovendien is er een kans op problemen bij sommige operaties of hebben bepaalde behandelingen vervelende bijwerkingen zoals chemotherapie.
  • Soms blijkt uit onderzoek na bestraling of chemotherapie dat de tumoren voor een groot deel of helemaal zijn verdwenen. Een operatie die daarna zou plaatsvinden, is dan niet altijd meteen nodig. Bijvoorbeeld als er geen klachten zijn. Bovendien is er bij sommige operaties ook een kans op problemen.

Het gaat dus om situaties waarbij de kanker stabiel is en u geen klachten heeft. Het is niet meteen nodig om uzelf te belasten met een zware operatie of andere behandeling.

Zorgvuldige beslissing

Wel weten dat u ziek bent maar (nog) geen behandeling krijgen, kan zwaar zijn. Sommige patiënten hebben het gevoel dat ze geen controle meer hebben. Ze worden angstig en gaan piekeren. Afwachten kan onrust geven. U kunt die gevoelens goed bespreken met uw arts, een regieverpleegkundige oncologie, een psycholoog, uw naasten of lotgenoten. Praten helpt in ieder geval.
De keuze om niet te behandelen wordt daarom zorgvuldig gemaakt. Na uitgebreide informatie over de mogelijke voor- en nadelen krijgt u tijd om na te denken. U beslist samen met uw arts of u eerst afwacht of dat u alsnog met een behandeling begint.