Contact
  1. 'Blijvende focus op kwaliteit in Isala'

Het moet geen doel op zichzelf zijn om hoog te scoren in lijstjes “beste ziekenhuizen”, zoals die van Elsevier die deze week uitkwam. Veel belangrijker vindt bestuurder Ina Kuper het dat binnen Isala de eigen zorgprofessionals structureel aan kwaliteit werken, met behulp van het CVI (centrum voor verbeteren en innoveren).

Portret van bestuurslid Ina Kuper

Corona houdt ons al een lange tijd in de greep. Was er wel ruimte om bezig te zijn met het verbeteren van kwaliteit?
‘Ondanks corona zijn er collega’s die zich bezighouden met het verder ontwikkelen van kwaliteit. En dit heeft aantoonbaar tot een aantal verbeteringen geleid. Ik ben daar echt blij mee, want dat laat zien dat de focus op kwaliteit steeds meer in de genen van Isala zit. Corona heeft trouwens ook een aantal kansen versneld. In een korte tijd zijn er digitale ontwikkelingen doorgevoerd, die kwalitatief goede zorg op afstand mogelijk maken. E-coaches voor bijvoorbeeld CVA-patiënten of patiënten met chronische astma, die nu minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Thuismonitoring van coronapatiënten heeft bewezen wat voor meerwaarde deze manier van zorg op afstand kan hebben.’

Isala maakt gebruik van de SiRM-tool, een benchmarktool met informatie over de kwaliteit van eigen zorg en die van andere ziekenhuizen. Welke verbeteringen zien we ten aanzien van Isala?
‘Isala staat op plaats zes van beste ziekenhuizen in Nederland. Het is het tweede jaar in de afgelopen drie jaar dat we in de top 10 van beste ziekenhuizen staan. Op veel uitkomsten laat Isala een stabiele trend zien. In tijden van corona mogen we daar best trots op zijn. Er zijn ook verbeteringen. We scoren bijvoorbeeld goed op het hebben van een vast aanspreekpunt in de oncologische zorgketen en er is een stijging van het aantal multitraumapatiënten (patiënten met meerdere letsels na een ongeval) in Isala. Dat klinkt in eerste instantie misschien gek, maar dat is een positieve ontwikkeling. Isala is een level 1 traumacentrum. Uit onderzoek blijkt dat de behandeling van multitraumapatiënten beter uitpakt, wanneer zij direct in een level 1 traumacentrum worden geholpen, omdat hier het hoogste niveau van traumazorg wordt geleverd.’

Welke punten hebben meer aandacht nodig?
‘Wat duidelijk naar voren kwam is dat de wachtlijsten Isala-breed te lang zijn. Dat is voor een deel te wijten aan corona, waardoor er uitgestelde zorg is bijgekomen. Wat betreft patiëntgerichtheid hebben we nog werk aan de winkel als het gaat om het bespreken van de PROMs in de spreekkamer; de patiënt reported outcome measures. Bij PROMs gaat het erom hoe de patiënt zich voelt en wat hij van de zorg vindt.’

Op welke manier gaat Isala met deze en andere verbeteringen aan de slag?
‘Onze afdeling CVI ondersteunt afdelingen en verbeterteams hierin en heeft hiervoor een breed scala aan middelen beschikbaar. Daarnaast werken we steeds meer volgens de principes van waardegedreven zorg. Dit gaat om het creëren van patiëntwaarde in de patiëntenreis en in de voor hem relevante gezondheidsuitkomsten. We zijn hier een enorme slag in aan het maken en gaan hier het komende jaar mee door. Wat ook onderdeel uitmaakt van ons kwaliteitssysteem is het JCI-keurmerk, waar we sinds 2013 mee werken. JCI is een door de World Health Organisation (WHO) erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. De accreditatie is drie jaar geldig en wordt steeds herhaald. Komende september zijn we aan de beurt voor een nieuwe toetsing, dit helpt ons om de puntjes op de i te zetten.’

Meer multitraumapatiënten in Isala

Het aantal multitraumapatiënten in Isala is fors gestegen. Waarom is dit eigenlijk een verbetering? Traumachirurg en medisch coördinator traumazorg Richard Spanjersberg legt uit. ‘Nog niet zo lang geleden kwamen multitraumapatiënten uit onze regio regelmatig terecht bij een level 2 of level 3 traumacentrum, maar daar is verandering in gekomen. We zien deze patiënten steeds vaker direct bij het traumacentrum van Isala binnenkomen. En dat is goed, want Isala is één van de elf level 1 traumacentra in het land. Traumacentra die tot deze categorie behoren, leveren traumazorg van het hoogste niveau. Onderzoek toont aan dat de behandeluitkomsten beter zijn als een multitraumapatiënt direct door een level 1 traumacentrum geholpen wordt.’

 

Richard Spanjersberg Richard Spanjersberg

Omslag in denken

‘Hoe dit is gelukt? Dat heeft met een aantal zaken te maken. Als medisch coördinator van traumazorg heb ik veel gesprekken gevoerd met level 2 en level 3 ziekenhuizen en ambulancediensten in de regio, om het belang van deze manier van werken over het voetlicht te krijgen. Ina Kuper heeft datzelfde gedaan in haar rol als voorzitter van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), maar dan in gesprek met andere bestuurders. Corona heeft vervolgens echt een omslag in denken teweeggebracht. Het heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk samenwerking in de keten daadwerkelijk is en wat ieders rol daar in is. Ons traumacentrum is gedurende de coronacrisis te allen tijde opengebleven voor acute zorg. Ook voor verwijzende ziekenhuizen. Dat is onze rol als groot traumacentrum. Die meerwaarde is voor andere omliggende ziekenhuizen nu duidelijker geworden.’
Binnen het traumacentrum wordt er hard gewerkt aan allerlei andere verbeteringen. Meest recente is de ontwikkeling van het zorgpad trauma. ‘Daarmee zorgen we onder meer voor een snellere doorstroom van patiënten op de Spoedeisende hulp naar de OK of Intensive care. Zo’n verbetering is nu nog niet terug te zien in de cijfers, maar wie weet volgend jaar.’

*SiRM
SIRM is een onderzoeksbureau dat ziekenhuiszorg onderzoekt en vergelijkt. Net als veel andere ziekenhuizen maakt Isala gebruik van de SIRM-tool, een systeem dat informatie geeft over de kwaliteit van de eigen zorg en die van andere ziekenhuizen. Op basis van de SIRM-uitkomsten kiest Elsevier ieder jaar een aantal indicatoren en vergelijkt hiermee ziekenhuizen in de lijst “beste ziekenhuizen”.

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws