Contact
  1. Coronavirus: diabetes en weer naar school

De kinderopvang en basisscholen gaan vanaf 11 mei weer (deels) open. Isala Diabetescentrum krijgt veel vragen van verontruste ouders over of het veilig is voor kinderen met diabetes om naar school te gaan en of ze extra maatregelen moeten nemen. U kunt uw kind kunt met een gerust hart weer naar school laten gaan. In dit nieuwsbericht geven wij antwoord op een aantal veel gestelde vragen en geven we u adviezen.

Een jongen op school met potloden
Let op!
Dit nieuwsbericht gaat over kinderen met diabetes type 1. Heeft uw kind diabetes type 2? Dan kunt u bij vragen contact opnemen met de behandelend kinderarts van uw zoon of dochter.

Hoe ziek kunnen kinderen van het coronavirus worden?

Bij kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (SARS-CoV-2) over het algemeen mild. Kinderen kunnen een infectie oplopen en anderen besmetten, maar worden over het algemeen niet of niet ernstig ziek. Vaak is geen speciale behandeling nodig, anders dan ‘uitzieken’. Bij kinderen met diabetes zal er op geleide van de hoogte van de bloedglucosewaardes meer of minder insuline gegeven moeten worden.

Mijn kind heeft diabetes type 1, hoeveel risico loopt mijn kind?

Er is nog weinig bekend over de invloed van het coronavirus bij kinderen met diabetes type 1. Uit (inter)nationale ervaringen en publicaties van de afgelopen twee maanden is echter niet gebleken dat kinderen met diabetes type 1 vaker (of een ernstiger beloop van) het coronavirus hebben. Omdat het virus bij kinderen in het algemeen mild verloopt, maken wij ons niet meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen.

Elke virusinfectie geeft bij kinderen met diabetes type 1 een wat verhoogde kans op luchtwegklachten, maar met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen, bijvoorbeeld een verkoudheid of de griep.

Diabetes wordt als risicofactor genoemd, klopt dit?

Inmiddels is het duidelijk geworden dat vooral mensen met diabetes type 2 extra risico lopen. Deze groep heeft vaak ook andere complicaties zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of overgewicht.

Het is wel zo dat je met diabetes kwetsbaarder bent voor de klachten door het virus, net als bij besmetting met de griep. Mensen met diabetes kunnen hierdoor eerder ontregelen. Daarom adviseren we uw kind en u om de bloedglucosewaardes minimaal zes keer per dag te meten en te streven naar een bloedglucosewaarde tussen de 4 en 10 mmol/l.

Kan mijn kind naar school?

Ja, uw kind met diabetes kan net als zijn vrienden of vriendinnen naar school. Voor de meeste mensen zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die het RIVM geeft. Ook kijken we hiervoor weer naar ervaringen in het buitenland, bijvoorbeeld Italië. Hier zijn weinig problemen gemeld over kinderen met diabetes type 1 en het besmettingsgevaar bij het coronavirus. Wanneer uw kind goed zijn bloedglucosewaarde in de gaten houdt, kan het gewoon naar school.

Let op!
Heeft u de pompstanden en/of de insulinedosering van uw kind de afgelopen periode opgehoogd? Bijvoorbeeld omdat uw kind thuisonderwijs kreeg en minder lichamelijke activiteiten deed. Dan adviseren we u om alle standen en doseringen weer terug te zetten naar de ‘schoolstand’. Gebruikt uw kind een insulinepomp? Dan kunt uw de standen terugvinden in de pomp-uploads die u in februari heeft gemaakt.

Mijn kind heeft klachten?

Heeft uw kind klachten, gerelateerd aan het coronavirus (neusverkoudheid, hoesten, koorts - 38 graden of hoger - of kortademigheidverkoudheid)? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Uw huisarts overlegt dan met u.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Dan kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundigen van Isala Diabetescentrum tijdens het telefonisch spreekuur voor kinderen op telefoonnummer (038) 424 2210 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur en van 16.15 tot 16.45 uur).

Gerelateerd nieuws