Contact
  1. Connected Care: ketamine-behandeling thuis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Vanaf eind juni kunnen patiënten met chronische pijn die in aanmerking komen voor een ketamine behandelingstraject de vervolgbehandelingen thuis ondergaan. Dit project is mede vanuit de vraag van patiënten om thuis behandeld te worden met ketamine in plaats van de kliniek tot stand gekomen.

Ketamine onderdrukt de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelstel waarbij verwacht wordt dat daardoor de pijn vermindert. Ketamine wordt via een perifeer infuus toegediend. Een ketamine behandeling kan gepaard gaan met bijwerkingen. Daarom vindt voorafgaand aan de thuisbehandeling een eerste behandeling op het Pijncentrum Zwolle plaats. Voorwaarde van een ketamine thuisbehandeling is de aanwezigheid van hun naaste gedurende de gehele thuisbehandeling.

Tijdens de eerste behandeling in het ziekenhuis worden, aan de hand van de door de behandelend pijnarts afgesproken dosering, de effecten en bijwerkingen van ketamine in kaart gebracht. Daarnaast krijgen de patiënt en naaste instructies over het aan- en uitzetten van de pomp en worden zij geïnformeerd over wat te doen bij bijwerkingen of complicaties.
Aanvang van de tweede behandeling zal eveneens plaatsvinden op het Pijncentrum. Na het infuus en aansluiten van de CAD Solis pomp kan de patiënt naar huis waar de pomp en hiermee de behandeling wordt gestart. Na de behandeling komen de patiënt en naaste opnieuw naar het Pijncentrum voor evaluatie van de behandeling en het verwijderen van het infuus. De pijnarts blijft de verantwoordelijke behandelaar bij deze behandelingen thuis.

Binnenkort is de informatiefolder voor de patiënt en zijn naaste beschikbaar via deze website.

De betrokken huisarts en de specialistische thuiszorg worden tijdig geïnformeerd. Als er vragen zijn over dit project kan er contact worden opgenomen met de betrokken pijnspecialisten via het Pijncentrum Zwolle. Primaire contactpersonen voor dit traject zijn drs. W. Brinkert en dr. Morariu, beiden anesthesioloog-pijnspecialist.

Gerelateerd nieuws