Contact
  1. Bekendmaking uitkomsten onderzoeksrapport donorschap oud-gynaecoloog Sophia ziekenhuis

Op 4 december 2020 heeft Isala bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld dat dokter Wildschut eigen sperma heeft gebruikt bij patiënten met wie een KIE-behandeling was afgesproken. Isala heeft aangegeven deze nieuwe bevindingen door een externe onderzoekscommissie te laten beoordelen. Vandaag zijn de uitkomsten van het onderzoek naar (oud) gynaecoloog Wildschut gedeeld met de gedupeerde ouders en kinderen en andere nauw betrokkenen.

Bijgaand treft u het rapport van de externe onderzoekscommissie aan.

Isala heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de situatie, de omvang en werkwijze van Wildschut. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke externe onderzoekscommissie. Voorzitter van deze commissie is mevrouw prof. dr. Didi Braat, emeritus hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen.

Op dit moment zijn er ten minste 40 kinderen bekend na KID die gematcht zijn aan Wildschut. Daarnaast zijn er tot nu toe 7 kinderen gematcht aan Wildschut waar KIE was afgesproken. En er zijn ten minste 2 kinderen waarbij KIE was afgesproken, die niet gematcht zijn aan Wildschut of de opvoedvader. Definitieve aantallen zijn (nog) niet te geven, omdat het aan patiënten zelf wordt overgelaten of zij zich melden en verwantschapsonderzoek (willen) laten uitvoeren.

Het belang van de gedupeerde ouders en kinderen staan voor zowel de onderzoekscommissie als voor Isala voorop.

Toelichting door commissie

‘De gesprekken die we hebben gevoerd met de getroffen ouders en kinderen hebben diepe indruk gemaakt op ons als commissie. Wij hebben geprobeerd zo goed mogelijk te achterhalen wat er precies is gebeurd.

De commissie ziet geen aanleiding om Isala te adviseren om alle patiënten te benaderen uit de periode Wildschut. Ook geven we aanbevelingen over hoe Isala om kan gaan met de mensen die contact zoeken met Isala en hoe zij hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden,’ aldus Didi Braat, voorzitter van de Onderzoekscommissie.

De eerste zorg gaat dan ook uit naar hen die vragen hebben naar aanleiding van dit bericht.

Ina Kuper, lid Isala Raad van Bestuur: 'Het onderzoek laat heel duidelijk zien hoeveel leed kinderen, ouders en andere nauw betrokkenen is aangedaan door de handelwijze van Jan Wildschut. En dat de omvang nog groter is dan we ooit hadden kunnen bedenken. Wij bieden onze excuses aan als Isala. We kunnen het niet terugdraaien, maar zullen er alles aan doen om de schade en om het leed voor de mensen zoveel mogelijk te beperken waar dat mogelijk is. De aanbevelingen van de commissie nemen we zeer ter harte en bepalen hoe wij verder met deze zaak omgaan. Deze zaak speelde zich af in 1980 tot 1994, waarin geen wet- en regelgeving voor vruchtbaarheidsbehandelingen bestond. Bovendien lag er een enorm taboe op dit onderwerp. De handelwijze van Wildschut is moreel verwerpelijk. Ook in die periode waarin hij werkzaam was in het Sophia ziekenhuis, was het in strijd met de geldende professionele richtlijnen en gedragsregels. Het was primair de verantwoordelijkheid van Wildschut, hoewel het ziekenhuis destijds ook niet geheel vrij van blaam was. Het bestuur van het Sophia ziekenhuis heeft zich destijds op geen enkele wijze bemoeid met het opzetten van de fertiliteitsafdeling waaraan Wildschut leiding gaf.' 

 

Persoonlijk gesprek

Isala realiseert zich dat de bekendmaking van de uitkomsten van dit onderzoeksrapport vragen over de eigen identiteit kan oproepen bij kinderen en ouders bij wie gynaecoloog Wildschut fertiliteitsbehandelingen heeft uitgevoerd in de periode van 1980 tot en met 1993 in het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle.

Wij bieden graag de mogelijkheid aan oud-patiënten (zowel ouders als ook hun kinderen) van gynaecoloog Wildschut die hier vragen over hebben, om in gesprek te gaan. Op deze wijze kan Isala nagaan wat wij voor u kunnen betekenen.

U kunt met al uw vragen hierover vrijblijvend met ons contact op nemen via het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer (038) – 424 23 55.

Ook kunt u ons mailen via berichtfertiliteit@isala.nl. Heel graag in deze mail vermelden:

  • naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer

Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Maak het bespreekbaar

Het is erg belangrijk dat een kind kennis heeft over zijn ontstaansgeschiedenis. Elk mens is uniek en verdient een respectvolle behandeling. Met aandacht voor en openheid over jouw ontstaan, ontwikkel je meer begrip bij een kind. Ditzelfde geldt voor een kind dat erachter is gekomen dat hij/zij verwerkt is met hulp van een donor en hierover het gesprek wenst aan te gaan met ouders. Meer informatie over waarom en hoe u het uw kind kunt vertellen

Meer informatie

Eerdere berichtgeving Isala, zie

Gerelateerd nieuws