Contact
  1. Bekendmaking donorschap oud-gynaecoloog Sophia ziekenhuis

Eind 2019 heeft Isala gehoord dat een aantal donorkinderen te weten is gekomen dat de inmiddels overleden gynaecoloog dr. Jan Wildschut van het toenmalige Sophia ziekenhuis Zwolle (nu: Isala) zelf sperma heeft gedoneerd en gebruikt voor inseminaties zonder dat de wensouders dat wisten. Dit is gebleken uit diverse '’matches'' in een aantal commerciële DNA-databanken, aangevuld met een DNA-test met een van de wettige kinderen van de gynaecoloog. Deze arts hield zich in de jaren '80 tot en met 1993 bezig met KID in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle (Kunstmatige Inseminatie Donorsperma).

Waarom deze bekendmaking?

De wettige kinderen van de gynaecoloog, de donorkinderen en Isala hebben besloten hierover gezamenlijk naar buiten te treden. Daarvoor zijn meerdere redenen:

  • Ieder kind heeft het recht te weten wie zijn biologische ouders zijn, maar sommige ouders van KID-kinderen durven hun kinderen niet te vertellen dat ze donorkind zijn. Donoren zijn terughoudend om zich bekend te maken aan hun donorkinderen. Er is angst voor openheid bij alle betrokken partijen als het om KID gaat, wellicht mede in stand gehouden doordat het onderwerp vaak op een negatieve manier belicht wordt. Zeker als het om een zaak gaat waarbij de arts zelf de donor blijkt te zijn. Met dit verhaal willen de wettige kinderen, de donorkinderen en Isala bijdragen aan meer openheid over het onderwerp ‘donorconceptie’.
  • De kans op aangeboren afwijkingen bij kinderen uit relaties van halfbroers en -zussen die niet van elkaar weten dat zij dezelfde biologische vader hebben. Ouders die hun kinderen niet hebben geïnformeerd over hun afkomst, zouden hun kinderen alsnog kunnen vertellen dat zij een donorkind zijn.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er in totaal 17 donorkinderen bekend, naast de wettige kinderen van deze oud-gynaecoloog. De donorkinderen en de familie van de gynaecoloog hebben regelmatig contact, er is sprake van een goede verstandhouding met elkaar. Isala werd eind 2019 benaderd door de ouders van een van de donorkinderen van deze oud-gynaecoloog. Daarna is er contact ontstaan tussen Isala en de wettige kinderen en de donorkinderen.

Gezamenlijk is eerst gewerkt aan het tot stand brengen van het virtueel donorprofiel van deze gynaecoloog in de KID-DNA-databank van Fiom (specialist bij afstammingsvragen). Dit proces is onlangs afgerond, waardoor er nu de beschikking is over het virtuele profiel. Donorkinderen die willen weten of dr. Jan Wildschut hun biologische vader is, kunnen zich gratis inschrijven in de KID-DNA Databank van Fiom

Persoonlijk gesprek

Zowel de wettige kinderen, donorkinderen als Isala realiseren zich dat dit bericht vragen over de eigen identiteit kan oproepen bij donorkinderen en ouders waarbij de inseminatie in de periode van 1981 tot en met 1993 heeft plaatsgevonden in het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle. Mogelijk zijn zij een donorkind van deze inmiddels overleden arts, of zijn zij vrouwen die destijds zijn behandeld met sperma van deze arts. Als mensen er behoefte aan hebben, wil Isala graag persoonlijk in gesprek met hen. Dan kan Isala nagaan wat zij voor hen kan betekenen.

Met dit gezamenlijke statement hopen zowel de wettige als de betrokken donorkinderen en Isala een bijdrage te leveren aan meer openheid over het onderwerp ‘donorconceptie’. Meer informatie is hierover beschikbaar op de website van Fiom

Bovenstaand bericht is een gezamenlijk statement van de betrokken familie, donorkinderen en Isala.

Zie ook het artikel in De Stentor.

Hieronder volgt een naschrift vanuit Isala.

Andere tijden

Ten tijde van de inseminaties in de jaren ’80 werd wensouders vaak geadviseerd om het gebruik van kunstmatige inseminatie met donorsperma geheim te houden. Hierdoor weten veel kinderen (nog) niet dat zij afstammen van een donor. Dit kan vragen oproepen over de eigen identiteit en zelfs problemen geven als er – uit onwetendheid – onderling relaties ontstaan en er nakomelingen komen.

Isala heeft bijzonder veel respect en waardering voor de wijze waarop de familie van de gynaecoloog en de donorkinderen met hun geschiedenis omgaan. Moreel gezien vindt Isala het onacceptabel dat een gynaecoloog-fertiliteitsarts, behandelaar én spermadonor is geweest in het eigen ziekenhuis.

Dossieronderzoek

Onbekend is of er meer donorkinderen van dr. Jan Wildschut zijn. Isala heeft daarvoor uitvoerig dossieronderzoek verricht. In de archieven heeft het ziekenhuis geen bruikbare informatie kunnen vinden.

Isala heeft eind 2019 de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) over deze casus ingelicht. IGJ heeft aangegeven geen onderzoek te starten, omdat deze casus zich afspeelde in een tijd, waarin geen wet- en regelgeving voor fertiliteitsbehandelingen bestond.

Vragen en contact

Heeft u vragen, lees dan eerst Vraag en antwoord hieronder. Ook kunt u per mail contact opnemen met ons via secretariaat.fertiliteit@isala.nl.  

Vraag en antwoord

Deze arts heeft tot en met 1993 bij het fertiliteitscentrum van het Sophia ziekenhuis gewerkt. Dit betekent dat als u na 1994 bent geboren, deze arts uw spermadonor niet kan zijn. Bent u tussen 1981 en september 1994 geboren? Dan kunt u zich gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank.

NB. Het gaat hier om donorinseminatie tussen de periode van 1981 tot en met eind 1993 (dus niet om inseminatie met eigen sperma of reageerbuisbevruchtingen). 

Deze arts heeft tot en met 1993 bij het fertiliteitscentrum van het voormalige Sophia ziekenhuis gewerkt. Bent u met donorsperma behandeld voor 1994? Dan is deze arts mogelijk de spermadonor en kunt u per mail contact opnemen met ons via secretariaat.fertiliteit@isala.nl. Hiervoor is wel toestemming nodig van het donorkind.

In verband met het recht op privacy doen wij daar geen uitspraken over. Het is aan de betrokkene zelf (dus als donorkind of als moeder van donorkind) te bepalen om zelf te beslissen om hierop actie te ondernemen, zoals
contact opnemen met Fiom of Isala.

Nee, dat weten wij niet.

U kunt hierover contact opnemen met het FIOM.

Voor meer informatie over donorgegevens en afstammingsvragen, kunt u contact opnemen met Fiom, specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.

Gerelateerd nieuws